Archief Kalender welzijn op het werk

 • Vorming
  22.12.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • 20.12.16

  Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie

  Securex - Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  20.12.16

  Opleiding EHBO - Nijverheidshelper basis

 • Bijscholing
  19.12.16

  Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Vorming
  16.12.16

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - reeks 1

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 16/12/2016-12/01, 19/01 en 26/01/2017 (reeks 1) en op 02, 09 en 17/02 en 09/03/2017 (reeks 2)in Erpe-Mere.
 • Bijscholing
  Provikmo
  15.12.16

  Info à la carte: Health Screen

  Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk...
 • Bijscholing
  15.12.16

  Werken in de hoogte

  Waarom deze opleiding? Een werkvloer op hoogte, een hoogtewerker, heftruck, kraan, lift, trap of trapladder. Ben je je bewust van de gevaren? Kan jij de risico's inschatten? Leer tijdens deze training aan de hand van praktische voorbeelden de...
 • Vorming
  15.12.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • Evenement
  13.12.16

  Samen werken op dezelfde werkplek

  Het gebeurt vaak dat er op een bedrijfsterrein of in een –gebouw meerdere werkgevers actief zijn. De activiteiten van de ene werkgever kunnen gevolgen hebben voor de andere. De wetgever heeft hiervoor regels uitgewerkt: hoe verloopt de coördinatie...
 • Evenement
  13.12.16

  Samen werken op dezelfde werkplek

  Het gebeurt vaak dat er op een bedrijfsterrein of in een –gebouw meerdere werkgevers actief zijn. De activiteiten van de ene werkgever kunnen gevolgen hebben voor de andere. De wetgever heeft hiervoor regels uitgewerkt: hoe verloopt de coördinatie...
 • Evenement
  13.12.16

  Samen werken op dezelfde werkplek: Hoe kunnen ondernemingen hun beleid welzijn op het werk op elkaar afstemmen

  Het gebeurt vaak dat er op een bedrijfsterrein of in een –gebouw meerdere werkgevers actief zijn. De activiteiten van de ene werkgever kunnen gevolgen hebben voor de andere. De wetgever heeft hiervoor regels uitgewerkt.
 • Vorming
  13.12.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • Vorming
  12.12.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  12.12.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Vorming
  12.12.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Bijscholing
  09.12.16

  Gebruik van persluchttoestel voor adembescherming

  Waarom deze opleiding? Giftige rook? Gevaarlijke gaswolken? Het deert niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving adem te kunnen halen. Adembescherming is een zaak van...
 • Bijscholing
  08.12.16

  Extended SDS

  Waarom deze opleiding? Sinds kort worden nieuwe (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen (VIB) verstrekt door producenten die hun chemische stof reeds hebben geregistreerd conform REACH. Deze nieuwe VIB’s omvatten niet enkel gegevens over de aard...
 • Bijscholing
  08.12.16

  Eerste interventieploegleden - bijscholingsoefeningen - 2

  Doelstellingen: • Herhaling van de gevaren verbonden aan een interventie bij een begin van brand • Specifieke blustechnieken verwerven die leiden tot meer veiligheid en efficiëntie • Herhaling van de efficiëntie van compartimentering (deur) •...
 • Vorming
  Attentia
  07.12.16

  Veiligheidsgedrag verbeteren op de werkvloer

  Veilig werken staat hoog aangeschreven bij elke organisatie: veiligheidsprocedures worden vakkundig omgezet naar veiligheidsvoorschriften, medewerkers worden beter geïnformeerd, beter opgeleid en beschikken over meer aangepaste middelen. Deze...
 • Vorming
  07.12.16

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de sector van de kinderopvang - 7 en 13 december 2016

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze “vorming van vormers” is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek.
 • 06.12.16

  Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt.
 • Bijscholing
  06.12.16

  BNT - Hulpverlening - Bijscholing skeletletsels

  Bijscholing skeletletsels
 • Bijscholing
  06.12.16

  Veiligheidsmanagement voor leidinggevenden

  Waarom deze opleiding? Een efficiënt veiligheidsbeleid in een onderneming kan niet gedragen worden door de preventieadviseur alleen. De medewerking van de hiërarchische lijn is doorslaggevend. De wetgever heeft deze noodzaak duidelijk ingezien en...
 • 06.12.16

  Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie

  Securex - Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  06.12.16

  A-First - Hogere cursus: Module 7: Verzekering en risicobeheer

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Vorming
  06.12.16

  BNT - Hulpverlening - Bijscholing levensreddend handelen bij levensbedreigende letsels

  Bijscholing reddend handelen bij levensbedreigende letsels
 • Vorming
  06.12.16

  Opleiding Veilig Gebruik van Arbeidsmiddelen

 • Bijscholing
  Provikmo
  01.12.16

  Info à la carte: Health Screen

  Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk...
 • Vorming
  01.12.16

  Adviseur Arbeidshygiëne

  De opleiding is volledig vernieuwd om tegemoet te komen aan de behoeften uit het werkveld van de arbeidshygiënist. De deelnemers leren effectief metingen uitvoeren, resultaten analyseren en verbetermaatregelen opstellen. De opleiding is een...
 • 01.12.16

  20 jaar Wet van welzijn van de werknemers - Evolutie en uitdagingen voor de toekomst

  De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Gedurende die 20 jaar is de wetgeving geëvolueerd door nieuwe Europese richtlijnen maar ook op basis van evaluaties van de noden van bedrijven op gebied van preventie. Ze probeert te volgen en zich aan te passen aan de vele en steeds snellere veranderingen in de arbeidswereld.
 • Vorming
  01.12.16

  BNT - VOL-VCA - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding leren de deelnemers de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en de verschillende bepalingen uit de betreffende welzijnswetgeving. Ze leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en...
 • Evenement
  logo prebes
  01.12.16

  Prenne 40

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Evenement
  29.11.16

  Gebruik van de Deparis-methode in de praktijk

  De hulpmiddelen van de SOBANE-strategie, volgens de Screening, Observatie, Analyse en Expertise, richten zich rechtstreeks naar de werknemers, hun leidinggevenden en de preventieadviseurs. De workshops vormen een initiatie in de SOBANE-strategie en de Deparis-gids en richten zich voornamelijk naar personen die geen of slechts eeen passieve kennis hebben van de SOBANE-strategie.
 • Bijscholing
  28.11.16

