Archief Kalender welzijn op het werk

 • Evenement
  21.12.17

  RESULTATEN GROOTSCHALIG PREVALENTIEONDERZOEK. Drank, drugs of pillen op het werk?

  Hoeveel drinkt de Belgische werknemer? Gebruiken werknemers illegale drugs? Wat met slaap- en kalmeermiddelen en antidepressiva? En wat zijn de gevolgen op het werk?
 • Bijscholing
  19.12.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze...
 • Vorming
  15.12.17

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken in het onderwijs

 • Bijscholing
  14.12.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  14.12.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Bijscholing
  13.12.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  12.12.17

  Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: asbest- en sloopbeheer bij afbraakwerken in Vlaanderen (tracimat)

  Op dinsdag 12 december organiseert Prevent in samenwerking met Ibeve en de Vlaamse Confederatie Bouw een specifieke bijscholing over asbest- en sloopbeheer bij afbraakwerken in Vlaanderen. ...
 • Bijscholing
  12.12.17

  Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: asbest- en sloopbeheer bij afbraakwerken in Vlaanderen (tracimat)

  Op dinsdag 12 december organiseert Prevent in samenwerking met Ibeve en de Vlaamse Confederatie Bouw een specifieke bijscholing over asbest- en sloopbeheer bij afbraakwerken in Vlaanderen. ...
 • Bijscholing
  12.12.17

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt binnenkort de OHSAS. Deze nieuwe ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  12.12.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Vorming
  12.12.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 5: Risicoanalyse en - evaluatie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  11.12.17

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  11.12.17

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT?

  Als afsluiter wordt een reflectiemoment op de eigen rol in een stresspreventiebeleid geëvalueerd.
 • Bijscholing
  07.12.17

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  •U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken? •U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten? •U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten? •U bent op zoek naar best practices,...
 • Bijscholing
  07.12.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  07.12.17

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. Dit jaar wordt de OHSAS 18001 herzien en als ISO 45001...
 • Bijscholing
  05.12.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  05.12.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 7: Verzekering – risicobeheer

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Evenement
  logo prebes
  05.12.17

  Prenne 44

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Vorming
  04.12.17

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • 30.11.17

  Contactnamiddag voor preventieadviseurs KMO: Beeldschermwerk

  Het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers is afgeschaft sinds 1 januari 2016. De wetgeving voorziet in de plaats daarvan dat u een risicoanalyse moet maken van dit werken met de computer (KB 27/08/1993 betreffende het werken met...
 • Bijscholing
  30.11.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Evenement
  30.11.17

  Workshop Deparis - Gebruik van de Deparis-methode in de praktijk

  De hulpmiddelen van de SOBANE-strategie, volgens de Screening, Observatie, Analyse en Expertise, richten zich rechtstreeks naar de werknemers,hun leidinggevenden en de preventieadviseurs. De filosofie van de strategie en de gidsen zijn eenvoudig te begrijpen.
 • Vorming
  30.11.17

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken in het onderwijs

 • 28.11.17

  Inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Evenement
  27.11.17

  Voorstelling van de OIRAtool voor de bakkerijsector

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 • Bijscholing
  27.11.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • Vorming
  25.11.17

  Mentoropleiding

  Programma (7 uur) U werft een jonge en onervaren arbeider aan en u wil hem vlot laten integreren? Inhoud: Het opstellen van een opleidingsplan Wat moet er in het opleidingsplan staan? Verplichte opleidingen Doelstellingen...
 • Vorming
  25.11.17

  Werken met kleine blusmiddelen

  In de praktijk kan veel schade voorkomen worden indien een beginnende brandhaard bestreden wordt. Dit vergt kalmte en een kortdate aanpak. Via een praktijkgerichte opleiding zijn mensen effectief voorbereid om in een reële situatie een beginnende...
 • Evenement
  24.11.17

  Colloquium: Welzijn op het werk - Evolutie van de regelgeving in 2017 en perspectieven 2018

  In juni 2017 heeft de reglementering betreffende het welzijn op het werk een belangrijke wijziging gekend met de bekendmaking van de nieuwe Codex over het welzijn op het werk. De reglementering betreffende de sociaalprofessionele re-integratie, die...
 • Bijscholing
  24.11.17

  Safety Update Programma 2017

  Bijscholing voor preventieadviseurs en leidinggevenden
 • Bijscholing
  23.11.17

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: •de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
 • Bijscholing
  23.11.17

  Extended SDS

  Waarom deze opleiding? Sinds kort worden nieuwe (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen (VIB) verstrekt door producenten die hun chemische stof reeds hebben geregistreerd conform REACH. Deze nieuwe VIB’s omvatten niet enkel gegevens over de aard...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  23.11.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Bijscholing
  23.11.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  23.11.17

  Interne bijscholing voor preventieadviseurs

  Gedurende deze dag worden de nieuwigheden inzake wetgeving in verband met het welzijn op het werk van het afgelopen jaar voorgesteld. ...
 • Bijscholing
  22.11.17

  Werkvergunningen

  Waarom deze opleiding? Werkvergunningen, het is een dagelijks gegeven. Voor welke taken heb je er één nodig? Welke informatie moet zeker aanwezig zijn? Met welke risico’s moet je rekening houden en wat zijn mogelijke maatregelen om het risico te...
 • Bijscholing
  21.11.17

  De risico-analyse brand: workshop

  Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het nieuwe...
 • Bijscholing
  21.11.17

  Module: Machines & persoonlijke beschermingsmiddelen

  Het gebruik van machines en arbeidsmiddelen verhoogt het risico op arbeidsongevallen. Daarom is het belangrijk te weten wat uw verplichtingen zijn bij aankoop, indienststelling en het gebruik ervan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een...
 • Bijscholing
  21.11.17

  Module: Transport ,werken met derden,elektrische risico's

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  21.11.17

  Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  Vertaal het KB brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan opstellen...
 • Bijscholing
  20.11.17

  Van stress naar burn-out: Beter voorkomen dan genezen

  Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Bijscholing
  20.11.17

  Van stress naar burn-out: Beter voorkomen dan genezen

  Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Bijscholing
  17.11.17

  Arbeidsgerelateerde letsels en ziektes. Medische gevolgen bij het niet dragen van PBM's

  studienamiddag op 17/11/17
 • Vorming
  17.11.17

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

  De 4 daagse module is bedoeld voor de preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen.
 • Evenement
  17.11.17

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Vorming
  16.11.17

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Bijscholing
  16.11.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  16.11.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  16.11.17

  Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde - 16 en 17 november

  De troeven van de arbeidsgeneeskunde in een wereld in verandering. ...
 • Vorming
  16.11.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  16.11.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  16.11.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Bijscholing
  15.11.17

  Bijscholing EHBO te Kortrijk

  PROGRAMMA (4 uur) Een opfriscursus is de ideale manier om enerzijds de belangrijkste principes en technieken her op te frissen. Bepaalde zaken gaan met de tijd wat verloren, via deze opleiding zit alles opnieuw fris in het geheugen en in de...
 • Bijscholing
  15.11.17

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. •Wilt u...
 • Bijscholing
  14.11.17

  Module: Opdrachten en rol van de preventie-adviseur en interne intervenanten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  14.11.17

  Verkeersveiligheid

  Waarom deze opleiding? Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op de sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Bijna één op de tien...
 • Bijscholing
  14.11.17

  Strategische Vaardigheden

  Waarom deze opleiding? Als preventieadviseur zetten we ons achter belangrijke thema’s vanuit onze expertise. Als preventieadviseur heb je ook de taak om anderen te overtuigen van het belang van beslissingen en toepassingen rond welzijn en...
 • Bijscholing
  14.11.17

