Vertrouwenspersoon: basisopleiding

Organisatie: 
ALERT
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Maandag 08/10/2018 - 09:00 tot Maandag 26/11/2018 - 17:00
Prijs: 
975 incl. catering €
Plaats: 
Opleidingscentrum ALERT!
Meensesteenweg 94
Izegem 8870
België
50° 54' 24.2892" N, 3° 12' 1.7532" E
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Gezondheid/ Psychosociaal
Het doel bestaat erin om de cursisten een grote en stevige bagage te geven gericht op de vele onderwerpen waar men als vertrouwenspersoon mee kan geconfronteerd worden. Vertrekkende vanuit een afgebakende functiebeschrijving leren we iemand adviseren, helpen, doorverwijzen, bemiddelen… Na het volgen van de vorming staat er een terugkomdag gepland ongeveer 9 maanden nadat de vorming beëindigd werd.

Dag 1

wetgeving rond psychosociale risico's op het werk

het welzijnsbeleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem

psychosociale risico's op het werk: pesten - stress - ongewenst seksueel gedrag e. a.

inleiding op het begrip 'risicoanalyse' + tools en methodieken

 

Dag 2

verplichtingen van de werkgever - hiërarchische lijn - werknemer

de taken en verplichtingen van een vertrouwenspersoon

de valkuilen voor een preventieadviseur

zelfbescherming bij een preventieadviseur

deontologie 

 

Dag 3

vaak voorkomende situaties voor een vertrouwenspersoon

formele en informele psychosociale interventie

casussen: praktijkoefeningen

vraagtechnieken

 

Dag 4

conflicten: wat is een conflict + hoe omgaan met conflicten

bemiddeling

casussen: praktijkoefeningen

aanleren gesprekstechnieken (adviseren, omgaan met gevoelens...)

 

Dag 5

omgaan met trauma's

belang van doorverwijzen

stress en burn-out

evaluatie