Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

November 2018

  • Vorming
    Amelior vzw
    17.04.18

    Basiscursus preventieadviseur niveau III

    De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
  • Evenement
    23.04.18

    1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

    In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
  • Vorming
    08.10.18

    Vertrouwenspersoon: basisopleiding

    Het doel bestaat erin om de cursisten een grote en stevige bagage te geven gericht op de vele onderwerpen waar men als vertrouwenspersoon mee kan geconfronteerd worden. Vertrekkende vanuit een afgebakende functiebeschrijving leren we iemand...
  • Vorming
    Basiscursus preventieadviseur niveau III - Amelior
    08.10.18

    Basiscursus preventieadviseur niveau III

    De basiscursus Preventieadviseur Niveau III voldoet aan de eisen van de Codex Welzijn op het Werk en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen in deze praktisch ingerichte cursus van 40 lesuren, krijgen de cursisten een...
  • Vorming
    05.11.18

    Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

    Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
  • Evenement
    05.11.18

    WOW-­Verpleegkundigen en het dynamisch risicobeheersingssysteem

    Het dynamisch risicobeheersysteem en de risicoanalyse vormen tegelijk de basis en de drijvende kracht van ons dagelijks werk in IDPBW en EDPBW. Wat is de betrokkenheid van de WOW-­Verpleegkundige bij dit proces?
  • Vorming
    05.11.18

    EHBO-opleiding aangeduide persoon

    Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
  • 06.11.18

    Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

    U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
  • Vorming
    Basiscursus preventieadviseur niveau III - Amelior
    06.11.18

    Basiscursus preventieadviseur niveau III

    De basiscursus Preventieadviseur Niveau III voldoet aan de eisen van de Codex Welzijn op het Werk en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen in deze praktisch ingerichte cursus van 40 lesuren, krijgen de cursisten een...
  • Vorming
    06.11.18

    Module 5 : Risicoanalyse

    Hogere cursus brandpreventie - module 5 (1 dag)
  • Bijscholing
    06.11.18

    Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

    Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
  • Evenement
    07.11.18

    Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

    Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
  • Bijscholing
    08.11.18

    Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

    Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze opleiding...
  • Bijscholing
    08.11.18

    Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

    De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. •Wilt u...
  • Bijscholing
    08.11.18

    Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

    Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
  • 09.11.18

    Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

    Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
  • Bijscholing
    09.11.18

    Preventieve aanpak van agressie

    Ondersteun jij, als preventieadviseur, medewerkers en leidinggevenden? Heb je als doel de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? Als preventieadviseur heb je een...
  • Evenement
    09.11.18

    Hoe werken aan de preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

    Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
  • Bijscholing
    13.11.18

    Veilig werken met derden

    Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. •Wie staat in voor de veiligheid van derden? •Bent u...
  • Bijscholing
    13.11.18

    Arbeidsongevallenonderzoek

    Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
  • Vorming
    13.11.18

    Module 6 : Reglementering

    Hogere cursus brandpreventie - module 6
  • Bijscholing
    13.11.18

    Bijscholingscursus EHBO

    Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
  • Bijscholing
    15.11.18

    Arbeidsongevallen in de praktijk

    Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving...
  • Bijscholing
    15.11.18

    Binnenklimaat

    Tijdens deze opleiding leert u alles over binnenklimaat, de luchtkwaliteit in kantoren en het KB voor thermische omgevingsfactoren. Een gezond binnenklimaat op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en...
  • Bijscholing
    15.11.18

    Intern Transport

    Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen?
  • 15.11.18

    Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Preventie van stress en burn-out

    Zo goed als elke organisatie wordt tegenwoordig geconfronteerd met psychosociale risico’s van het werk. Het hoofd bieden aan een overvloed aan (vaak digitale) informatie, toenemende flexibiliteit in waar en wanneer men werkt en een omgeving die snel...
  • Bijscholing
    16.11.18

    Bijscholingscursus EHBO

    Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
  • Evenement
    16.11.18

    Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

    De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module. ...
  • Evenement
    16.11.18

    Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

    De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module. ...
  • Bijscholing
    16.11.18

    Safety Works

    Safety works! Ja hoor, veiligheid werkt. En nog geen klein beetje. Het is namelijk een cruciaal aspect van welzijn op het werk. Daarom organiseren we op 16 november een niet te missen dag vol boeiende workshops, met als rode draad: veiligheid on...
  • Vorming
    19.11.18

    Opleiding vertrouwenspersonen (5 dagen)

    Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon.
  • Evenement
    19.11.18

    Workshops over psychosociale risico’s in het onderwijs - VOLZET

    Dat psychosociale problemen een risico vormen bij het uitoefenen van het beroep als leerkracht, is gekend. Aandacht voor het verbeteren van het psychosociaal welzijn is dan ook belangrijk en een opdracht voor elke werkgever.
  • Vorming
    21.11.18

    BA4 - BA5 met hoogspanning

    Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
  • Vorming
    21.11.18

    BA4 - BA5 zonder hoogspanning

    Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
  • Evenement
    22.11.18

    Crash course Stoffenmanager® in België

    Op donderdag 22 november 2018 organiseren we als partner van de campagne 'Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!' van EU-OSHA een kortdurende, intensieve, gratis crash course stoffenmanager® voor onze Belgische Stoffenmanager gebruikers...
  • 22.11.18

    Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

    Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
  • Vorming
    22.11.18

    BA4 - BA5 enkel hoogspanning

    Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
  • Bijscholing
    Descon BVBA
    23.11.18

    Safety Update Programma

  • Evenement
    23.11.18

    Onderwijs : Risicoanalyse brand en algemene risicoanalyse van kleuterklassen

    Op 23 november 2018 organiseert het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid van West-Vlaanderen een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn risicoanalysetechnieken brand en een...
  • Vorming
    23.11.18

    Implementatie en evaluatie van de maatregelen naar aanleiding van psychosociale risico's op het werk

    studienamiddag op 23/11/18
  • Bijscholing
    26.11.18

    Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

    Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
  • Bijscholing
    26.11.18

    Werkvergunningen

    Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel...
  • Evenement
    27.11.18

    Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. Hoe deze problemen ombuigen naar een constructieve groepsdynamiek? - VOLZET

    Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook hogere eisen op vlak van parate kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen personen en groepen met elk hun eigen achtergronden en ambities.
  • Bijscholing
    28.11.18

    Bijscholingscursus EHBO

    Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
  • Bijscholing
    28.11.18

    De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

    De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: •de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
  • Bijscholing
    29.11.18

    Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen

    Vertaal het KB brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan opstellen...
  • 29.11.18

    Contactnamiddag voor KMO preventieadviseurs (niveau 3): Risicoanalyse in KMO

    In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste...
  • Bijscholing
    29.11.18

    De risico-analyse brand: workshop

    Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het nieuwe...