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. •Wilt u...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  14.11.17

  De vertrouwenspersoon

  Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust deze...
 • Bijscholing
  14.11.17

  Module: Fysische omgevingsfactoren & chemische agentia

  Een juiste inschatting van de fysische en chemische risico's in uw bedrijf is van groot belang. Wanneer u de risico's onder controle houdt, optimaliseert u immers de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers...
 • Vorming
  14.11.17

  Vertrouwd raken met brandveiligheid op het werk

  Iedere brand is een ramp. Zeker als er slachtoffers zijn. Maar ook de materiële schade is voor veel door brand getroffen bedrijven desastreus. Met regels en voorschriften op het gebied van brandveiligheid willen men vooral voorkomen dat u, uw...
 • Bijscholing
  13.11.17

  Procesveiligheid

  Waarom deze opleiding? Procesveiligheid houdt zich bezig met de veiligheid van procesinstallaties. In dergelijke installaties worden chemische stoffen opgeslagen, verwerkt of geproduceerd. We vinden deze installaties in de eerste plaats terug in de...
 • Vorming
  13.11.17

  Opleiding vertrouwenspersonen

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • Bijscholing
  09.11.17

  Intern Transport

  Waarom deze opleiding? Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector...
 • Bijscholing
  09.11.17

  Module: Machines & persoonlijke beschermingsmiddelen

  Het gebruik van machines en arbeidsmiddelen verhoogt het risico op arbeidsongevallen. Daarom is het belangrijk te weten wat uw verplichtingen zijn bij aankoop, indienststelling en het gebruik ervan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  09.11.17

  De vertrouwenspersoon

  Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust deze...
 • Bijscholing
  09.11.17

  Module: Transport ,werken met derden,elektrische risico's

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • 09.11.17

  Symposium Fedris - 10 jaar rugrevalidatieprogramma: overzicht en toekomstperspectieven

  Deze verjaardag is voor ons een gelegenheid om een bilan te maken van het preventieprogramma voor lage rugpijn en om perspectieven te formuleren naar de toekomst o.a. de verenigbaarheid van het preventieprogramma met de nieuwe wetgeving betreffende...
 • Evenement
  08.11.17

  Filmscreening "Leraar"

  "Leraar" vertelt het emotionele verhaal van drie jonge leerkrachten en hun eerste jaren op school, een periode die in Duitsland 'Referendariat' wordt genoemd. Zij komen daar tot het besef dat hun studie hen totaal niet heeft voorbereid op wat het betekent om een van de meest verantwoordelijke en belangrijke banen in de samenleving te hebben.
 • Bijscholing
  07.11.17

  Module: Ergonomie van de werkposten & psychosociale aspecten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Evenement
  07.11.17

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT? - VOLZET (extra sessie op 11 december)

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Bijscholing
  07.11.17

  Module: Arbeidsongevallen (analyse & statistieken)

  Arbeidsongevallen kosten handenvol geld en brengen de werkorganisatie in het gedrang. U heeft er alle belang bij om de ongevallen in uw onderneming te analyseren. Dankzij zo'n analyse vermijdt u ongevallen in de toekomst en werkt u aan de...
 • 07.11.17

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 07/11 - 21/11 - 06/12 - 20/12/2017 in Erpe-Mere
 • Vorming
  07.11.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 6: Reglementering

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  06.11.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  06.11.17

  Ability Case Manager

  Deze opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren.
 • Vorming
  06.11.17

  Opsporen van brandoorzaken in gebouwen

 • Bijscholing
  27.10.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  26.10.17

  studieavond 'Samenwerken met onderaannemers'

  Werken met onderaannemers is onder meer in de bouwsector een veelvoorkomende praktijk. Er zijn talrijke verplichtingen voor zowel de (hoofd)aannemer als de onderaannemer en tijdens deze studieavond zullen deze toegelicht worden vanuit diverse...
 • Bijscholing
  26.10.17

  Module: Opdrachten en rol van de preventie-adviseur en interne intervenanten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Evenement
  26.10.17

  Benelux slotcolloquium van de EU-OSHA campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden”

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Benelux slotcolloquium van de EU-OSHA campagne: “Gezond werk, voor alle leeftijden” op donderdag 26 oktober 2017 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  26.10.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  26.10.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  26.10.17

  Module: Fysische omgevingsfactoren & chemische agentia

  Een juiste inschatting van de fysische en chemische risico's in uw bedrijf is van groot belang. Wanneer u de risico's onder controle houdt, optimaliseert u immers de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers...
 • Vorming
  26.10.17

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de kinderopvangsector

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • 24.10.17

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs: Brandpreventie

  Op 3 mei 2014 trad het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen in werking. Dit KB vervangt en verruimt tegelijkertijd het welbekende artikel 52 uit het ARAB. Niet alle bepalingen uit het ARAB art 52...
 • Bijscholing
  24.10.17

  Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers

  Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze organiseert gezondheidstoezicht en ondersteunt u in het beheersen van risico's op de werkvloer. In deze opleiding maakt u kennis met:...
 • Bijscholing
  24.10.17

  Intern Transport

  Waarom deze opleiding? Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector...
 • Bijscholing
  24.10.17

  Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie

  Een brand kan dramatische gevolgen hebben op menselijk en financieel vlak, zowel voor u als werkgever, alsook voor uw werknemers. Ook uw bedrijf loopt risico op brand. De lesgever informeert u over de oorzaken en gevolgen en leert hoe u brand...
 • Evenement
  24.10.17

  Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid?

  Het hierbij voorgestelde programma van dit colloquium biedt een forum voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook voor ‘best practices’ in twee domeinen: gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen inzichten en ideeën aanreiken, waar organisaties inspiratie uit kunnen opdoen om er concreet mee aan de slag te gaan!
 • Bijscholing
  24.10.17

  Binnenklimaat

  Tijdens deze opleiding leert u alles over binnenklimaat, de luchtkwaliteit in kantoren en het KB voor thermische omgevingsfactoren. Een gezond binnenklimaat op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter...
 • Bijscholing
  19.10.17

  e-Learning maken en inzetten binnen uw welzijnsbeleid

  Deze opleiding bereidt u via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen uw bedrijf. Dankzij deze opleiding leert u op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje...
 • Bijscholing
  19.10.17

  Werkvergunningen

  Waarom deze opleiding? Werkvergunningen, het is een dagelijks gegeven. Voor welke taken heb je er één nodig? Welke informatie moet zeker aanwezig zijn? Met welke risico’s moet je rekening houden en wat zijn mogelijke maatregelen om het risico te...
 • Bijscholing
  19.10.17

  Module: Ergonomie van de werkposten & psychosociale aspecten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  19.10.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  19.10.17

  Module: Arbeidsongevallen (analyse & statistieken)

  Arbeidsongevallen kosten handenvol geld en brengen de werkorganisatie in het gedrang. U heeft er alle belang bij om de ongevallen in uw onderneming te analyseren. Dankzij zo'n analyse vermijdt u ongevallen in de toekomst en werkt u aan de...
 • Bijscholing
  18.10.17

  Bijscholing EHBO

  Een opfriscursus is de ideale manier om enerzijds de belangrijkste principes en technieken her op te frissen. Bepaalde zaken gaan met de tijd wat verloren, via deze opleiding zit alles opnieuw fris in het geheugen en in de vingers. Tevens laat deze...
 • Vorming
  18.10.17

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  18.10.17

  Basisopleiding preventieadviseur

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico.
 • Bijscholing
  18.10.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht...
 • Bijscholing
  17.10.17

  Milieu– en preventiemanagement Alumni-event

 • Bijscholing
  17.10.17

  Module: Risicoanalyse, globaal preventieplan & jaarlijks actieplan

  Sinds 1998 bent u als werkgever verplicht om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te stellen op basis van de risicoanalyse van uw bedrijf. De motor van uw welzijnsbeleid wordt tijdens deze opleiding pragmatisch uitgelegd.
 • Evenement
  17.10.17

  Mediation week "Stress gevolg van conflict? Conflict een gevolg van stress?"

