Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Mei 2024

 1. Als preventieadviseur moet je advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Heb je vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Tijdens deze opleiding ontdek je alles wat je moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische
 2. Welzijn op het werk is voor veel organisaties uitgegroeid tot een cruciaal onderdeel van de strategie. Een hoger welzijn leidt immers tot meer productiviteit, grotere betrokkenheid, meer innovatie, minder ziekteverzuim door burn-out, en een positiever bedrijfsimago. Maar boven alles willen werkgevers natuurlijk dat hun medewerkers zich
 3. Deze opleiding bereidt je via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen je bedrijf. Dankzij deze opleiding leer je op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje bijdragen aan de leercultuur in jouw organisatie. Je doorloopt het volledige proces: van idee
 4. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 5. Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse
 6. Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door te focussen op brandpreventie neemt de veiligheid toe en bespaar je kosten. Ook het nieuwe KB brand trekt duidelijk de kaart van de brandpreventie en niet die van de brandbestrijding. Het is essentieel
 7. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 8. Lancering van de nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid die meer dan 500 indicatoren verzamelt over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

  Deze conferentie zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. Binnen de AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) Europese steun gekregen om een website te creëren die de
 9. Lancering van de nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid die meer dan 500 indicatoren verzamelt over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België - Streaming

  Volg live: https://www.youtube.com/watch?v=3cvBEyS_BaE Deze conferentie zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. Binnen de AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA)
  Type evenement
 10. Ben je verantwoordelijk voor security in je organisatie, maar heb je ook nog heel wat andere taken onder je hoede? Of ben je misschien nieuw in de functie van security manager? Deze unieke opleiding over security biedt je in 2 dagen een grondig inzicht in de theorie én praktijk. Concreet leer je hoe je security management kan aanpakken of
 11. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 12. Doelgroep : preventieadviseurs, facility managers, gebouwenbeheerders en iedereen die instaat voor de veiligheid van personen en gebouwen. Vereiste/voorkennis : Geen Inhoud van de opleiding : Heb je een intern brandteam of een 1ste en 2de interventieploeg? Of is iedereen opgeleid voor brandbestrijding? Welke keuze maak je hierin? Maar is
 13. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn, technische managers, autodealers, wagenparkbeheerders, architecten en iedereen die verantwoordelijk is voor de veiligheid in verband met het gebruik van elektrische batterijen. Doelstelling: Het verkennen en begrijpen van de rol van
 14. Deze module loodst je door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. Na deze module ken je de ins en outs van de wetgeving, ook in bijzondere gevallen. Deze module is een onderdeel van het langlopende traject 'Certified
 15. Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als doel een efficiënte risicobeheersing in de onderneming op te zetten. Machines en installaties maken een
 16. Explosieveiligheid wordt te vaak te laat in een project behandeld. Explosieveiligheid, wat een deel is van procesveiligheid, brengt specifieke vereisten met zich mee die vroeg genoeg moeten mee genomen worden in een project. De beperkte kennis bij (project) engineers is vaak de reden dat dit gespecialiseerd domein te laat aan bod komt in
  Online
 17. Tijdens deze opleiding ontdek je in een halve dag welke verplichtingen je moet naleven met betrekking tot koelinstallaties en wat je mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie. Verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing en de controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart
  Online
 18. Webinar: Nieuwe wetgeving over ergonomie

  Het Koninklijk Besluit tot wijziging van Boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA), treedt binnenkort in werking. Tijdens dit webinar geven we uitleg over deze nieuwe wetgeving. We presenteren de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die
  Type evenement
 19. Als gecertificeerde hulpverlener weet je hoe cruciaal het is om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Maar zelfs de beste vaardigheden hebben onderhoud nodig. Daarom bieden we jaarlijks een verplichte opfriscursus EHBO aan om ervoor te zorgen dat je altijd klaar staat om levens te redden. De cursus duurt slechts 4 uur en na
 20. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 31 mei 2024 een studienamiddag met als thema Brandpreventie en evacuatie in tijden van hybride werken. In onze snel veranderende werkomgeving is het van cruciaal belang om goed voorbereid te zijn op mogelijke