  Keuringscoordinator

  Waarom deze opleiding? Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen ook één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen?...
 • Vorming
  27.11.16

  Opleiding preventieadviseur niveau 3

  Basisopleiding preventieadviseur niveau 3
 • Bijscholing
  Provikmo
  24.11.16

  Info à la carte: Health Screen

  Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk...
 • Vorming
  Gratis opleidingsdag Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen
  24.11.16

  Opleidingsdag Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

  Welkom op de allereerste opleidingsdag van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en Waasland op 13 januari 2017 te Gent. Gratis vorming voor arbeiders PC 124 (winteropleiding mogelijk), 149.01 en bedienden PC 200 over veiligheid (EHBO-initiatie, heffen...
 • Vorming
  Gratis opleidingsdag Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen
  24.11.16

  Opleidingsdag Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

  Welkom op de allereerste opleidingsdag van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en Waasland op 13 januari 2017 te Gent. Gratis vorming voor arbeiders PC 124 (winteropleiding mogelijk), 149.01 en bedienden PC 200 over veiligheid (EHBO-initiatie, heffen...
 • 24.11.16

  Stressmanagement

  Securex - Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Vorming
  24.11.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • 24.11.16

  Beheer van wegen & Signawel

  Op 24 november 2016 slaan Beheer van wegen (www.beheervanwegen.be) en Signawel(www.signawel.be) de handen in elkaar in de Limburghal te Genk. Dit jaar zullen tijdens het congres en de beurs volgende thema’s aan bod komen zoals onderhoud van wegen...
 • Evenement
  24.11.16

  Fireforum vzw organiseert de 4de editie van het Fireforum Congres

  Maak kennis met innovatieve technologieën en wetenschappelijke evolutie in de brandpreventie en de brandbestrijding tijdens ons congres en beleef de praktijk op: donderdag 24 november 2016 onthaal vanaf 8u00 einde voorzien rond 21u00...
 • Vorming
  22.11.16

  Info à la carte: Health Screen

  Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk...
 • Vorming
  Provikmo
  22.11.16

  Info à la carte: Health Screen

  Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk...
 • Vorming
  Provikmo
  22.11.16

  Info à la carte: Health Screen

  Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk...
 • Evenement
  22.11.16

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventie alcohol- en drugbeleid - VOLZET

  Deze sessie zal het probleem van alcohol en drugs op de werkvloer aankaarten en biedt een goede afwisseling tussen enerzijds theorie en anderzijds praktische oefeningen. Het uitwerken en implementeren van een preventiebeleid binnen het bedrijfsleven zal eveneens besproken worden. Alcohol- en druggebruik kunnen een probleem vormen op de werkvloer. Zo worden ondernemingen geconfronteerd met de gevolgen van occasioneel gebruik, voorafgaand aan of zelfs tijdens het werk. Voor leidinggevenden en HR-mensen is het niet altijd evident om op gepaste wijze met dit fenomeen om te gaan en om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.
 • Vorming
  21.11.16

  Hoe stress aanpakken in mijn organisatie?

  Stress op het werk is echter nog steeds een taboe en blijft jammer genoeg moeilijk bespreekbaar op de werkvloer, waardoor het risico op burn-out alleen nog maar toeneemt. Via deze opleiding willen we handvaten aanreiken om stressvolle situaties...
 • Evenement
  21.11.16

  Vorming over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze vorming is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek.
 • Vorming
  Welzijn-op-school
  21.11.16

  Welzijnsdag

  9de Welzijnsdag op 21 november 2016 De Welzijnsdag is een opleidingsdag voor de preventieadviseur binnen onderwijs en netoverschrijdend. ...
 • Vorming
  21.11.16

  A-FIrst - Tweede interventieploegleider

  Doelstellingen met betrekking tot preventie: • Weten wat de belangrijkste brandoorzaken zijn • De technische elementen voor preventie in gebouwen kennen en herkennen: signalisatie, compartimentering, branddetectie, automatische blussystemen… •...
 • Evenement
  21.11.16

  Studiedag Psychosociaal Welzijn bij medische/psychosociale hulpverleners

  De FOD Volksgezondheid merkte uit grootschalige recente bevragingen bij personeel uit de dringende geneeskundige hulpverlening (bv ambulanciers, (spoed)artsen en –verpleegkundigen), dat zij vaak onvoldoende omkaderd zijn wanneer het gaat om omgaan met emotioneel moeilijke interventies. Het actuele gebrek aan opleiding en opvang op de werkvloer heeft een belangrijke impact op de jobmotivatie en bijgevolg op de fysieke en psychische gezondheid. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid sinds begin 2016 verschillende acties opgestart om hieraan tegemoet te komen. Omdat een grote verantwoordelijkheid voor het psychosociaal welzijn van werknemers bij de werkgever ligt, heeft FOD Volksgezondheid een samenwerking opgezet met FOD WASO en zullen wij samen een studiedag organiseren om dit thema en het project verder toe te lichten. Het doel van deze studiedag is om werkgevers (ziekenhuizen, ambulancediensten,…), interne en externe preventiediensten, … te sensibiliseren aangaande hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de mentale gezondheid van hun werknemers.
 • Vorming
  18.11.16

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  studienamiddag 'Persoonlijke beschermingsmiddelen'...
 • Vorming
  18.11.16

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Vorming
  18.11.16

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Bijscholing
  18.11.16

  Safety Update Programma 2016

  In het kader van de permanente vorming voor preventieadviseurs en leidinggevenden wordt er door Descon jaarlijks een actualiseringsprogramma ingericht.
 • Bijscholing
  17.11.16

  Procesveiligheid

  Waarom deze opleiding? Procesveiligheid houdt zich bezig met de veiligheid van procesinstallaties. In dergelijke installaties worden chemische stoffen opgeslagen, verwerkt of geproduceerd. We vinden deze installaties in de eerste plaats terug in de...
 • Vorming
  17.11.16

