Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

September 2024

 1. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 2. De opleiding vertrouwenspersoon van Alert! speelt in op het toenemende (wettelijke) belang van dergelijke sleutelfiguren in uw bedrijf of organisatie. We zorgen er voor dat deze mensen een duidelijke meerwaarde vormen op vlak van preventie van psychosociale risico's. In deze opleiding Wetgeving psychosociale risico's Psychosociale risico
 3. Een gepaste EHBO-interventie door een gekwalificeerde medewerker zal gevolgen van ongevallen in bedrijven en organisaties gevoelig reduceren. Ook thuis, onderweg en in het verenigingsleven kunnen dezelfde aangeleerde technieken toegepast worden om mensen in nood te helpen en zelfs hun leven te redden. In de hierondervermelde
 4. Deze opleiding geeft je alle kennis die nodig is om de leden van de hiërarchische lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. Welke impact heeft de hiërarchische lijn op medewerkers met betrekking tot veiligheid? Hoe verhoog je hun betrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat leidinggevenden belangrijke veiligheids- en
 5. Wil je leren hoe je een grote groep kan motiveren? Hoe je kan stimuleren tot gedragsverandering? Hoe je veranderingen kan begeleiden? En hoe je moeilijke onderwerpen kan aankaarten? In deze verhelderende opleiding leer je je overtuigingskracht en dus ook je impact als preventieadviseur te vergroten. De focus op praktische cases zorgt
 6. De basisopleiding vakbekwaam personeel is gericht op niet-elektrisch-geschoold personeel Deze medewerkers dienen als vooropleiding de opleiding BA4 voor niet-elektrisch-geschoold personeel te volgen. Volgens het AREI van 2020 en de Codex voor welzijn op het werk, Boek III Arbeidsplaatsen, Titel2: Elektrische risico's dient een BA4 –
 7. Doelstelling In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare verbeteringen voor te stellen op het gebied van brandpreventie en brandbeveiliging
 8. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 9. Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daarom is asbest voor de medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen. Asbest is een gevaarlijke stof en werd veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden, etc. Tijdens deze opleiding leren de medewerkers inzicht verwerven in de gevaren en de risico's die
 10. Als preventieadviseur moet je advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Heb je vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Tijdens deze opleiding ontdek je alles wat je moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische
 11. Ben je op de hoogte van wat asbest precies is en waar het kan voorkomen? Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest? Heb je nood aan kennis om de wetgeving in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, toe te passen? Dan is deze opleiding wat je zoekt. Doelgroep Preventieadviseurs, leidinggevenden en
 12. Hoe staat het met jouw digitale stress? Wil je inzicht krijgen in de impact van digitalisering, hyperconnectiviteit op het werk en leven? Zoek je naar meer digitaal comfort & minder digitale onrust? Deze opleiding bied je praktische tips om je digitale tools op een positieve manier te gebruiken. Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor
  Online
 13. Het takenpakket van de HSE-manager in een productiebedrijf ondergaat een sterke metamorfose. De uitdagingen waar je tegenaan loopt, lijken vaak complex en bedrijfseigen, terwijl die meestal universeel en herkenbaar zijn bij andere bedrijven. Als HSE-professional ben je bovendien nooit uitgeleerd, dus lijkt het ons nuttig om die
 14. In deze praktijkgerichte cursus leer je omgaan met verschillende soorten ongevallen en noodsituaties: behandelen van eenvoudige snij- en brandwonden, omgaan met bewusteloze personen tot en met een correcte reanimatie in geval van circulatiestilstand. Snel en efficiënt ingrijpen, onmiddellijk weten wat je moet doen, alarmeren en actie
 15. In deze praktijkgerichte cursus leer je omgaan met verschillende soorten ongevallen en noodsituaties: behandelen van eenvoudige snij- en brandwonden, omgaan met bewusteloze personen tot en met een correcte reanimatie in geval van circulatiestilstand. Snel en efficiënt ingrijpen, onmiddellijk weten wat je moet doen, alarmeren en actie
 16. Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur. Doelgroep Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de
  Online
 17. Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur. Doelgroep Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de
 18. Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur. Doelgroep Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de
 19. Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid. Doelgroep Preventieadviseurs die meer willen weten over de machinerichtlijn, bestellingen, indienststellingen
 20. Volgens het AREI van 2020 en de Codex voor welzijn op het werk, Boek III Arbeidsplaatsen, Titel2: Elektrische risico's dient een BA4 – gewaarschuwde personen / BA5 – vakbekwame personen voldoende opgeleide personen te zijn. Deze theoretische opleiding heeft tot doel aan de cursisten de noodzakelijke basisinformatie m.b.t. elektrische
 21. Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheersysteem kan je als preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je dan ook hoe je snel en efficiënt te werk kan gaan bij de verdere uitbouw van het documentenbeheer. Hierbij wordt de link gelegd naar de
 22. Tijdens deze opleiding ontdek je welke aspecten leiden tot overlast bij het werken in open ruimten en hoe je hierop antwoorden formuleert waarmee je het welzijn van je medewerkers bevordert. Daarnaast leer je de impact van de coronacrisis op het werken in open ruimte: mag dit nog bestaan? En zo ja, in welke vorm?
 23. Als gecertificeerde hulpverlener weet je hoe cruciaal het is om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Maar zelfs de beste vaardigheden hebben onderhoud nodig. Daarom bieden we jaarlijks een verplichte opfriscursus EHBO aan om ervoor te zorgen dat je altijd klaar staat om levens te redden. De cursus duurt slechts 4 uur en na
 24. Een gepaste EHBO-interventie door een gekwalificeerde medewerker zal gevolgen van ongevallen in bedrijven en organisaties gevoelig reduceren. Ook thuis, onderweg en in het verenigingsleven kunnen dezelfde aangeleerde technieken toegepast worden om mensen in nood te helpen en zelfs hun leven te redden. In de hierondervermelde
 25. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 26. Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. Deze opleiding kan je volgen op verschillende locaties en verschillende data. Doelgroep Alle werknemers die
 27. Een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw buiten geraakt, hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Het opstarten en trainen van een brandbestrijdingsdienst is minstens evenveel waard als een goede verzekeringspolis. Ze bieden de garantie van een vlotte aanpak met de juiste
 28. Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door verkeersvoorschriften? Doelgroep Preventieadviseurs die in hun onderneming in aanraking komen met
 29. De opleiding niveau III is de basisvorming voor elke nieuwe preventieadviseur. Net zoals een stabiele fundering belangrijk is voor een gebouw, is een correcte startopleiding essentieel voor elke adviseur. Na deze opleiding heeft u een goed zicht over de basiscompetenties van de interne preventiedienst. Per module vindt er een lesmoment