Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

September 2020

 • Vorming
  01.09.20

  Preventieadviseur Niveau 1 - september 2020

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit de regelgeving omtrent de opleiding van preventieadviseurs...
 • Vorming
  Vigotec
  02.09.20

  Basisopleiding B-VCA

  Nood aan kennis over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk? Je leert tijdens deze sessie inschatten hoe je best zelf veilig werkt in bepaalde gevaarlijke of risicovolle situaties. Die kennis is broodnodig als je met verschillende...
 • Vorming
  02.09.20

  Multidisciplinaire basisvorming - start 2 september 2020

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de...
 • Vorming
  02.09.20

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - september 2020

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Vorming
  02.09.20

  Thuiswerk en ergonomie

  Sinds de corona-crisis is thuiswerken de norm. U kent ongetwijfeld de ergonomische basisregels. Maar kunt u ze ook vertalen naar een thuisomgeving? En weet u dat u naast de werkplekopstelling ook de werkruimte én het gedrag van de medewerkers moet...
 • Vorming
  03.09.20

  Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de...
 • Vorming
  03.09.20

  Multidisciplinaire basisvorming - start 3 september 2020 - VOLZET

  VOLZET: Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden...
 • Vorming
  03.09.20

  Intern Verkeersplan opzetten

  Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door...
 • Veiligheidsinstituut PVI
  04.09.20

  Opleiding preventieadviseur niveau 2 Basismodule (op vrijdag)

  Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule. Bij het Veiligheidsinstituut kan je...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  04.09.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 04.09.2020; 11.09.2020; 18.09.2020; 25.09.2020; 02.10.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  07.09.20

  Preventieadviseur Niveau 2 - september 2020

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • 07.09.20

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Vorming
  Vigotec
  08.09.20

  Basisopleiding kleine blusmiddelen

  Je leert omgaan met de verschillende kleine brandblusmiddelen en oefent gecontroleerd met CO2-blussers, waterschuim en haspels. Op het einde van deze cursus kan je de middelen hanteren en weet je hoe te reageren in geval van brand...
 • Vorming
  08.09.20

  Veilig woonwerkverkeer

  Arbeidsongevallen in het verkeer zijn een aanzienlijke en nog altijd groeiende verliespost, zowel voor privé bedrijven als in de openbare sector. Werkgevers kunnen zelf heel veel doen om de verkeersveiligheid van hun personeel te verbeteren. De...
 • Vorming
  08.09.20

  Intern Verkeersplan opzetten

  Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  08.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  10.09.20

  Schakelprogramma voor de opleiding Preventieadviseur Niveau 1

  De opleiding is bedoeld voor deelnemers die over een getuigschrift MVK (Middelbare veiligheidskunde - Nederland) beschikken en de opleiding preventieadviseur niveau 1 willen volgen. De kennis van de Belgische welzijnswetgeving is echter een...
 • Bijscholing
  10.09.20

  Gebruik van perslucht voor adembescherming

  Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor...
 • Vorming
  10.09.20

  Certified Human Capital Management®: module Stresscrafting

  Het concept 'stress' Hoe stress inzetten als opportuniteit De neurobiologie van stress Verschillende typen stress Identificatie van negatieve of toxische stress Het ombuigen van negatieve of toxische stress naar activerende stress De...
 • 10.09.20

  Contactnamiddag KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Beeldschermwerk

  Het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers is afgeschaft sinds 1 januari 2016. De wetgeving voorziet in de plaats daarvan dat u een risicoanalyse moet maken van dit werken met de computer (Codex boek VIII, titel 2 beeldschermen). In...
 • Vorming
  11.09.20

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen regio Limburg

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten...
 • Vorming
  11.09.20

  Preventieadviseur Psychosociale aspecten van de arbeid - September 2020

  De opleiding leidt toekomstige preventieadviseurs psychosociale aspecten op om hun taken in de interne of externe preventiedienst op te nemen. De preventieadviseurs staan de werkgevers bij om de risico’s in kaart te brengen en advies te geven over...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  11.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  Vigotec
  14.09.20