  Opleiding Vertrouwenspersoon

  De opleiding Vertrouwenspersoon omvat 5 lesdagen: 17 november 2016, 24 november 2016, 1 december 2016, 12 december 2016 en 15 december 2016. De opleiding beantwoordt aan de wettelijke bepalingen en behandelt het wettelijk kader betreffende de rol en...
 • Evenement
  17.11.16

  Nationale dagen voor arbeidsgeneeskunde - De uitdagingen van de toekomst - 17 en 18 november

  Er was veel beweging op bedrijfsgezondheidskundig vlak in 2016. Vooral het wetgevend werk in het kader van de reintegratie op het werk stond daarbij in de kijker. Daarom besteden we tijdens onze Nationale Dagen veel aandacht aan dit thema, niet...
 • Bijscholing
  17.11.16

  De preventieadviseur: meer meesterschap, meer IMPACT

 • 17.11.16

  Vertrouwenspersoon

  Securex - Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust...
 • Vorming
  17.11.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - in de zorgsector

  Doelstellingen: • Zich bewust worden van het belang van brandpreventie in het dagelijkse leven • Snel en efficiënt handelen bij brand (interventie/evacuatie) • De eerste interventiemiddelen kunnen herkennen en correct kunnen gebruiken • Zich...
 • Vorming
  17.11.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • Vorming
  17.11.16

  BNT - Hulpverlening - Basisopleiding

  Doelstellingen: Cursisten die slagen voor het examen kunnen in afwachting van de komst van professionele hulpverleners de gepaste hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers van ziekte of ongeval op de werkvloer. Ze zijn bekend met de principes...
 • Vorming
  17.11.16

  Opleiding Preventieadviseur niveau 3 - BE-Consult Geel - start op donderdag 17 november 2016

 • Vorming
  16.11.16

  Opleiding milieu basisadministratie

 • Bijscholing
  15.11.16

  Chemische basisbegrippen

  Waarom deze opleiding? Chemische stoffen zijn overal aanwezig, in elk bedrijf en in elke werkplaats. Chemie maakt dus deel uit van ons dagelijks leven. Zonder medicatie zouden we flink in levensverwachting inboeten. Zonder meststoffen zou de...
 • 15.11.16

  Vertrouwenspersoon

  Securex - Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust...
 • Vorming
  15.11.16

  A-First - Hogere cursus: Module 6 - Reglementering

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Bijscholing
  15.11.16

  A-First - Eerste interventieploegleider (bijscholing)

  Doelstellingen: • De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor interventieploegleider herhalen en opfrissen • De verschillende aspecten van preventie uitdiepen • De interventieploeg leren leiden bij meer complexe scenario’s •...
 • Vorming
  15.11.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • Vorming
  14.11.16

  Een dynamisch kantoor: hoe bereik je dit?

 • Vorming
  14.11.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  14.11.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Vorming
  14.11.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Bijscholing
  10.11.16

  Ergonomie en beroepsziekten

  Rugklachten en klachten aan de bovenste ledematen kunnen onder bepaalde voorwaarden erkend worden als beroepsziekte. Deze bijscholing geeft inzicht in de diagnosecriteria van de aandoeningen en de blootstellingscriteria van het werk. Theorie en...
 • Bijscholing
  09.11.16

  Machineveiligheid

  Waarom deze opleiding? Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid...
 • Vorming
  08.11.16

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Voor de aangeduide persoon biedt Premed bijgaande opleiding aan waarbij een basis van EHBO wordt toegelicht met praktische benadering en inoefening. Deze cursus is minder uitgebreid dan de basisvorming EHBO voor hulpverleners.
 • 08.11.16

  Sociaal overleg: de basis van een geïntegreerd preventiebeleid!

  Veel werkgevers vinden het sociaal overleg verloren tijd en een blok aan het been. Toch bewijzen heel veel bedrijven het tegendeel. Wie kent het bedrijf het beste, wie kent de nukken en kuren van de arbeidsmiddelen, wie zorgt er uiteindelijk voor...
 • Bijscholing
  Lunch & Learn webinars van senTRAL
  08.11.16

  De return-on-investment van uw veiligheidsbeleid

  door Genserik Reniers (Universiteit Antwerpen)
 • Vorming
  08.11.16

  BA4-BA5 met hoogspanning

  Waarom deze opleiding? Zoals je wel of niet weet vereist het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. Vaak is er heel wat onduidelijkheid omtrent dit certificaat, o.a...
 • Vorming
  08.11.16

  A-First - Hogere cursus: Module 5: Risicoanalyse en -evaluatie

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Bijscholing
  07.11.16

  Toolboxmeetings

  Toolboxmeetings organiseren (wordt meedere malen per jaar georganiseerd) Het wat en waarom van de toolbox Aandachtspunten 7 kapstokken om je boodschap te laten 'plakken'...
 • Vorming
  07.11.16

  A-First - Evacuation steward

  Doelstellingen: • Op een snelle en efficiënte manier een evacuatie begeleiden. • Correct kunnen reageren in geval van waarschuwing en alarm. • Bewust zijn van de gevaren verbonden aan brand. • De verschillende situaties kennen die leiden tot...
 • Bijscholing
  27.10.16

  Intern Transport

  Waarom deze opleiding? Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector...
 • Vorming
  27.10.16

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen van 0 tot 12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Vorming
  27.10.16

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen van 0 tot 12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Vorming
  27.10.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • Bijscholing
  26.10.16

  Werkvergunningen

  Werkvergunningen, een dagelijks gegeven. Voor welke taken heb je er één nodig? Welke informatie moet zeker aanwezig zijn? Met welke risico's moet je rekening houden en wat zijn mogelijke maatregelen om het risico te reduceren? Dit en nog veel...
 • 26.10.16

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt.
 • 26.10.16

  Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt.
 • Bijscholing
  de Lunch & Learn webinars van senTRAL
  25.10.16

  'Human performance' in technische veiligheid

  door Marc Aspeslagh (Aspe Consulting) Webinar voor senTRAL-abonnees...
 • Bijscholing
  25.10.16