  Stress en conflict zijn onvermijdelijk op de werkvloer. Tijdens deze sessie leer je wat de effecten zijn van stress op lichaam en geest. Op basis van deze inzichten wordt dieper ingegaan op de rol van stress in het ontstaan van conflict en de...
 • Bijscholing
  17.10.17

  Brain Based Safety

  Veiligheidsgedrag evolueert naar een veiligheidscultuur Als preventieadviseur houdt u in uw bedrijf de vinger aan de pols. U weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. En geeft zo de voorzet voor procedures, regels en...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  17.10.17

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met de...
 • Bijscholing
  17.10.17

  Module: Basisreglementering, externe intervenanten & overlegorganen

  Een vlotte communicatie en samenwerking met externe intervenanten en overlegorganen is van cruciaal belang bij de uitvoering van uw taak als preventie-adviseur. Alle betrokken partijen buiten de onderneming worden in kaart gebracht en de wetgeving...
 • Vorming
  17.10.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 2: Passieve bescherming

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • 17.10.17

  Hoe personeel bevlogen houden, stress detecteren en aanpakken?

  Sinds de laatste wetswijziging betreffende psychosociale risico’s op 1 september 2014, dienen stress en burn-out als volwaardige psychosociale risico’s aangepakt te worden door de werkgever. Stress op het werk is echter nog steeds een taboe en...
 • Bijscholing
  12.10.17

  Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers

  Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze organiseert gezondheidstoezicht en ondersteunt u in het beheersen van risico's op de werkvloer. In deze opleiding maakt u kennis met:...
 • Vorming
  12.10.17

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Vorming
  12.10.17

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Bijscholing
  12.10.17

  Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie

  Een brand kan dramatische gevolgen hebben op menselijk en financieel vlak, zowel voor u als werkgever, alsook voor uw werknemers. Ook uw bedrijf loopt risico op brand. De lesgever informeert u over de oorzaken en gevolgen en leert hoe u brand...
 • Bijscholing
  12.10.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • 12.10.17

  Interne preventieadviseurs: wat te doen bij stress en conflicten op de werkvloer?

  Via deze opleiding willen we interne preventieadviseurs sensibiliseren en adviseren omtrent hoe om te gaan met psychosociale risico’s op het werk: stress, overspannenheid, conflicten en ongewenst gedrag op het werk. Na het volgen van deze...
 • Evenement
  12.10.17

  Voor een behoud van de tewerkstelling en een geslaagde terugkeer naar het werk : Rol van de verpleegkundige in de arbeidsgeneeskunde?

  Een lange afwezigheid uit een professioneel milieu is nadelig voor zowel het mentale, fysieke als het sociaal welbevinden van de mens. De uitdaging bestaat erin om afwezigheid te voorkomen en alle noodzakelijke middelen te mobiliseren die kunnen bijdragen tot het ondersteunen en het re-integreren in het arbeidsproces. Hoe kunnen wow-verpleegkundigen hiertoe bijdragen?
 • Bijscholing
  12.10.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Vorming
  12.10.17

  Watermistsystemen

  Sprinklersystemen hebben reeds jarenlang hun nut bewezen als automatisch blussysteem. De technologie blijft echter evolueren. Eén van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van blussen is het watermistsysteem. Aangezien dit systeem nog niet zo lang op...
 • Bijscholing
  11.10.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • 11.10.17

  Infosessie 'Een gezond verzuimbeleid'

  ‘Verzuim aanpakken’ is een veelgehoorde slogan, maar hoe doe je dit en waar begin je? Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en zorg je ervoor dat ze graag komen werken? Wat kun je doen om te frequente en te lange afwezigheden te voorkomen? Hoe krijg...
 • Evenement
  10.10.17

  Studiedag: "Wat moet je weten over elektriciteit in een organisatie?

  Tijdens deze studiedag in samenwerking met Prebes Vlaams Brabant – Brussel, Prebes Antwerpen en het Provinciaal Comité Vlaams Brabant gaan we dieper in op een aantal aspecten die van belang zijn in het kader van elektriciteit binnen een organisatie...
 • Bijscholing
  10.10.17

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  10.10.17

  De vertrouwenspersoon

  Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust deze...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  10.10.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Vorming
  10.10.17

  Zich perfectioneren in de expertise voor het opsporen van brandoorzaken bij motorvoertuigen

 • 09.10.17

  Jong en welzijn op het werk: hoe combineren?

  Mag de jongere zich met een bedrijfswagen verplaatsen? Wat als dit niet vooraf in het contract stond? En hoe zit dit met de verzekering? Dit en vele andere zaken in verband met jongeren op het werk komen aan bod tijdens deze studie-activiteit van...
 • Evenement
  09.10.17

  Infosessie over de nieuwe codex over het welzijn op het werk

  De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.
 • Vorming
  09.10.17

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken in het onderwijs

 • Bijscholing
  05.10.17

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven...
 • Bijscholing
  05.10.17

  Module: Risicoanalyse, globaal preventieplan & jaarlijks actieplan

  Sinds 1998 bent u als werkgever verplicht om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te stellen op basis van de risicoanalyse van uw bedrijf. De motor van uw welzijnsbeleid wordt tijdens deze opleiding pragmatisch uitgelegd.
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  05.10.17

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met de...
 • Bijscholing
  05.10.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  05.10.17

  Module: Basisreglementering, externe intervenanten & overlegorganen

  Een vlotte communicatie en samenwerking met externe intervenanten en overlegorganen is van cruciaal belang bij de uitvoering van uw taak als preventie-adviseur. Alle betrokken partijen buiten de onderneming worden in kaart gebracht en de wetgeving...
 • Evenement
  05.10.17

  Workshops voor preventieadviseurs: 'back to basics' - VOLZET

  Het Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid organiseert in samenwerking met Prebes en het Actiecomité voor de bevordering van de arbeid in het Brussels Hoofdstedelijke gewest op donderdag 5 oktober 2017 een studievoormiddag “back to basics”.
 • Vorming
  04.10.17

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

  De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Vorming
  04.10.17

  Veiligheidscoördinatie op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

  Het programma niveau A (150u) wordt aangeboden en is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens het K.B. van 25/01/2001.
 • 03.10.17

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs: Risicoanalyse in KMO

  In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  03.10.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Evenement
  03.10.17

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - VOLZET

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • 02.10.17

  Safety Update Programma 2017

 • 02.10.17

  Bijscholing voor preventieadviseurs en leidinggevenden

 • Bijscholing
  29.09.17

  studienamiddag 'Keuringen en de rol van de preventieadviseur: verleden, heden en toekomst'

  In het eerste deel van deze infonamiddag zal Toezicht Welzijn op het Werk Oost-Vlaanderen toelichten wat zij verwachten van de preventieadviseur inzake de organisatie en opvolging van controles. Daarna zal een inzage gegeven worden in de werking van...
 • Bijscholing
  28.09.17

  Van stress naar burn-out: Beter voorkomen dan genezen

  Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Vorming
  28.09.17

  Basisopleiding KMO Preventieadviseur (6-daagse opleiding)

  Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-...
 • Vorming
  27.09.17

  Kantoorergonomie

  De driedaagse opleiding biedt alle elementen om een kantoorwerkplek ergonomisch in te richten om klachten te voorkomen.
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  26.09.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Bijscholing
  26.09.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  26.09.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 3: Energie, verwarming risico’s

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  26.09.17

  Hybride voertuigen

  De markt van hybride en elektrische voertuigen is nog steeds groeiende. Deze voertuigen zijn reeds enige tijd niet meer vreemd in het straatbeeld. Ook op het laatste autosalon konden deze voertuigen rekenen op een erg geïnteresseerd en enthousiast...
 • Bijscholing
  25.09.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  25.09.17

  Infosessie over de nieuwe codex over het welzijn op het werk - VOLZET (extra sessie op 9 oktober)

  De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.
 • Vorming
  25.09.17

  Preventieadviseur niveau II

  De Hogeschool Gent biedt binnen haar bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Milieumanagement, de vorming van preventieadviseur niveau II aan. Voor deze vorming kan (onder voorwaarden) apart worden ingeschreven. De vorming...
 • Evenement
  22.09.17

  Laag frequente elektromagnetische velden en gezondheid

  Resultaten van 4 jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group.
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  21.09.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Vorming
  21.09.17

  Brandrisicoanalyse volgens de CNPP methode: APSAD R11

  Leren een risicoanalyse uitvoeren betreffende het brandrisico rekening houdend met kwetsbare activiteiten van uw bedrijf. Hiermee beantwoordt u aan KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen en ook aan eisen die uw...
 • Evenement
  logo prebes
  21.09.17

  Prenne 43

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Vorming
  20.09.17

  CNPP & de risicoanalyse DIDERO

  Vandaag de dag is de risicoanalyse een verplichting en een middel dat de preventie adviseur helpt om zijn taak te kunnen uitoefenen. Het verminderen van het risico en arbeidsongevallen zijn de prioriteit. Preventie is de oplossing en een vraag van...
 • Evenement
  19.09.17

  Voorstelling nieuwe code én uitreiking award preventieadviseur 2017

  Op 19 september maakt Agoria de 'Preventieadviseur van het Jaar 2017' bekend. Bovendien presenteren zij u die dag tijdens een seminarie in primeur een code voor de beheersing van blootstelling bij technische interventies...
 • Bijscholing
  19.09.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  15.09.17

  Basisveiligheid preventieadviseur NIV III

  Elke onderneming dient te beschikken over een interne preventieadviseur. De opleiding van de preventieadviseur is naar gelang de aard van het bedrijf anders. Elke preventieadviseur dient minstens voldoende technische en wetenschappelijke kennis in...
 • Vorming
  14.09.17

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 14/09 - 26/09 - 10/10 en 24/10/2017 in Erpe-Mere.
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Evenement
  13.09.17

  Seminarie "The economic benefits of gender equality at work"

  Ondanks veelvuldige initiatieven en inspanningen om de genderkloof te dichten, is reële gendergelijkheid vandaag nog steeds een utopie. Nochtans heeft dit belangrijke economische voordelen. Niet alleen bevordert een grotere gelijkheid tussen man en...
 • Vorming
  12.09.17

  Opleiding vertrouwenspersonen

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • Vorming
  12.09.17

  Hogere opleiding brandpreventie 2017-2018

  In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare...
 • Vorming
  12.09.17

  A-FIRST Hogere opleiding brandpreventie 16 modules van september tot mei

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  12.09.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 1: Fysica en chemie/brandgedrag

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  12.09.17

  Gekwalificeerde onderhouder van draagbare en mobiele blustoestellen

  Volgens het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 dienen de brandblusapparaten van een bedrijf ieder jaar gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd persoon. Dit kan gebeuren door een extern erkend bedrijf, maar er kan ook geopteerd worden voor...
 • Evenement
  08.09.17

  Studiedag diepfundeerders

  De belangen van de funderings- en beschoeiingssector behartigen en hierover informeren dat is het doel van ABEF, de Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken, onderdeel van de cluster complementaire bedrijven binnen de nationale confederatie...
 • Bijscholing
  07.09.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  29.08.17

  studienamiddag 'Keuringen en de rol van de preventieadviseur: verleden, heden en toekomst'

  In het eerste deel van deze infonamiddag zal Toezicht Welzijn op het Werk Oost-Vlaanderen toelichten wat zij verwachten van de preventieadviseur inzake de organisatie en opvolging van controles. Daarna zal een inzage gegeven worden in de werking van...
 • Vorming
  08.08.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 4: Explosie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  29.06.17

  Specifieke bijscholing voor preventieadviseurs: risico's en preventie bij blootstelling aan UV

  De studienamiddag zoomt in op de risico’s bij blootstelling aan ultraviolette straling, de blootstellingsvormen en geeft richtsnoeren voor preventiemaatregelen.
 • Bijscholing
  29.06.17

  navorming preventieadviseur: opmaken van evacuatieplannen

 • Bijscholing
  27.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  27.06.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Evenement
  27.06.17

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Vorming
  26.06.17

  Installatie van sprinklers volgens de norm NFPA 13

 • Bijscholing
  22.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  22.06.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Bijscholing
  22.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  22.06.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Vorming
  22.06.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Bijscholing
  20.06.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • 19.06.17

  Praktische blusopleiding

  Het KB van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie verplicht iedere werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen om brand te voorkomen. Indien toch brand zou uitbreken moet hij tevens zodanig georganiseerd zijn om ieder begin van brand snel en...
 • Bijscholing
  16.06.17

  Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: preventie van overbelastingsletsels op bouwwerven

  Op vrijdag, 16 juni 2017 organiseert Prevent insamenwerking met Constructiv NAVB een specifieke bijscholing over het thema preventie van overbelastingsletsels op bouwwerven.
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  15.06.17

  Van stress naar burn-out: Beter voorkomen dan genezen

  Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Bijscholing
  15.06.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  15.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Bijscholing
  15.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Bijscholing
  15.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Bijscholing
  15.06.17

  EHBO - Bijscholing & Automatische Externe Defibrillator (AED

  De opleiding bestaat uit twee modules van een halve dag. U bepaalt zelf of u een halve dag (100 euro) of een hele dag (190 euro) volgt. Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens...
 • Bijscholing
  15.06.17

  EHBO - Bijscholing & Automatische Externe Defibrillator (AED

  De opleiding bestaat uit twee modules van een halve dag. U bepaalt zelf of u een halve dag (100 euro) of een hele dag (190 euro) volgt. Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens...
 • Bijscholing
  15.06.17

  EHBO - Bijscholing & Automatische Externe Defibrillator (AED

  De opleiding bestaat uit twee modules van een halve dag. U bepaalt zelf of u een halve dag (100 euro) of een hele dag (190 euro) volgt. Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens...
 • Evenement
  logo prebes
  15.06.17

  Prenne 42

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Vorming
  Attentia
  13.06.17

  Arbeidsongevallen: aanpak en preventie

  Arbeidsongevallen kunnen een grote impact hebben op de werking van uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat er een grondige analyse van een arbeidsongeval wordt gemaakt zodat u inzichten verwerft om incidenten in de toekomst te vermijden. Zo...
 • Vorming
  13.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Vorming
  13.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Bijscholing
  12.06.17

  Werken in besloten ruimte, wat gaat er aan vooraf? - 12/06/2017

  Waarom dit thema Er gebeuren heel wat ongevallen bij het werk in besloten ruimten. Meestal zijn deze zeer ernstig of zelfs dodelijk. Werkzaamheden, en ruimer gezien ook de interventies, in dit type bouwwerken zijn immers bijzonder gevaarlijk. De...
 • Vorming
  12.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Bijscholing
  12.06.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Evenement
  08.06.17

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT? - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  08.06.17