  Uitgebreide opleiding kleine blusmiddelen

  Je leert omgaan met de verschillende kleine brandblusmiddelen en oefent gecontroleerd met poederblussers, CO2-blussers en haspels. Op het einde van deze cursus kan je de middelen hanteren en weet je hoe te reageren in geval van brand...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.09.20

  Workshop psychosociale risicoanalyse in KMO

 • Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen
  14.09.20

  Meesterschapstraining voor meer impact als preventieadviseur

  Kennis en ervaring als preventieadviseur heb je al op zak. Maar soms is dat niet voldoende om een verschil te maken. Je stoot op weerstand of je interventies hebben geen duurzaam effect. Wat moet je dan anders doen? In deze 6-daagse training van het...
 • Vorming
  15.09.20

  WEBINAR: Hogere cursus brandpreventie

  Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op...
 • Bijscholing
  15.09.20

  Kennis overbrengen, presenteren en toolboxen (didactische vaardigheden)

  Sta je in voor het geven van presentaties, opleidingen of toolboxen? Heb je tips & tricks nodig over hoe je best kennis overbrengt? En hoe je ervoor zorgt dat de bijgebrachte leerstof effectief wordt toegepast? Doceren is echt een vak apart. En...
 • Vorming
  15.09.20

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  15.09.20

  Workshop psychosociale risicoanalyse in KMO

 • 16.09.20

  Taken van de hiërarchische lijn

  Deze opleiding van het Veiligheidsinstituut behandelt in 2 dagen de wettelijke taken en opdrachten van leidinggevenden, daarnaast komen diverse technieken aanbod i.f.v. aanspreken op (on)-veilig gedrag en samenwerken aan risicoanalyses.
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  16.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  17.09.20

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten (inclusief ACTUA codextrein, omgevingsvergunning en verzameldecreet omgeving)

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1...
 • Vorming
  21.09.20

  Corporate Wellness, een strategie voor gelukkige en gezonde medewerkers

  Programma A. Voormiddag: Verkrijg de buy-in van het management 1. Corporate Wellness: wat is het? 2. Corporate Wellness: hoe begint u eraan? Aanpak en uitdagingen vandaag Garantie voor een geslaagd beleid 3. Waarom is Corporate Wellness...
 • 21.09.20

  Basisopleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen conform de wetgeving van 28 februari 2014. Naast een verduidelijking over het takenpakket van een vertrouwenspersoon, verkrijg je ook inzichten over...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  21.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  22.09.20

  Documentenbeheer voor de preventieadviseur

  Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheerssysteem kan de preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u snel en efficiënt te werk kunt gaan bij de...
 • Vorming
  22.09.20

  Certified expert machineveiligheid: module 1 de machinerichtlijn

  Deze module loodst u door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. U ontdekt in detail: Het verschil tussen voltooide en niet...
 • Vorming
  22.09.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  22.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  Vigotec
  23.09.20

  Opleiding adembescherming

  Werkt u soms in risicovolle atmosfeer? Lage zuurstofconcentratie en/of brandbare stoffen? U leert tijdens deze sessie welke oplossingen er bestaan in adembescherming en hoe deze te gebruiken. Op het einde van deze cursus kan u de middelen hanteren...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.09.20

  Workshop stemhygiëne

 • Vorming
  Vigotec
  24.09.20

  Safety Academy besloten ruimten

  Wilt u ook met kennis van zaken praten over of werken in besloten ruimten? Schrijf u dan nu in voor onze Academy in Dessel en word een expert in één, meerdere of echt elk deeldomein! ...
 • Vorming
  Vigotec
  24.09.20

  Safety Academy werken op hoogte

  Wilt u ook expert worden in veilig werken op hoogte? Schrijf u dan nu in voor onze Academy in Dessel en blink uit in één, meerdere of echt elk deeldomein! ...
 • Vorming
  24.09.20

  Veiligheid anders bekeken: module 4

  Als preventieadviseur dien je de wetgeving te volgen en ben je meestal bezig met de “klassieke” veiligheid zoals noodplan, risicoanalyses, brandpreventie… In deze opleiding gaan wij interactief in dialoog over de welzijnswet om. Er worden...
 • Vorming
  24.09.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Vorming
  24.09.20