  Levenreddend handelen bij kinderen in het onderwijs

  De eerste hulpverlening is in vele onderwijsinstellingen nog vaak niet optimaal geregeld. De praktijk leert dat er wat betreft het vroegtijdig onderkennen van ernstige of potentiële gevaarlijke situaties regelmatig iets fout loopt. Koorts, een...
 • Evenement
  25.10.16

  Europese Week colloquium van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor de Europese Week colloquium van de campagne: “Gezond werk, voor alle leeftijden” op dinsdag 25 oktober 2016 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).
 • 25.10.16

  Absenteïsme - Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid

  Securex - Het langdurig absenteïsme stijgt zienderogen, dit is een zorgwekkende evolutie. Wie vandaag geen werk maakt van een goed beleid rond ziekteverzuim zal het dus alleen maar moeilijker krijgen. Inzetten op een doordacht aanwezigheidsbeleid...
 • 25.10.16

  Absenteïsme - Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid

  Securex - Het langdurig absenteïsme stijgt zienderogen, dit is een zorgwekkende evolutie. Wie vandaag geen werk maakt van een goed beleid rond ziekteverzuim zal het dus alleen maar moeilijker krijgen. Inzetten op een doordacht aanwezigheidsbeleid...
 • Vorming
  25.10.16

  A-First - Hogere cursus: Module 4 - Explosie/ATEX

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Vorming
  24.10.16

  Een dynamisch kantoor: hoe bereik je dit?

 • Vorming
  21.10.16

  Psychosociaal welzijn: tussen droom en daad. Aanpak PSR in het onderwijs

  studienamiddag georganiseerd door het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Plaats: PAC Het Zuid, Auditorium De Schelde, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent Inschrijven kan enkel via de externe link (zie hierboven) ...
 • 21.10.16

  Absenteïsme - Van Strategie tot gesprek

  Securex - Krijgt u in uw team te maken met absenteïsme? Dan hebt u baat bij een tactvolle reactie. En als leidinggevende bevindt u zich in de juiste positie om het verschil te maken. De opleiding 'Van strategie tot gesprek' bestaat uit...
 • 21.10.16

  Absenteïsme - Van Strategie tot gesprek

  Securex - Krijgt u in uw team te maken met absenteïsme? Dan hebt u baat bij een tactvolle reactie. En als leidinggevende bevindt u zich in de juiste positie om het verschil te maken. De opleiding 'Van strategie tot gesprek' bestaat uit...
 • Bijscholing
  20.10.16

  VCA Basisveiligheid

  Wat is VCA? VCA is een afkorting en staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. De opzet is op een objectieve en gestructureerde manier aannemers en contractors na een positieve evaluatie van hun gehanteerd...
 • Bijscholing
  18.10.16

  Verkeersveiligheid

  Waarom deze opleiding? Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op de sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Bijna één op de tien...
 • Evenement
  The way to health and safety
  18.10.16

  The way to health and safety

  All-in one happening rond veiligheid en welzijn: beurs, seminaries, demonstraties, netwerkmomenten en zoveel meer
 • 18.10.16

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Securex - Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met...
 • 18.10.16

  Verbale agressie: Hoe optimaliseer ik mijn reacties?

  Securex - Wordt u soms geconfronteerd met verbale agressie op de werkvloer ? Hebt u het moeilijk om hier gepast op te reageren ? Tijdens deze opleding reiken wij u praktische tips, tricks en tools aan om dergelijke situaties te beheersen of te...
 • Bijscholing
  17.10.16

  Bijscholingscursus EHBO

  Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze bijscholingen zijn gericht op het behoud van de...
 • Vorming
  17.10.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • 13.10.16

  Workshop 'Hoe vitaliteit verhogen en stress tegengaan?' (4 sessie van 2u)

  Deze workshop biedt een opstap om zelf aan de slag te kunnen gaan. We werken op twee sporen: enerzijds het opdoen van nieuwe inzichten in processen die spelen bij het ontstaan van stressklachten, anderzijds het aanleren van bruikbare vaardigheden om...
 • 13.10.16

  Praktische blusopleiding

  Het KB van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie verplicht iedere werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen om brand te voorkomen. Indien toch brand zou uitbreken moet hij tevens zodanig georganiseerd zijn om ieder begin van brand snel en...
 • Evenement
  13.10.16

  ANEC, ECOS and ETUC joint conference “Making standards serve society”

 • Vorming
  13.10.16

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) bij administratief personeel (bureauwerk/beeldschermwerk)

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze “vorming van vormers” is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek. Tweedaagse vorming op 13 en 20 oktober 2016.
 • Vorming
  13.10.16

  BNT - VOL-VCA - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding leren de deelnemers de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en de verschillende bepalingen uit de betreffende welzijnswetgeving. Ze leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en...
 • Vorming
  13.10.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • Bijscholing
  12.10.16

  Werkvergunningen

  Werkvergunningen, een dagelijks gegeven. Voor welke taken heb je er één nodig? Welke informatie moet zeker aanwezig zijn? Met welke risico's moet je rekening houden en wat zijn mogelijke maatregelen om het risico te reduceren? Dit en nog...
 • Bijscholing
  12.10.16

  Specifieke bijscholing voor preventieadviseurs: Nieuw KB elektromagnetische straling

  Op 10 juni 2016 verscheen een KB dat werknemers moet beschermen tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Het KB regelt de omzetting van de richtlijn 2013/35/EU die de minimumvoorschriften vastlegt inzake gezondheid en...
 • Vorming
  12.10.16

  Basiscursus voor Preventieadviseurs

  Waarom deze opleiding? Heb je interesse om een gevormd preventieadviseur te worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid? Dan is de basiscursus preventieadviseur het antwoord op jouw vragen. Deze opleiding biedt een stevige...
 • Evenement
  11.10.16

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een burn-out? VOLZET

  Tijdens deze informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer. Als afsluiter wordt een reflectiemoment op de eigen rol in een stresspreventiebeleid geëvalueerd.
 • 11.10.16

  Vertrouwenspersoon

  Securex - Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust...
 • Vorming
  11.10.16

  A-First - Hogere cursus: Module 3 - Energie, verwarming en risico's

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Vorming
  11.10.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • Evenement
  10.10.16

  Studienamiddag Risicobeheer chemische agentia na 1 juni 2015

  1 juni 2015 was een belangrijke datum voor bedrijven. Nu zijn we meer dan een jaar verder en kan men zich terecht de vraag stellen wat de CLP verordening concreet bracht. Hoe zit het nu juist met die chemische agentia? Wat moet ik nu eigenlijk doen...
 • Vorming
  10.10.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  10.10.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Vorming
  10.10.16

  Basiscursus voor Preventieadviseur

  Waarom deze opleiding? Heb je interesse om een gevormd preventieadviseur te worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid? Dan is de basiscursus preventieadviseur het antwoord op jouw vragen. Deze opleiding biedt een stevige...
 • Bijscholing
  06.10.16

  “Praktische uitwerking van het KB brandpreventie arbeidsplaatsen”

  Ruim 2 jaar geleden verscheen het Koninklijk Besluit brandpreventie arbeidsplaatsen in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze bijscholing deelt Provikmo graag met u de ervaring die wij ondertussen hebben opgedaan bij de praktische toepassing van...
 • Bijscholing
  06.10.16

  Omgaan met asbest

  Waarom deze opleiding? Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest en hoe men deze in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, best toepast? Dan is deze opleiding wat je zoekt. Na het volgen van deze opleiding weet je...
 • Bijscholing
  06.10.16

  Strategische vaardigheden

  Waarom deze opleiding? Als preventieadviseur zetten we ons achter belangrijke thema’s, zoals veiligheid en welzijn, vanuit onze expertise. Het is ook vaak deze expertise die in de weg staat om anderen te overtuigen van het belang van beslissingen...
 • Bijscholing
  06.10.16

  VCA Leidinggevenden

  Wat is VCA? VCA is een afkorting en staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. De opzet is op een objectieve en gestructureerde manier aannemers en contractors na een positieve evaluatie van hun gehanteerd...
 • Bijscholing
  06.10.16

  Omgaan met asbest

  Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest en hoe men deze in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, best toepast? Dan is deze opleiding wat je zoekt. Na het volgen van deze opleiding weet je wat asbest is en waar...
 • Bijscholing
  06.10.16

  Strategische vaardigheden

  Als preventieadviseur zetten we ons achter belangrijke thema’s, zoals veiligheid en welzijn, vanuit onze expertise. Het is ook vaak deze expertise die in de weg staat om anderen te overtuigen van het belang van beslissingen en toepassingen rond...
 • 06.10.16

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Securex - Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met...
 • 06.10.16

  Basisopleiding KMO Preventieadviseur (6-daagse opleiding)

  Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-...
 • Vorming
  06.10.16

  BNT - 'Hoe kies ik de juiste pomp?'

  Doelstellingen: Na afloop van de training kennen cursisten de belangrijkste eigenschappen van pompen en zijn ze in staat om voor elk project de ideale pomp te selecteren op basis van technische en economische parameters...
 • Vorming
  05.10.16

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

  De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Vorming
  05.10.16

  Veiligheidscoördinatie op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

  De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur.
 • Bijscholing
  04.10.16

  Keuringscoordinator

  Waarom deze opleiding? Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen ook één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen?...
 • Bijscholing
  04.10.16

  VCA Basisveiligheid

  Wat is VCA? VCA is een afkorting en staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. De opzet is op een objectieve en gestructureerde manier aannemers en contractors na een positieve evaluatie van hun gehanteerd...
 • Bijscholing
  04.10.16

  “Praktische uitwerking van het KB brandpreventie arbeidsplaatsen”

  Ruim 2 jaar geleden verscheen het Koninklijk Besluit brandpreventie arbeidsplaatsen in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze bijscholing deelt Provikmo graag met u de ervaring die wij ondertussen hebben opgedaan bij de praktische toepassing van...
 • Bijscholing
  04.10.16

  VCA Leidinggevenden

  Wat is VCA? VCA is een afkorting en staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. De opzet is op een objectieve en gestructureerde manier aannemers en contractors na een positieve evaluatie van hun gehanteerd...
 • 04.10.16

  Van stress naar burn-out

  Securex - Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Vorming
  03.10.16

  Gewijzigde aansprakelijkheid in het kader van art. 128 in het Sociaal Strafwetboek

  Gewijzigde aansprakelijkheid in het kader van art. 128 in het Sociaal Strafwetboek
 • 03.10.16

  Hoe gelijkheid tussen mannen en vrouwen verbinden aan welzijn op het werk ?

  Tijdens deze studievoormiddag wordt een genderanalyse gemaakt van de werkvloer. Globaal genomen werken mannen en vrouwen niet in dezelfde sectoren en doen niet dezelfde jobs. Dat de risico’s daardoor verschillend zijn, blijft meestal onderbelicht. Om meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is het eerst en vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen stereotiepe opvattingen over de sociale rol van vrouwen (genderkwestie) en biologische verschillen. Bij een risicoanalyse een genderbril opzetten geeft een vernieuwende kijk op het welzijnsbeleid. Een beleid dat meer gelijkheid op de werkvloer brengt, leidt tot meer veiligheid en gezondheid op het werk voor iedereen.
 • Vorming
  03.10.16

  Opleiding EHBO - Nijverheidshelper basis

 • Bijscholing
  03.10.16

  Gebruik van persluchttoestel voor adembescherming

  Waarom deze opleiding? Giftige rook? Gevaarlijke gaswolken? Het deert niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving adem te kunnen halen. Adembescherming is een zaak van...
 • Vorming
  30.09.16

  Interventies aan machines en de consignatieprocedure

  studienamiddag georganiseerd door het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen Plaats: PAC Het Zuid, Auditorium De Schelde, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent Inschrijven kan enkel via bovenstaande...
 • Vorming
  30.09.16

  Basiscursus preventieadviseur

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de...
 • Bijscholing
  29.09.16

  “Praktische uitwerking van het KB brandpreventie arbeidsplaatsen”

  Ruim 2 jaar geleden verscheen het Koninklijk Besluit brandpreventie arbeidsplaatsen in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze bijscholing deelt Provikmo graag met u de ervaring die wij ondertussen hebben opgedaan bij de praktische toepassing van...
 • Bijscholing
  29.09.16

  Machineveiligheid

  Waarom deze opleiding? Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid...
 • Evenement
  28.09.16

  Lancering OiRA Horeca Tool

  Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de voorstelling van de OiRA tool voor de horecasector, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Belgische Focal Point van het Europees...
 • Vorming
  28.09.16

  BA4-BA5 met hoogspanning

  Waarom deze opleiding? Zoals je wel of niet weet vereist het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. Vaak is er heel wat onduidelijkheid omtrent dit certificaat, o.a...
 • Evenement
  27.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk - Boom - VOLZET

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Vorming
  www.idewe.be/infosessies
  27.09.16

  My Optidesk, een vernieuwde aanpak voor beeldschermwerkers

 • Bijscholing
  27.09.16

  Intern Transport

  Waarom deze opleiding? Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector...
 • Bijscholing
  Lunch & Learn webinars van senTRAL
  27.09.16

  Explosieveiligheid beheersen

  door Yves Liesenborghs (Yel-safety)
 • 27.09.16

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

  De netwerk- en intervisiesessies omvatten een gemengd driedaags programma van telkens een halve dag thematische uitwisseling en een halve dag supervisie van casussen.
 • Evenement
  27.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Boom

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • 27.09.16

  Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie

  Securex - Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  27.09.16

  A-First - Hogere Cursus: Module 2 - Passieve bescherming

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Evenement
  26.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Brugge

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Bijscholing
  26.09.16

  Van preventieadviseur naar SHEQ manager

  Waarom deze opleiding? De adviserende en onafhankelijke hoofdrol die de functie van preventieadviseur inhoudt is één van de hoofdredenen waarom preventieadviseurs steeds meer en meer betrokken raken bij bedrijfsaspecten zoals kwaliteitsbewaking,...
 • Vorming
  26.09.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - in de industriële sector

  Doelstellingen: • Zich bewust worden van het belang van brandpreventie in het dagelijkse leven • Snel en efficiënt handelen bij brand • De verschillende interventiemiddelen kunnen herkennen en correct kunnen gebruiken • Zich bewust zijn van de...
 • Evenement
  23.09.16

  Verluchting en verlichting van de arbeidsplaatsen - VOLZET-Wachtlijst

  Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. CO2 is de nieuwe parameter om na te gaan of er voldoende verluchting is . Er zal uitgelegd worden waarom voor deze parameter gekozen is en hoe men hem kan gebruiken in de risicoanalyse. De verluchting wordt ook vanuit een breder perspectief bekeken door in te gaan op aspecten van binnenluchtkwaliteit en ventilatie. Voor verlichting zullen de normen voor binnen- en buitenverlichting, waar in het K.B. naar verwezen wordt, uitgelegd worden. Omdat in veel bedrijven overgeschakeld wordt naar LED-verlichting, zijn er voordrachten over mogelijke risico’s van dit soort verlichting, waar men rekening moet mee houden om de beste keuze te maken, en welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen.
 • Vorming
  23.09.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • Evenement
  22.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Gent

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • 22.09.16

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3)

  De maatschappij verandert voortdurend; ook de werkomgeving en alles wat er rond hangt, zijn continu in beweging. Tijdens deze contactnamiddag worden verschillende thema’s van de welzijnswetgeving herhaald of verder uitgediept of wordt een...
 • Bijscholing
  22.09.16

  “Praktische uitwerking van het KB brandpreventie arbeidsplaatsen”

  Ruim 2 jaar geleden verscheen het Koninklijk Besluit brandpreventie arbeidsplaatsen in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze bijscholing deelt Provikmo graag met u de ervaring die wij ondertussen hebben opgedaan bij de praktische toepassing van...
 • 22.09.16

  netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten

  De netwerksessies worden begeleid door een coach met een grote ervaring binnen dit domein en bieden ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als preventieadviseur psychosociale aspecten. Ze bieden een veilig kader voor het bespreken van de moeilijkheden die u ondervindt, voor het optimaliseren van uw eigen vaardigheden en voor het bespreken van eigen of voorgestelde thema’s verbonden aan uw functie. De 3 samenkomsten gaan door op 22/09, 25/10 en 13/12.
 • Evenement
  22.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Gent

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Bijscholing
  22.09.16

  Brandvoorkoming en -bestrijding in het onderwijs

  Elke onderwijsinstelling draagt een enorme verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van de leerlingen. Een brand kan heel wat schade meebrengen: menselijk leed, materiële en financiële schade maar ok imagoverlies. tot de aankomst van de...
 • Vorming
  22.09.16

  A-First - Hogere cursus: Module 1 - Fysica en chemie/brandgedrag

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Vorming
  22.09.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  22.09.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Vorming
  21.09.16

  Opleiding werking van comité preventie en bescherming op het werk

  Na de sociale verkiezingen zijn de leden van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk bekend. Het comité neemt actief deel aan de uitbouw van het welzijnsbeleid. De werkgever vraagt het comité om voorafgaandelijk...
 • Vorming
  21.09.16

  Preventie van kantoorklachten

  Continu bureauwerk leidt vaak tot arbeidshinder. Mits de juiste inzichten en een grondige analyse van de situatie kunnen heel wat maatregelen ter preventie van klachten ingevoerd worden. In deze praktische driedaagse opleiding leer je alle aspecten...
 • 20.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Brussel

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  20.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Brussel

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • 20.09.16

  Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie

  Securex - Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  20.09.16

  Preventieadviseur Niveau 2

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Vorming
  20.09.16

  Preventieadviseur Niveau 1

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit het KB over de vorming van preventieadviseurs. Deze...
 • Evenement
  logo prebes
  20.09.16

  Prenne 39

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Vorming
  19.09.16

  Opleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon.
 • Vorming
  19.09.16

  Multidisciplinaire basisvorming

  De opleiding dient vooraf gevolgd te worden aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau 1 of 2). Het programma dat de basisprincipes aanleert van de preventiedisciplines en leert om risico's op te sporen, is recent volledig vernieuwd...
 • Vorming
  19.09.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  19.09.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  16.09.16

  BNT - Preventieadviseur - Niveau 3 (basisniveau)

  Doelstellingen: Cursisten voldoen aan de wettelijke minimum vereisten met betrekking tot de basiskennis van de preventieadviseur van niveau 3...
 • Bijscholing
  15.09.16

  “Praktische uitwerking van het KB brandpreventie arbeidsplaatsen”

  Ruim 2 jaar geleden verscheen het Koninklijk Besluit brandpreventie arbeidsplaatsen in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze bijscholing deelt Provikmo graag met u de ervaring die wij ondertussen hebben opgedaan bij de praktische toepassing van...
 • Vorming
  15.09.16

  Opleiding Preventieadviseur niveau 3 - BE-Consult Geel - start op donderdag 15 september 2016

 • Evènement
  14.09.16

  International Conference on Sustainable Employability

 • 14.09.16

  INCOSE - International Conference on Sustainable Employability

  Hoe staat het met het onderzoek rond duurzame inzetbaarheid in Europa? Wat leren recente studies ons? Securex organiseert met enkele partners een internationaal congres (14-16/09) onder het motto "Building bridges between Science and Practice...
 • Vorming
  14.09.16

  A-First - Eerste interventieploegleider

  Doelstellingen: Doelstellingen met betrekking tot preventie: • Weten wat de belangrijkste brandoorzaken in kantoorgebouwen zijn • De technische elementen voor preventie in gebouwen kennen en herkennen • In staat zijn tot een goede organisatie...
 • Vorming
  14.09.16

  BNT - Hulpverlening - Basisopleiding

  Doelstellingen: Cursisten die slagen voor het examen kunnen in afwachting van de komst van professionele hulpverleners de gepaste hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers van ziekte of ongeval op de werkvloer. Ze zijn bekend met de principes...
 • Vorming
  13.09.16

  Agoria's Regulations & Standardisation Event

  Schrijf u nu in voor de derde editie van Agoria's « Regelgeving & Normalisatie » event op donderdag 20 oktober te Brussel. Vorig jaar waren er 340 aanwezigen. Wees er dit jaar opnieuw of ook bij! In de voormiddag kunt u kiezen tussen 5...
 • Vorming
  13.09.16

  Agoria's Regulations & Standardisation Event

  Schrijf u nu in voor de derde editie van Agoria's « Regelgeving & Normalisatie » event op donderdag 20 oktober te Brussel. Vorig jaar waren er 340 aanwezigen. Wees er dit jaar opnieuw of ook bij! In de voormiddag kunt u kiezen tussen 5...
 • Evenement
  13.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Hasselt

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Bijscholing
  13.09.16

  Didactische vaardigheden voor de professional

  Waarom deze opleiding? In deze opleiding ligt de focus niet zo zeer bij de spreker, maar wel bij wat jij meeneemt vanuit een opleiding. Hoe kan jij ervoor zorgen dat deelnemers effectief iets onthouden en de bijgebrachte leerstof ook echt gaan...
 • Vorming
  13.09.16

  SEVESO III

  Lunch & Learn-webinar door Philip Tanghe (Departement LNE, Vlaamse Overheid)
 • Evenement
  13.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Hasselt

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Vorming
  13.09.16

  Opleiding werking van comité preventie en bescherming op het werk

  Na de sociale verkiezingen zijn de leden van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk bekend. Het comité neemt actief deel aan de uitbouw van het welzijnsbeleid. De werkgever vraagt het comité om voorafgaandelijk...
 • Vorming
  13.09.16

  Opleiding aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  Op 13 september 2016 start onze 6de promotie van de opleiding "aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2"...
 • Vorming
  08.09.16

  Ability Case Manager

  Deze opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren. ...
 • Vorming
  08.09.16

  BNT - VOL-VCA - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding leren de deelnemers de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en de verschillende bepalingen uit de betreffende welzijnswetgeving. Ze leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en...
 • Vorming
  06.09.16

  BNT - Preventieadviseur Niveau II - Specialisatie niveau II

  Doelstellingen: De wet van 4 augustus 1996 schrijft aan de bedrijven voor een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten (IDPB)en een Preventieadviseur aan te stellen. Deze laatste dient – om efficiënt te kunnen...
 • Vorming
  05.09.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • Vorming
  02.09.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • Bijscholing
  30.08.16

  EHBO - Bijscholing hulpverlener (halve dag opleiding)

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen. (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO...
 • Vorming
  23.08.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • Vorming
  22.08.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  22.08.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Vorming
  22.08.16

  EHBO - Hulpverlener (2,5 daagse opleiding)

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen. Bovendien bent u wettelijk...
 • Vorming
  18.08.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  08.08.16

  BNT - Hulpverlening - Basisopleiding

  Doelstellingen: Cursisten die slagen voor het examen kunnen in afwachting van de komst van professionele hulpverleners de gepaste hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers van ziekte of ongeval op de werkvloer. Ze zijn bekend met de...
 • Vorming
  04.08.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • Vorming
  26.07.16

  Opleiding Preventieadviseur niveau 3 - COMPACT - BE-Consult Geel

 • Bijscholing
  07.07.16

  EHBO - Bijscholing hulpverlener (halve dag opleiding)

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen. (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO...
 • Vorming
  07.07.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • Vorming
  07.07.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  05.07.16

  EHBO - Hulpverlener (2,5 daagse opleiding)

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen. Bovendien bent u wettelijk...
 • Vorming
  27.06.16

  Bijscholing Preventieadviseur

  Als preventieadviseur moet u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt...
 • Bijscholing
  23.06.16

  EHBO - Bijscholing hulpverlener (halve dag opleiding)

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen. (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO...
 • Vorming
  23.06.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • 23.06.16

  Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie

  Securex - Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Evènement
  23.06.16

