Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Oktober 2018

 • Vorming
  Amelior vzw
  17.04.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Evenement
  23.04.18

  1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

  In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
 • Vorming
  Amelior vzw
  07.05.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Vorming
  17.09.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof. Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname aan de...
 • Vorming
  01.10.18

  Opleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • Bijscholing
  01.10.18

  Gebruik van persluchttoestel voor adembescherming

  Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor...
 • Evenement
  01.10.18

  2nd workshop 'Nano in Belgium' - 2018: Occupational health protection

  Within the large field of chemicals, nanomaterials are a fast expanding group with specific characteristics. This theme will be linked with the state-of-play updates on national and EU-level regulations and the findings from various Belgian research projects.
 • Bijscholing
  02.10.18

  Creëer een positief veiligheidsklimaat in uw organisatie

  Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas wanneer er iets mis gaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al...
 • Vorming
  Specialisatiemodule preventieadviseur psychosociale aspecten - Amelior
  02.10.18

  Specialisatiemodule preventieadviseur psychosociale aspecten

  IN SAMENWERKING MET HOWEST (ONDERDEEL VAN UGENT) Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur psychosociale aspecten aan de slag wil en daartoe de vereiste vaardigheden en kennis wenst te bezitten conform Bijlage II.4-7 van de...
 • Vorming
  02.10.18

  Module 2 : Passieve bescherming

  Hogere cursus brandpreventie - module 2 (2 dagen)
 • Bijscholing
  02.10.18

  Keuringscoördinator

  Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen ook één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Behoort een...
 • Bijscholing
  02.10.18

  Werken in de hoogte

  Werk jij wel eens in de hoogte?
 • Evenement
  03.10.18

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

  De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Vorming
  03.10.18

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

  De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur. ...
 • Bijscholing
  03.10.18

  Machineveiligheid

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • Bijscholing
  03.10.18

  Procesveiligheid

  Kom je wel eens in contact met procesinstallaties?
 • Vorming
  04.10.18

  VCA basisveiligheid

  VCA basisveiligheid is bedoeld om jou als werknemer voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Deze kennis is nodig omdat je als werknemer geconfronteerd kan worden met verschillende opdrachtgevers en...
 • Evenement
  04.10.18

  Infonamiddag - Intern verkeer

  Het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg, het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant voor de Bevordering van de Arbeid, de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk en Prebes sloegen de handen in...
 • Bijscholing
  05.10.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  08.10.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Het doel bestaat erin om de cursisten een grote en stevige bagage te geven gericht op de vele onderwerpen waar men als vertrouwenspersoon mee kan geconfronteerd worden. Vertrekkende vanuit een afgebakende functiebeschrijving leren we iemand...
 • Vorming
  08.10.18

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het...
 • Evenement
  08.10.18

  Zot van “werkbaar” werk

  Je moet zot zijn om op een manier te werken waarop je perfect je eigen burn-out voorbereidt. Je bent zot als je gestresseerd uitvalt op het werk en pas na maanden kunt re-integreren. Je moet zot zijn om je lichaam kapot te werken. Je bent zot als...
 • Vorming
  Basiscursus preventieadviseur niveau III - Amelior
  08.10.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus Preventieadviseur Niveau III voldoet aan de eisen van de Codex Welzijn op het Werk en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen in deze praktisch ingerichte cursus van 40 lesuren, krijgen de cursisten een...
 • Bijscholing
  09.10.18

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. Dit jaar wordt de OHSAS 18001 herzien en als ISO 45001...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Chemische basisbegrippen

  Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf?
 • Bijscholing
  09.10.18

  Strategische vaardigheden

  Weet jij hoe je invloed krijgt op mensen waar je geen hiërarchische leidinggevende van bent?
 • Bijscholing
  09.10.18

  VCA Basisveiligheid

  VCA basisveiligheid is bedoeld om jou als werknemer voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Deze kennis is nodig omdat je als werknemer geconfronteerd kan worden met verschillende opdrachtgevers en...
 • Bijscholing
  09.10.18

  VCA Leidinggevenden

  Het is noodzakelijk dat je als operationeel leidinggevende met succes een VCA opleiding volgt om zo te kunnen aantonen dat je over de vereiste kwalificaties beschikt. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Programma Praktijkcases aangebracht door de deelnemers en de lesgever vormen de hoofdbrok van deze supervisie. Via de cases worden de deontologische grenzen afgetast. Onderstaande thema’s vormen de fundamenten voor de casebespreking:...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Ook...
 • Bijscholing
  10.10.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  10.10.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Hasselt - VOLZET

  Op 10, 24 oktober en 7 en 21 november 2018 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Hasselt telkens van 09:00 tot 16:00. Dit omdat 8 op de 10 werknemers vroeg of laat geconfronteerd worden met onder andere rug-, schouder- en/of nekklachten.
 • Vorming
  10.10.18

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het...
 • Bijscholing
  Ontbijtsessie ISO45001 aandachtspunten van de auditor en praktische invulling
  11.10.18

  Ontbijtsessie - ISO45001 aandachtspunten van de auditor en praktische invulling

  De theorie en de inhoud van de ISO 45001-norm zijn reeds in vele seminaries aan bod gekomen. Met deze ontbijtsessie wensen we de focus te leggen op de praktijk: - Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de auditor? - Hoe kunnen we invulling...
 • Bijscholing
  11.10.18

  Hoe implementeert u ATEX 153 op de werkvloer?