  Van stress naar burn-out: Beter voorkomen dan genezen

  Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Bijscholing
  07.06.17

  Bijscholing Eerste hulp voor Bedrijfshulpverleners

 • Evenement
  06.06.17

  Hoe het arbeidstijdenrecht kan bijdragen aan work-life balance

  Het Instituut voor Arbeidsrecht en die Keure nodigen u hartelijk uit op het colloquium 'HOE HET ARBEIDSTIJDENRECHT KAN BIJDRAGEN AAN WORK-LIFE BALANCE' gevolgd door een receptie aangeboden door die Keure . Het arbeidstijdenrecht in...
 • Bijscholing
  06.06.17

  Module: Machines & persoonlijke beschermingsmiddelen

  Het gebruik van machines en arbeidsmiddelen verhoogt het risico op arbeidsongevallen. Daarom is het belangrijk te weten wat uw verplichtingen zijn bij aankoop, indienststelling en het gebruik ervan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een...
 • Bijscholing
  06.06.17

  Module: Transport ,werken met derden,elektrische risico's

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  01.06.17

  Module: Machines & persoonlijke beschermingsmiddelen

  Het gebruik van machines en arbeidsmiddelen verhoogt het risico op arbeidsongevallen. Daarom is het belangrijk te weten wat uw verplichtingen zijn bij aankoop, indienststelling en het gebruik ervan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een...
 • Bijscholing
  Logo VerV
  01.06.17

  Studiedag "Dynamisch werken op kantoor"

  ...
 • Bijscholing
  01.06.17

  Studiedag "Dynamisch werken op kantoor"

 • Bijscholing
  01.06.17

  Studiedag "Dynamisch werken op kantoor"

 • Bijscholing
  01.06.17

  Studiedag "Dynamisch werken op kantoor"

 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  01.06.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  01.06.17

  Module: Transport ,werken met derden,elektrische risico's

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  30.05.17

  Module: Opdrachten en rol van de preventie-adviseur en interne intervenanten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Evenement
  30.05.17

  Veilig en kwaliteitsvol contractorwerk

  Een praktijkgericht seminarie over uitdagingen op vlak van kwaliteit, aansprakelijkheid en beveiliging.
 • Evenement
  30.05.17

  Preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk - VOLZET

  Kanker blijkt de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. De diagnose van deze kankers wordt meestal vele jaren na de blootstelling gesteld.
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  30.05.17

  De vertrouwenspersoon

  Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust deze...
 • Bijscholing
  30.05.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  30.05.17

  Module: Fysische omgevingsfactoren & chemische agentia

  Een juiste inschatting van de fysische en chemische risico's in uw bedrijf is van groot belang. Wanneer u de risico's onder controle houdt, optimaliseert u immers de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers...
 • Evenement
  30.05.17

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - VOLZET

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Bijscholing
  23.05.17

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  Tijdens deze workshop ontdekt u hoe u een beleid in uw organisatie opzet dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van uw werknemers. U ontdekt best practices en tools die u gemakkelijk naar uw eigen organisatie kunt vertalen. U...
 • Vorming
  23.05.17

  Toolboxmeetings: de essentie

  Laat uw boodschap nazinderen U wilt starten met toolboxmeetings over milieu, veiligheid en welzijn in uw organisatie? Zorg dat uw inspanningen renderen. Deze opleiding geeft u op een halve dag praktijktips en cases. U ontdekt alle noodzakelijke...
 • Bijscholing
  23.05.17

  Module: Ergonomie van de werkposten & psychosociale aspecten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  23.05.17

  Module: Arbeidsongevallen (analyse & statistieken)

  Arbeidsongevallen kosten handenvol geld en brengen de werkorganisatie in het gedrang. U heeft er alle belang bij om de ongevallen in uw onderneming te analyseren. Dankzij zo'n analyse vermijdt u ongevallen in de toekomst en werkt u aan de...
 • Vorming
  Attentia
  19.05.17

  Versterk het veiligheidsgedrag in uw onderneming

  Deze opleiding geeft inzichten, verruimt uw kennis en biedt praktische handvatten rond de impact van gedrag op veiligheidsbewustzijn. U leert drempelverlagend te communiceren met uw medewerkers en veiligheid wordt op een positieve en praktische...
 • Vorming
  18.05.17

  De nieuwe omgevingsvergunning

  Vlaanderen is een uniek instrument rijker. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen...
 • Bijscholing
  18.05.17

  Module: Opdrachten en rol van de preventie-adviseur en interne intervenanten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  18.05.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  18.05.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  18.05.17

  Module: Fysische omgevingsfactoren & chemische agentia

  Een juiste inschatting van de fysische en chemische risico's in uw bedrijf is van groot belang. Wanneer u de risico's onder controle houdt, optimaliseert u immers de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers...
 • Bijscholing
  18.05.17

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  "Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving hieromtrent...
 • Bijscholing
  16.05.17

  Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers

  Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze organiseert gezondheidstoezicht en ondersteunt u in het beheersen van risico's op de werkvloer. In deze opleiding maakt u kennis met:...
 • Bijscholing
  16.05.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  16.05.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Vorming
  Lunch & Learn webinar van senTRAL
  16.05.17

  De 'human performance' factor in technische veiligheid

  door Marc Aspeslagh (Aspe Consulting)
 • Bijscholing
  16.05.17

  Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie

  Een brand kan dramatische gevolgen hebben op menselijk en financieel vlak, zowel voor u als werkgever, alsook voor uw werknemers. Ook uw bedrijf loopt risico op brand. De lesgever informeert u over de oorzaken en gevolgen en leert hoe u brand...
 • Vorming
  16.05.17

  Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk

  De ISO50001-norm Deze opleiding geeft u inzicht in alle aspecten van de nieuwe ISO50001-norm voor energiemanagementsystemen. U ontdekt wat deze norm inhoudt, hoe deze toegepast moet worden, hoe u deze in uw organisatie kunt implementeren en...
 • Bijscholing
  15.05.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  15.05.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Bijscholing
  15.05.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Bijscholing
  15.05.17

  EHBO - Bijscholing & Automatische Externe Defibrillator (AED

  De opleiding bestaat uit twee modules van een halve dag. U bepaalt zelf of u een halve dag (100 euro) of een hele dag (190 euro) volgt. Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens...
 • Evenement
  12.05.17

  STUDIEDAG ONDERWIJS: Grote veranderingen in het onderwijs en hun impact op welzijn

  Op 12 mei 2017 organiseert Groep IDEWE een denkdag omtrent het samengaan van veranderingen in het onderwijs en hun impact op welzijn. Uit risicoanalyses ‘psychosociale aspecten’ en psychosociale verzoeken merken we dat grote organisatieveranderingen...
 • Bijscholing
  11.05.17

  Module: Ergonomie van de werkposten & psychosociale aspecten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  11.05.17

  Module: Arbeidsongevallen (analyse & statistieken)

  Arbeidsongevallen kosten handenvol geld en brengen de werkorganisatie in het gedrang. U heeft er alle belang bij om de ongevallen in uw onderneming te analyseren. Dankzij zo'n analyse vermijdt u ongevallen in de toekomst en werkt u aan de...
 • Bijscholing
  09.05.17

  Module: Risicoanalyse, globaal preventieplan & jaarlijks actieplan

  Sinds 1998 bent u als werkgever verplicht om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te stellen op basis van de risicoanalyse van uw bedrijf. De motor van uw welzijnsbeleid wordt tijdens deze opleiding pragmatisch uitgelegd.
 • Bijscholing
  09.05.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  09.05.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  09.05.17

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met de...
 • Bijscholing
  09.05.17

  Module: Basisreglementering, externe intervenanten & overlegorganen

  Een vlotte communicatie en samenwerking met externe intervenanten en overlegorganen is van cruciaal belang bij de uitvoering van uw taak als preventie-adviseur. Alle betrokken partijen buiten de onderneming worden in kaart gebracht en de wetgeving...
 • Evenement
  08.05.17

  Evenement psychosociale risico's

  Groot maatschappelijk probleem: 790.000 Vlamingen hebben te veel stress op het werk: 20% meer dan drie jaar geleden. 280.000 Vlamingen vertonen zelfs symptomen van burn-out: een stijging met 25%. Slechts de helft van de Vlaamse...
 • Evenement
  08.05.17

  Evenement psychosociale risico's

  Groot maatschappelijk probleem 790.000 Vlamingen hebben te veel stress op het werk: 20% meer dan drie jaar geleden. 280.000 Vlamingen vertonen zelfs symptomen van burn-out: een stijging met 25%. Slechts de helft van de Vlaamse...
 • Vorming
  04.05.17

  Verbeter de werking van uw CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)

  CPBW: een last of een middel om welzijn op de agenda van uw organisatie te zetten? U bent voorzitter van het CPBW in uw organisatie. Via dit forum zit u structureel samen met alle betrokken stakeholders rond welzijn. Maar haalt u eruit wat erin...
 • Vorming
  04.05.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen.
 • Evenement
  04.05.17

  Seminarie "Normen en overheidsbeleid"

  Bent u beleidsmedewerker bij een overheidsdienst of federatie? Neem dan deel aan het seminarie “Normen en overheidsbeleid”! Wist u dat u de regelgeving sterk kunt vereenvoudigen door naar normen te verwijzen? Bovendien kan dit ook heel wat...
 • Evenement
  03.05.17

  Voorstelling OiRA-tool voor de schoonmaaksector

  Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de voorstelling van de OiRA tool voor de schoonmaaksector, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Dit is de uitgelezen kans om nader kennis te maken met de tool.
 • Evenement
  02.05.17

  Back to basics: basisthema's over het welzijn op het werk

  Het provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid organiseert in samenwerking met Prebes op 2 mei 2017 een studienamiddag "back to basics". De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en de...
 • Evenement
  02.05.17

  Projectie van de film Burning-out en debat in aanwezigheid van de regisseur

  Op 2 mei 2017 nodigt de FOD Werkgelegenheid u uit voor de projectie van de documentaire Burning-out, in aanwezigheid van de regisseur Jérôme le Maire. Na de projectie volgt een debat.
 • Bijscholing
  Attentia
  28.04.17

  Bijscholing preventieadviseur

  Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt...
 • Bijscholing
  27.04.17

  Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers

  Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze organiseert gezondheidstoezicht en ondersteunt u in het beheersen van risico's op de werkvloer. In deze opleiding maakt u kennis met:...
 • Bijscholing
  27.04.17

  Het nieuwe KB re-integratie een moeilijke klus? Provikmo ondersteunt u!

  Provikmo organiseert infosessies over het nieuwe KB re-integratie. ...
 • Bijscholing
  27.04.17

  Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie

  Een brand kan dramatische gevolgen hebben op menselijk en financieel vlak, zowel voor u als werkgever, alsook voor uw werknemers. Ook uw bedrijf loopt risico op brand. De lesgever informeert u over de oorzaken en gevolgen en leert hoe u brand...
 • Bijscholing
  27.04.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Evenement
  26.04.17

  Diversiteit en handicap

  Unia en het VBO nodigen u uit voor de voorstelling van de nieuwe eDiv modules voor bedrijven: 'Diversiteit en Handicap' Een werkneemster wordt gepest omwille van haar huidskleur. Een kandidaat voor een functie is slechthorend. Een...
 • Bijscholing
  26.04.17

  Binnenklimaat

  Tijdens deze opleiding leert u alles over binnenklimaat, de luchtkwaliteit in kantoren en het KB voor thermische omgevingsfactoren. Een gezond binnenklimaat op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter...
 • Evenement
  25.04.17

  REACh: Communicatie in de toeleveringsketen

  Naarmate het REACh proces vordert krijgen de deelnemers downstream in de toeleveringsketen meer en meer verantwoordelijkheden. Na de upstream communicatie van het gebruik wordt er verwacht van de fomulatoren dat ze de informatie die ze ontvangen...
 • Vorming
  25.04.17

  Eerste interventieploeg - brandbestrijding voor bedrijven

  Elk bedrijf is wettelijk verplicht om een Eerste Interventie Ploeg (EIP) op te richten en om de leden ervan op te leiden voor de bestrijding van beginnende branden (artikel 52 van het ARAB en diverse KB's en MB's inzake brandpreventie en -...
 • Vorming
  25.04.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Vorming
  25.04.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Vorming
  Bom-Be organiseert Studiedag
  25.04.17

  Studiedag "Oude munitie op de werf. Wat nu?"

  In België vindt men elke week nog oude oorlogsmunitie in de bodem. In Vlaanderen is hierover nu een Praktische Leidraad voor openbare aanbestedingen van kracht. Deze studiedag kadert de nieuwe situatie.
 • Vorming
  24.04.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • 24.04.17

  De 'human performance' factor in technische veiligheid

 • 24.04.17

  ATEX - Explosieveiligheid vanuit de praktijk

  meer informatie en programma volgen binnenkort
 • Bijscholing
  24.04.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  21.04.17

  Interimarbeid: relatie inlener-uitlener, onthaal, verantwoordelijkheden betrokken partijen

  Deze studienamiddag richt zich naar uitzendkantoren, preventieadviseurs, human resources en personeelsverantwoordelijkheden, leden van het comité PBW, productieverantwoordelijken, ....
 • 21.04.17

  Evenement psychosociale risico's

 • 20.04.17

  Evenement psychosociale risico's

 • Bijscholing
  20.04.17

  Module: Risicoanalyse, globaal preventieplan & jaarlijks actieplan

  Sinds 1998 bent u als werkgever verplicht om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te stellen op basis van de risicoanalyse van uw bedrijf. De motor van uw welzijnsbeleid wordt tijdens deze opleiding pragmatisch uitgelegd.
 • Bijscholing
  20.04.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  20.04.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Bijscholing
  20.04.17

  Het nieuwe KB re-integratie een moeilijke klus? Provikmo ondersteunt u!

  Provikmo organiseert infosessies over het nieuwe KB re-integratie. ...
 • Bijscholing
  20.04.17

  Veilig omgaan met asbest

  Asbest is terug van nooit weggeweest en nog alom tegenwoordig in of rondom onze gebouwen. Hoe ga je hier verstandig mee om, en hoe vermijd je problemen en valkuilen zoals foute percepties over risico’s, meerkosten en verplichtingen? In dit webinar...
 • 20.04.17

  Back to basics: basisthema's over het welzijn op het werk

 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  20.04.17

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met de...
 • Bijscholing
  20.04.17

  Module: Basisreglementering, externe intervenanten & overlegorganen

  Een vlotte communicatie en samenwerking met externe intervenanten en overlegorganen is van cruciaal belang bij de uitvoering van uw taak als preventie-adviseur. Alle betrokken partijen buiten de onderneming worden in kaart gebracht en de wetgeving...
 • Bijscholing
  20.04.17

  Security management: basisopleiding

  Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede? Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager? Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een...
 • Bijscholing
  20.04.17

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Vorming
  20.04.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Bijscholing
  20.04.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  20.04.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • 19.04.17

  Back to basics: basisthema's over het welzijn op het werk

 • Bijscholing
  18.04.17

  Het nieuwe KB re-integratie een moeilijke klus? Provikmo ondersteunt u!