  Tweedaagse vorming - Train the trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in de zorgsector - VOLZET

  Hoe een doeltreffende en duurzame preventie van MSA invoeren in mijn zorgorganisatie? Tijdens deze tweedaagse vorming wordt er ingezet op het aanbrengen en uitwisselen van technische en praktische kennis om concrete en effectieve preventieactiviteiten te kunnen realiseren binnen de eigen onderneming. De benadering is drieledig: succesvolle preventieacties (goede praktijken) onderling uitwisselen; reeds ervaren knelpunten en de mogelijke oplossingen in kaart brengen; nieuwe kennis vergaren.
 • Vorming
  24.09.20

  Controles van elektrische installaties voor preventieadviseurs

  U hebt een beperkte voorkennis van elektricitieit, maar moet een gefundeerd advies uitbrengen over de veiligheid van elektrische installaties? Tijdens deze opleiding ontdekt u alles wat u moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische...
 • Vorming
  25.09.20

  Coronavirus: heropstart, maatregelen voor bedrijven en lessons learned

  Het coronavirus dwong u ongetwijfeld om uw processen en bedrijfsvoering aan te passen. Tussen maart en juli werd thuiswerken de norm en werden er tal van veiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondertussen zijn...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  25.09.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 25.09.2020; 02.10.2020; 09.10.2020; 16.10.2020; 23.10.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  25.09.20

  studienamiddag 'Elektrische risico's en het nieuw AREI: Praktische aanpak

  studienamiddag georganiseerd door het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen ...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.09.20

  Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

  Wilt u graag preventieadviseur worden in uw bedrijf? Dan kan u tijdens deze basisopleiding de eerste inzichten verwerven. Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.09.20

  Basisopleiding voor vertrouwenspersonen

  28.09.2020; 05.10.2020; 12.10.2020; 19.10.2020; 26.10.2020 (telkens van 09:00 - 16:30) ...
 • Evenement
  28.09.20

  ESENER 3 - Welzijn op het werk in de Belgische en Europese bedrijven - webinar

  Het Europese Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) is één van de projecten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Deze enquête levert uitgebreide informatie op vlak van veiligheid en gezondheid in de bedrijven. De derde golf van de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER) werd uitgevoerd in het voorjaar/zomer 2019, waarbij meer dan 45.000 bedrijven in alle activiteitensectoren en bedrijfsgrootteklassen in 33 Europese landen werden geïnterviewd.
 • Recyclage
  Securex
  28.09.20

  Bedrijfshulpverlener (EHBO): bijscholing (COVID-19) online

  COVID-19 is een nieuw virus waarmee men rekening moet houden tijdens de hulpverlening. Een eventuele besmetting kan immers in 2 richtingen plaatsvinden: van slachtoffer naar hulpverlener, maar ook van hulpverlener naar slachtoffer. Dit heeft...
 • Vorming
  Vigotec
  29.09.20

  Opleiding veiligheidswacht

  Je leert de taken van een veiligheidswacht en wordt getraind hoe om te gaan met de verantwoordelijkheden en risico's in verschillende situaties. Op het einde van deze cursus ben je klaargestoomd om de functie uit te oefenen en kan je in geval...
 • Vorming
  29.09.20

  De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

  Bewustmaking en responsabilisering Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. Na deze opleiding kennen de deelnemers: de wettelijke...
 • Bijscholing
  29.09.20

  Webinar - Interne bijscholing voor preventieadviseurs

  Deze studiedagen zijn in de eerste plaats bestemd voor personeelsleden van Engie Electrabel die in het bezit zijn van een diploma van preventieadviseur. Ook andere preventieadviseurs van de Engie group België mogen deelnemen. De studiedagen, onder...
 • Vorming
  29.09.20

  Certified expert machineveiligheid: module 2 Risicoanalyse voor machines

  Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering opgekleefd krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als...
 • Bijscholing
  29.09.20

  Van preventieadviseur naar SHEQ manager

  Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie?
 • Bijscholing
  30.09.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  30.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener