De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 06/12/2018 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
610 €
Plaats: 
Bluepoint Brussels
August Reyerslaan 80
Brussel (Schaarbeek) 1030
België
50° 51' 3.888" N, 4° 24' 6.8004" E
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Preventieadviseur psychosociale aspecten
Bewustmaking en responsabilisering Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. Na deze opleiding kennen de deelnemers: •de wettelijke verplichtingen van de werknemers (HL en uitvoerend personeel) met betrekking tot welzijn. •de verschillende aansprakelijkheidsvormen en causaliteitsbeginselen waaraan zij gebonden zijn. •de tools om erkend gezag op een methodische wijze en met respect voor veiligheid en preventie te installeren.

Bewustmaking en responsabilisering

Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1.

Na deze opleiding kennen de deelnemers:

de wettelijke verplichtingen van de werknemers (HL en uitvoerend personeel) met betrekking tot welzijn.

de verschillende aansprakelijkheidsvormen en causaliteitsbeginselen waaraan zij gebonden zijn.

de tools om erkend gezag op een methodische wijze en met respect voor veiligheid en preventie te installeren.

Pluspunten

Deze opleiding is doorspekt met ervaringen op het terrein, werkposten, afgeleide aspecten, …

U krijgt verschillende videofragmenten (van 1 à 2 minuten) over de technische en gedragselementen.

Bestemd voor

preventieadviseurs

humanresourcesverantwoordelijken

alle leden van de Hiërarchische Lijn: meestergasten, brigadiers, supervisors, ploegleiders, afdelingschefs, managers, directeuren, …

Programma

De juridische, wetgevende aspecten

A. Sensibilisering voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade

Aan de hand van een casestudy ontdekt u de verliezen en de daarmee gepaard gaande kosten van een incident/ongeval op het niveau van het slachtoffer, zijn gezin, de onderneming en de gemeenschap, ...

B. Aansprakelijkheden

Welke aansprakelijkheden, sancties en schadeloosstellingen kunt u oplopen?

Een ernstig ongeval, een psychosociaal probleem of een louter proces-verbaal neergelegd door de inspectiedienst van het ministerie kan leiden tot diverse vormen van aansprakelijkheid en vervolging. Een andere case en processtudies uit het heden en het verleden maken dit duidelijk.

C. Verplichtingen van de werkgevers en werknemers

De juridische aspecten betreffende de verplichtingen van de werkgever, zijn aangestelden en zijn werknemers, worden besproken aan de hand van de welzijnswetten en -codex. Zowel voor de eigen werknemers als voor derden wordt dit toegelicht.

D. Veiligheidsmanagementsystemen

Om de wettelijke verplichtingen in praktijk te brengen werden Veiligheidsmanagementsystemen (VMS) ingevoerd in de ondernemingen. Inhoudelijk verschillen zij doorgaans nauwelijks van elkaar. We lichten de wettelijke vereisten die eraan vasthangen toe, alsook de tools om deze systemen te beheren.

E. Talrijke documentatietips

Voor:

analyse

arbeidsvergunningen

delegatie van aansprakelijkheid

machtiging

(bv.: hoofdregels, consignaties, controles, verwittigingen, …)

De relationele en gedragsaspecten tegenover de werknemers

A. De relationele aspecten

De beginselen van vertrouwen, leadership, geloofwaardigheid en coherentie ten aanzien van de bedrijfscultuur.

B. Gedragsobservatie of participatieve analyse

Twee methoden voor gedragsanalyse:

analyse door observatie

invoering van systematische beurtrollen of participatieve analyse

C. Vorming van interne netwerken

Uitwisselings- en ervaringsnetwerken: aanpak, sterke punten en valkuilen