  Provikmo organiseert infosessies over het nieuwe KB re-integratie. ...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  18.04.17

  De vertrouwenspersoon

  Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust deze...
 • Bijscholing
  18.04.17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Evenement
  31.03.17

  OSH-Vigilance : de vroegtijdige detectie van werkgebonden aandoeningen

  Dit congres wordt georganiseerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Sprekers uit verschillende Europese landen zullen hun aanpak voorstellen. Tijdens deze bijeenkomst zal een digitaal loket worden voorgesteld waar Belgische arbeidsgeneesheren hun vermoeden van een nieuw verband tussen gezondheidsklachten, blootstelling en/of werksituatie kunnen melden en waar ze toegang krijgen tot deskundig advies.
 • Bijscholing
  30.03.17

  Het nieuwe KB re-integratie een moeilijke klus? Provikmo ondersteunt u!

  Provikmo organiseert infosessies over het nieuwe KB re-integratie. ...
 • Bijscholing
  30.03.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Bijscholing
  29.03.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  29.03.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Bijscholing
  28.03.17

  Het nieuwe KB re-integratie een moeilijke klus? Provikmo ondersteunt u!

  Provikmo organiseert infosessies over het nieuwe KB re-integratie.
 • Vorming
  28.03.17

  Documentenbeheer voor de preventieadviseur

  Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheerssysteem kan de preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u snel en efficiënt te werk kunt gaan bij de...
 • Vorming
  28.03.17

  Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011

  De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk...
 • Vorming
  Prebes logo
  28.03.17

  Studiedag: Ondergrondse risico's

  Wie denkt dat de ondergrond waarop we ons verplaatsen steeds 'veilig en stabiel' is, zal tijdens de studiedag van het tegendeel overtuigd worden. In de ondergrond zitten heel wat risico's waar we rekening moeten mee houden. Wil je er...
 • Bijscholing
  27.03.17

  Optomalisatie veiligheid intern trransport

  Mobiele arbeidsmiddelen zijn in veel bedrijven onmisbaar geworden. Ze kunnen occasioneel of dagdagelijks ingezet worden. We mogen hier niet alleen aan de varianten van heftrucks denken, maar ook aan vrachtwagens die leveren of goederen ophalen...
 • Vorming
  23.03.17

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze opleiding...
 • Evenement
  22.03.17

  Secura vakbeurs: Gezondheid & Welzijn op het werk - 22 & 23 maart 2017

  Op woensdag 22 en donderdag 23 maart 2017 opent Brussels Expo zijn deuren voor de 11de editie van de vakbeurs Secura. Paleis 4 staat dan volledig in het teken van ‘Gezondheid & Welzijn op het werk’ en alle technologieën en innovaties rond personen-, gebouwen- en goederenbeveiliging.
 • Vorming
  Attentia
  22.03.17

  Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

  Op 28 maart 2014 verscheen het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Met dit koninklijk besluit krijgt de werkgever gedetailleerde en duidelijke verplichtingen om de brandrisico’s binnen zijn organisatie te evalueren. Zo zal hij...
 • Evenement
  22.03.17

  Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf

  Het Globally Harmonized System (GHS-CLP) zorgde voor een wereldwijde harmonisatie van de pictogrammen, gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen van stoffen en mengsels. Dankzij REACH worden fabrikanten en importeurs uit Europa verplicht om...
 • Vorming
  21.03.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Bijscholing
  Logo VerV
  21.03.17

  Bedrijfsbezoek Coca Cola

  Op 21 maart vindt een bedrijfsbezoek plaats aan Coca Cola te Gent met de focus op ergonomie. Hierbij wordt theorie gekoppeld aan praktijk. Na een uiteenzetting over het meten van energetische belasting, volgt een praktisch bedrijfsbezoek in...
 • Bijscholing
  20.03.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  www.welzijn-op-school.be
  20.03.17

  ViP-dag: een supervisiedag voor de vertrouwenspersonen

  In het kader van Veiligheid en welzijn nemen de vertrouwenspersonen een belangrijke plaats in. Wilt u wat meer vernemen over hun rol en verantwoordelijkheden binnen de wet psychologische aspecten? Welke valkuilen bestaan er voor...
 • Vorming
  20.03.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Vorming
  16.03.17

  Basisopleiding preventieadviseur - niveau 3 (meerdaagse opleiding)

  Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan dit de werkgever zelf zijn. In deze herwerkte 6-daagse opleiding geven we u een basiskennis van de wetgeving en een...
 • Bijscholing
  14.03.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  14.03.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Vorming
  14.03.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Bijscholing
  14.03.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  14.03.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Evenement
  09.03.17

  Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coördinator tijdelijke en mobiele bouwplaatsen - studieavond

  De bouw is één van de sectoren met de meeste en zwaarste arbeidsongevallen. Bouwplaatsen zijn tijdelijk en evolutief: ze veranderen voortdurend en elke keer ontstaan nieuwe risico's.
 • Bijscholing
  07.03.17

  Risicoanalyse voor machines

  Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering opgekleefd krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als...
 • Vorming
  Attentia
  07.03.17

  Beeldschermwerk: in topvorm achter uw bureau

  Langdurig zitten en beeldschermwerk leidt bij veel kantoorwerkers tot oogvermoeidheid, fysieke klachten en mentale belasting. In deze praktische opleiding maken we u bewust van de risico’s en leert u methodes om klachten te voorkomen.
 • Evenement
  logo prebes
  07.03.17

  Prenne 41

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Vorming
  06.03.17

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  06.03.17

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Bijscholing
  28.02.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Vorming
  28.02.17

  EHBO - Initiatiecursus

  Een initiatiecursus eerste hulp geeft uw medewerkers een stevige basiskennis van hulpverlening – zowel theoretisch als praktisch. Zo reageren ze doeltreffend op ongevallen en plotse ziekte op het werk.
 • Evenement
  23.02.17

  SEE-DAYS

  Het evenement SEE-DAYS is een gratis vakbeurs voor preventieadviseurs, ergonomen en milieucoördinatoren met 9 gratis seminaries. Inschrijven via www.see-days.be
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  23.02.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Evenement
  21.02.17

  Preventie ondergrondse risico's

  Het opsporen van risico’s en de voorkoming ervan worden vooral toegespitst op bovengrondse gebouwen en installaties. Er gebeuren echter ook vele arbeidsongevallen door het onvoldoende beheersen van risico’s ten gevolge van ondergrondse gevaren. De...
 • Bijscholing
  Lunch & Learn webinars van senTRAL
  15.02.17

  De REACH-deadlines van 2018

  Lunchwebinar door Tine Cattoor van essenscia.
 • Bijscholing
  14.02.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing

  Verleng uw brevet van bedrijfshulpverlener met de jaarlijkse recyclagecursus (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014).
 • Formation
  14.02.17

  Hogere opleiding brandpreventie

  In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare...
 • Vorming
  14.02.17

  Opleiding EHBO - Nijverheidshelper basis

 • Vorming
  www.welzijn-op-school.be
  13.02.17

  ViP-dag: een supervisiedag voor de vertrouwenspersonen

  In het kader van Veiligheid en welzijn nemen de vertrouwenspersonen een belangrijke plaats in. Wilt u wat meer vernemen over hun rol en verantwoordelijkheden binnen de wet psychologische aspecten? Welke valkuilen bestaan er voor...
 • Bijscholing
  De Lunch & Learn-webinars van senTRAL
  13.02.17

  Ergonomie

  Webinar door Roeland Motmans (Vlaamse Ergonomie Vereniging)
 • 13.02.17

  Vervolmakingsoefeningen voor eerste interventie-ploegleden

  De interventiemiddelen herkennen en op een correcte manier kunnen gebruiken Herhaling van de gevaren verbonden aan een interventie bij een begin van brand Specifieke blustechnieken verwerven die leiden tot meer veiligheid en efficiëntie ...
 • Recyclage
  13.02.17

