Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Juni 2024

 1. In het kader van de machinerichtlijn is een technisch kader van honderden geharmoniseerde normen geschreven. Wanneer je aan deze normen voldoet, heb je het wettelijke vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Het is dus essentieel om deze normen te kennen en er mee te kunnen werken. Tijdens deze module maak je je vertrouwd met de
 2. DOELGROEP Deze bijscholing richt zich tot personen die instaan voor de organisatie en de leiding van een interventieploeg in geval van een noodsituatie in privé of openbare kantoorgebouwen en die hun vaardigheden op het gebied van interventies op peil willen houden. DOELSTELLING De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor
 3. Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen (uit diverse sectoren)

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen. Het netwerk voor vertrouwenspersonen komt ongeveer 2x per jaar samen om verschillende cases en onderlinge verhalen uit te wisselen en op tafel te leggen. Bent u vertrouwenspersoon en wilt u in de toekomst deel uitmaken van
 4. Als gecertificeerde hulpverlener weet je hoe cruciaal het is om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Maar zelfs de beste vaardigheden hebben onderhoud nodig. Daarom bieden we jaarlijks een verplichte opfriscursus EHBO aan om ervoor te zorgen dat je altijd klaar staat om levens te redden. De cursus duurt slechts 4 uur en na
 5. Doelgroep Iedereen die werkt met een vorkheftruck en/of reachtruck Vereiste/voorkennis Geen Inhoud van de opleiding Deze opleiding omvat een deel theorie en een deel praktijk. 1. THEORIE: • Heftruck/reachtruck: uitleg en werkzaamheden • Aanverwante transportmiddelen en hulpmiddelen behandeling speciale lasten • Begrippen bouw heftruck en
 6. Functionele veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en samenbouwen van machines. Zo moet de betrouwbaarheid van besturingssystemen worden aangetoond. In deze module ga je dieper in op het bepalen van performance level en SIL, het ontwerpen van controlefuncties met een veiligheidskarakter en het valideren van het resultaat
 7. Bij een beroepsziekte is er een rechtstreeks en oorzakelijk verband met het werk. Toch leidt een beroepsziekte niet meteen tot een aanpassing van het werk. Deze studiedag gaat op zoek hoe men de brug kan slaan van de aangifte door de arbeidsarts naar preventie door de preventieadviseurs. Daarvoor komen de verschillende actoren aan bod om
 8. Deze studiedag kijkt naar de toepassing van de nieuwe wetgeving ergonomie in de praktijk. Daarbij speelt de risicoanalyse ergonomie een centrale rol. Een nieuwe methode, Ergoscore, zal worden ingeoefend in groep. Dit is een snelle en eenvoudige methode, gericht op de interne preventieadviseur. De wetgeving legt ook de nadruk op het (her
 9. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van je werknemers, opzet in je organisatie. Je ontdekt best practices en tools die je gemakkelijk naar je eigen organisatie vertaalt. Je brengt je eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keer je terug naar je
 10. Het technische dossier bevat het bewijs van conformiteit met de richtlijn. Hiertoe dienen een aantal documenten aanwezig te zijn. Tijdens deze module ontdek je de verschillende mogelijkheden tot conformiteit aan de hand van een voorbeeld van een technisch dossier. Ook andere toepasselijke richtlijnen die relevant zijn, zoals ATEX 114, de
 11. De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau van toepassing. Daarnaast
  Online
 12. Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat je de verplichtingen kent, voor beide partijen. Want wie staat bijvoorbeeld in voor de veiligheid van derden? Ben jij aansprakelijk voor hun fouten? En welke controles of inspecties staan je te wachten? In deze opleiding fris je eerst kennis van de wetgeving op
 13. Webinar over agressie vanwege derden in de zorgsector

  Zorgverleners worden vandaag de dag steeds vaker geconfronteerd met situaties van agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun beroep; bij het bieden van zorg aan patiënten en bewoners, maar ook in contacten met familie en externe werknemers. Deze risico’s kunnen een grote impact hebben op het psychosociaal welzijn van zorgpersoneel
  Type evenement
 14. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
  Online
 15. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want