  Wie bij explosierisico's uitsluitend denkt aan gevaarlijke stoffen en processen bij grootschalige (petro)chemische industrieën, onderschat de werkelijkheid. Ook in kleine bedrijven met schijnbaar risicoloze bedrijfsprocessen of werksituaties...
 • Bijscholing
  11.10.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Bijscholing
  11.10.18

  VCA Leidinggevenden

  Het is noodzakelijk dat je als operationeel leidinggevende met succes een VCA opleiding volgt om zo te kunnen aantonen dat je over de vereiste kwalificaties beschikt. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit...
 • 11.10.18

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Bijscholing
  11.10.18

  Intern Transport

  Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen?
 • Vorming
  12.10.18

  Werken met kleine blusmiddelen

  Door een kordaat en beredeneerd optreden van opgeleide mensen kan heel veel menselijk leed, maar ook enorme materiële schade voorkomen of ingeperkt worden. Een degelijke basiskennis van vuur, de gevaren van vuur en de middelen die kunnen ingezet...
 • Vorming
  15.10.18

  De eerste interventieploeg: brandopleiding

  In de praktijk kan veel schade voorkomen worden indien een beginnende brandhaard bestreden wordt. Dit vergt kalmte en een kortdate aanpak. Via een praktijkgerichte opleiding zijn mensen effectief voorbereid om in een reële situatie een beginnende...
 • Evenement
  15.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies basisonderwijs - VOLZET

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Bijscholing
  16.10.18

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt binnenkort de OHSAS. Deze nieuwe ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Werken in de hoogte

  Werk jij wel eens in de hoogte? Heb je behoefte aan meer info over wetgeving & preventiemaatregelen hieromtrent? Kan jij de gevaren op hoogte inschatten? Nog steeds gebeuren vele bedrijfsongevallen door het vallen van een hoogte. In de bouw is...
 • 16.10.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Vorming
  17.10.18

  Infosessie ISO 45001: het wat en hoe van dit nieuw veiligheidsmanagementsysteem

 • Vorming
  17.10.18

  Infosessie ISO 45001: het wat en hoe van dit nieuw veiligheidsmanagementsysteem

 • Vorming
  17.10.18

  Infosessie ISO 45001: het wat en hoe van dit nieuw veiligheidsmanagementsysteem

 • Vorming
  18.10.18

  Basisopleiding EHBO

  Op correcte wijze de eerste hulp toedienen na een ongeval of bij een aandoening. Deze doelstelling streven we na tijdens de basiscursus EHBO. Na deze opleiding bent u in staat om de situatie na een ongeval of ongeluk correct in te schatten. Dankzij...
 • Evenement
  18.10.18

  Safetyday

  Vias institute en Securitas organiseren op donderdag 18 oktober samen de Safety Day van 8:30 tot 18 uur bij Vias institute in Brussel.
 • Vorming
  19.10.18

  Brandbestrijding: werken met kleine blusmiddelen

  Door een kordaat en beredeneerd optreden van opgeleide mensen kan heel veel menselijk leed, maar ook enorme materiële schade voorkomen of ingeperkt worden. Een degelijke basiskennis van vuur, de gevaren van vuur en de middelen die kunnen ingezet...
 • Evenement
  19.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies secundair onderwijs

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Vorming
  19.10.18

  Brandbestrijding: werken met kleine blusmiddelen

  Door een kordaat en beredeneerd optreden van opgeleide mensen kan heel veel menselijk leed, maar ook enorme materiële schade voorkomen of ingeperkt worden. Een degelijke basiskennis van vuur, de gevaren van vuur en de middelen die kunnen ingezet...
 • Bijscholing
  22.10.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  23.10.18

  Module 4: Explosie

  Hogere cursus brandpreventie : module 4 (1 dag)
 • Evenement
  23.10.18

  Europese Week colloquium 2018 - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van EU-OSHA : “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.
 • 23.10.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Omgaan met crisissituaties en uitwerken van een crisisplan

  Een ernstig arbeidsongeval, het onverwacht overlijden van een collega, confrontatie met geweld of terreur, … een schokkende gebeurtenis op het werk komt onverwacht en heeft een aanzienlijke impact op de organisatie en haar werknemers. Om te...
 • 23.10.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Omgaan met crisissituaties en uitwerken van een crisisplan

  Een ernstig arbeidsongeval, het onverwacht overlijden van een collega, confrontatie met geweld of terreur, … een schokkende gebeurtenis op het werk komt onverwacht en heeft een aanzienlijke impact op de organisatie en haar werknemers. Om te...
 • Vorming
  23.10.18

  Infosessie: Opstarten van een verzuimbeleid

 • Bijscholing
  24.10.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Bijscholing
  25.10.18

  De omgevingsvergunning

  Vlaanderen is een uniek instrument rijker. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen...
 • Evenement
  25.10.18

  R&S Event 2018 - Reveal what's hidden

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van regelgeving en normalisatie voor internationale handel en markttoegang, brandveiligheid, ecodesign, privacy en contractenrecht, transport, Internet of Things en blockchain, eHealth, …...
 • Bijscholing
  25.10.18

  Keuringscoördinator

  Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen ook één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Behoort een...
 • Vorming
  26.10.18

  Infosessie: Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit (ontbijtsessie)