  Eerste interventieploegleider – bijscholing

  - De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor interventieploegleider herhalen en opfrissen - De verschillende aspecten van preventie uitdiepen - De interventieploeg leren leiden bij meer complexe scenario’s - Nadruk op het belang...
 • Bijscholing
  09.02.17

  Opmaken intern noodplan

  Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 is gebaseerd op een belangrijk principe om haar doelstelling te bereiken. Ze legt elke werkgever op alle fundamentele aspecten van een algemeen brandpreventiebeleid uit te voeren. Deze aspecten zijn opgenomen...
 • 09.02.17

  Absenteïsme in de sociale economie: oorzaken en remedies

  Jaar na jaar nemen de absenteïsmecijfers in de sector toe. Hoog tijd om samen op zoek te gaan naar oorzaken en vooral naar mogelijke remedies. Op 9 februari organiseert Groep Maatwerk in samenwerking met de Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid daarom een studiedag rond dit thema.
 • Vorming
  07.02.17

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Vorming
  06.02.17

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Bijscholing
  02.02.17

  Stofpreventie in de bouw

  Infoavond betreffende stofpreventie in de bouw - Mogelijkheden en Maatregelen
 • Evenement
  02.02.17

  Arbeidsongevallen en psychosociale risico’s

  Behoort het tot uw taken om arbeidsongevallen te analyseren? Werkt u aan een verbetering van de veiligheid op het werk? Oorzaken van arbeidsongevallen zijn vaak technisch maar psychosociale aspecten kunnen mede aan de oorzaak liggen van een arbeidsongeval. Tijdens deze infovoormiddag stellen we u een checklist voor die u toelaat om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren. Het gebruik van de checklist kan u belangrijke informatie aanreiken om een betere analyse van het ongeval mogelijk te maken. In geval van een ernstig arbeidsongeval kunt u bovendien gebruik maken van deze informatie voor het invullen van het omstandig verslag dat moet worden overhandigd aan de ambtenaren belast met het toezicht op het welzijn op het werk.
 • Vorming
  02.02.17

  Train the trainer ter preventie van MSA in de zorgsector - VOLZET

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Vierdaagse vorming - reeks 2 op 02/02, 09/02, 17/02 en 09/03/2017
 • Evenement
  01.02.17

  Werken met en zorgen voor stagiairs op de werkvloer (HALVE DAG met keuze tussen namiddag/avondsessie)

  Nog te veel schoolstagiairs vallen ten prooi aan arbeidsongevallen op de werkvloer bij de werkgever waar ze hun stage lopen. Nochtans worden de schoolstagiairs in de Belgische wetgeving over welzijn op het werk reeds geruime tijd gedefinieerd als...
 • 01.02.17

  Openluchtgroenten: veilig werken - Ongevallen met machines voorkomen

  Deze studienamiddag richt zich specifiek naar de West-Vlaamse openluchtgroentebedrijven en is een must voor bedrijven die met personeel, stagiairs, ... werken, maar ook een aanrader voor bedrijven zonder personeel die op zoek zijn naar praktische...
 • Vorming
  31.01.17

  Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding

  Een gebrevetteerde bedrijfshulpverlener is niet wenselijk maar noodzakelijk: correcte hulpverlening in de eerste minuten na een ongeluk, verhoogt de overlevingskansen en beperkt de gevolgen van letsels. Dóén: integreer EHBO in uw bedrijfsvoering!
 • Evenement
  27.01.17

  Verluchting en verlichting op de arbeidsplaatsen - VOLZET

  Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. CO2 is de nieuwe parameter om na te gaan of er voldoende verluchting is . Er zal uitgelegd worden waarom voor deze parameter gekozen is en hoe men hem kan gebruiken in de risicoanalyse. De verluchting wordt ook vanuit een breder perspectief bekeken door in te gaan op aspecten van binnenluchtkwaliteit en ventilatie. Voor verlichting zullen de normen voor binnen- en buitenverlichting, waar in het K.B. naar verwezen wordt, uitgelegd worden. Omdat in veel bedrijven overgeschakeld wordt naar LED-verlichting, zijn er voordrachten over mogelijke risico’s van dit soort verlichting, waar men rekening moet mee houden om de beste keuze te maken, en welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen.
 • Bijscholing
  Lunch & Learn, de lunchwebinars van senTRAL
  26.01.17

  Veiligheidscultuur meten

  Webinar voor senTRAL-abonnees door Gerd-Jan Frijters
 • Bijscholing
  VerV - Vlaamse Ergonomie Vereniging
  24.01.17

  Goede praktijken in ergonomie

  De studiedag "Goede praktijken in ergonomie" blikt terug op succesverhalen in de ergonomie van het afgelopen jaar. Met sprekers van Scania, BPost, Axa en Laevo komen voorbeelden uit de industrie, kantoor en zorg aan bod. Afsluitend biedt...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  24.01.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Vorming
  20.01.17

  Welzijn op het werk in de praktijk

  studienamiddag te Gent (PAC Het Zuid) samen met Prebes op 20/01/17
 • Vorming
  19.01.17

  Opleiding preventieadviseur niveau 2

  De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend en vereisen een breed kennispalet. Een gedegen opleiding is niet alleen noodzakelijk maar wordt ook opgelegd binnen de Welzijnswetgeving. Deze opleiding voorziet in het leertraject doorheen...
 • Vorming
  16.01.17

  Opleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • Vorming
  13.01.17

  Opleidingsdag Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

 • Evenement
  13.01.17

  Wees het ongeluk te slim af met deze gratis sessies - studiedag op vrijdag 13 januari 2017

  Ongeluk schuilt in een klein hoekje. Je bent maar beter voorbereid! Maak daarom van vrijdag 13 januari 2017 samen met ons een veilige dag! Die dag organiseren we onze eerste grote Opleidingsdag, speciaal voor jou, jouw werknemers en jouw bedrijf...
 • Evenement
  10.01.17

  Gender en welzijn op het werk - VOLZET

  PROGRAMMA: De doelstellingen van deze infosessie zijn: • Het leren herkennen van situaties van discriminatie en ongewenst seksueel geweld op het werk, en in staat zijn om de eerste hulp te verlenen aan slachtoffers. • De genderdimensie begrijpen in de context van welzijn op het werk en in staat zijn om deze dimensie te integreren in de arbeidsorganisatie.
 • Vorming
  09.01.17

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  01.12.16

  Adviseur Arbeidshygiëne

  De opleiding is volledig vernieuwd om tegemoet te komen aan de behoeften uit het werkveld van de arbeidshygiënist. De deelnemers leren effectief metingen uitvoeren, resultaten analyseren en verbetermaatregelen opstellen. De opleiding is een...
 • Vorming
  05.10.16

  Veiligheidscoördinatie op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

  De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur.
 • Vorming
  05.10.16

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

  De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Vorming
  20.09.16

  Preventieadviseur Niveau 2

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Vorming
  20.09.16

  Preventieadviseur Niveau 1

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit het KB over de vorming van preventieadviseurs. Deze...
 • Vorming
  19.09.16

  Multidisciplinaire basisvorming

  De opleiding dient vooraf gevolgd te worden aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau 1 of 2). Het programma dat de basisprincipes aanleert van de preventiedisciplines en leert om risico's op te sporen, is recent volledig vernieuwd...
 • Vorming
  13.09.16

  Opleiding aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  Op 13 september 2016 start onze 6de promotie van de opleiding "aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2"...