  INCOSE - International Conference on Sustainable Employability

 • Vorming
  23.06.16

  Omgaan met schokkende gebeurtenissen voor leidinggevenden

  Wanneer werknemers geconfronteerd worden met schokkende gebeurtenissen (aanslag, zwaar arbeidsongeval, dood van een collega,…) is het belangrijk dat slachtoffers goed opgevangen worden. De leidinggevende speelt hierin een essentiële rol. Zij bieden...
 • Vorming
  23.06.16

  EHBO - Hulpverlener (2,5 daagse opleiding)

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen. Bovendien bent u wettelijk...
 • Vorming
  22.06.16

  BNT - VOL-VCA - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding leren de deelnemers de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en de verschillende bepalingen uit de betreffende welzijnswetgeving. Ze leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en...
 • Bijscholing
  21.06.16

  De nieuwe omgevingsvergunning

  "De omgevingsvergunning treedt in februari 2017 in werking. Deze vergunning integreert de milieu- en stedenbouwkundige vergunning. De administratieve last voor nieuwe projecten worden daarmee sterk vereenvoudigd. U bekijkt van A tot Z hoe uw...
 • 21.06.16

  Event - International Conference on Sustainable Employability

  Hoe staat het met het onderzoek rond duurzame inzetbaarheid in Europa? Wat leren recente studies ons? Securex organiseert met enkele partners een internationaal congres (14-16/09) onder het motto "Building bridges between Science and Practice...
 • Bijscholing
  21.06.16

  BNT - Externe Dienst Technische Controle/Basiskennis arbeidsmiddelen - machinerichtlijnen

  Bijscholing preventieadviseurs
 • Evenement
  21.06.16

  Ontbijtsessies: "Preventie welzijn op het werk in de KMO"

  Dagelijks gebeuren in ons land meer dan 1.000 arbeidsongevallen met werkverlet van meer dan één dag. Elk jaar overlijden meer dan 200 mensen aan de gevolgen van een arbeidsongeval. De wet heeft daarom een hele uitgebreide en complexe regelgeving...
 • Vorming
  20.06.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  17.06.16

  Wat na de sociale verkiezingen?

  Samenstelling, bevoegdheid en praktische werking van de ondernemingsraad (OR) en het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) De lange en slopende procedure van de Sociale Verkiezingen - editie 2016 - ligt alweer achter ons. De...
 • 16.06.16

  Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie

  Securex - Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  16.06.16

  EHBO - Hulpverlener (2,5 daagse opleiding)

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen. Bovendien bent u wettelijk...
 • Evenement
  16.06.16

  Prenne #38

  Prenne is dé ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen.
 • Evenement
  logo prebes
  16.06.16

  Prenne 38

  De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen delen en contacten leggen.
 • Vorming
  15.06.16

  EHBO - Automatische externe defibrillator (AED)

  In België hebben ca. 10 000 personen per jaar een plotselinge hartstilstand. Doordat de zuurstofverzorging van de hersenen onderbroken is, heeft dit onmiddellijk bewustzijnsverlies tot gevolg. Als men binnen de eerste 2 minuten na de hartstilstand...
 • 15.06.16

  Infosessie 'Een gezond verzuimbeleid'

  Tijdens deze infosessie gaan we op zoek naar handvaten voor een preventief verzuimbeleid. We doen dit aan de hand van verschillende vragen en knelpunten uit de praktijk, die we bespreken en van antwoorden proberen te voorzien. We bekijken de...
 • Bijscholing
  15.06.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - bijscholingsoefeningen - 1

  Doelstellingen: • Herhaling van de gevaren verbonden aan een interventie bij een begin van brand • Specifieke blustechnieken verwerven die leiden tot meer veiligheid en efficiëntie • Herhaling van de efficiëntie van compartimentering • Het...
 • Bijscholing
  15.06.16

  BNT - Hulpverlening - Bijscholing levensreddend handelen bij kinderen tot 12 jaar

  Doelstellingen: Na het volgen van de vorming kunnen deelnemers de gepaste hulp en ondersteuning bieden aan jonge slachtoffers van ziekte of ongeval. Ze kunnen in afwachting van de komst van professionele hulpverleners alle levensreddende...
 • Vorming
  15.06.16

  Initiatiecursus EHBO - “Aangeduide personen” (halve dag opleiding)

  Deze opleiding is voornamelijk bestemd voor kleinere bedrijven of middelgrote bedrijven met beperkte risico’s (C & D bedrijven). Elke werkgever duidt een aantal personen aan, die de EHBO-verzorging binnen de onderneming verzekeren voor collega’s...
 • Vorming
  14.06.16

  Sociale Actua (meerdaags)

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit . Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van...
 • 14.06.16

  Absenteïsme - Van Strategie tot gesprek

  Securex - Krijgt u in uw team te maken met absenteïsme? Dan hebt u baat bij een tactvolle reactie. En als leidinggevende bevindt u zich in de juiste positie om het verschil te maken. De opleiding 'Van strategie tot gesprek' bestaat uit...
 • 14.06.16

  Absenteïsme - Van Strategie tot gesprek

  Securex - Krijgt u in uw team te maken met absenteïsme? Dan hebt u baat bij een tactvolle reactie. En als leidinggevende bevindt u zich in de juiste positie om het verschil te maken. De opleiding 'Van strategie tot gesprek' bestaat uit...
 • 14.06.16

  Verbale agressie: Hoe optimaliseer ik mijn reacties?

  Securex - Wordt u soms geconfronteerd met verbale agressie op de werkvloer ? Hebt u het moeilijk om hier gepast op te reageren ? Tijdens deze opleding reiken wij u praktische tips, tricks en tools aan om dergelijke situaties te beheersen of te...
 • Bijscholing
  14.06.16

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  "Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving hieromtrent...
 • Bijscholing
  14.06.16

  BNT - Bijscholing Preventieadviseur - Interimarbeid, moederschapsbescherming, jongeren en studenten

  Bijscholing preventieadviseurs
 • Evenement
  13.06.16

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken

  De opleiding richt zicht tot het personeel van onderwijsinstellingen: geen voorkennis vereist. Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een...
 • 09.06.16

  Praktische blusopleiding

  Het KB van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie verplicht iedere werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen om brand te voorkomen. Indien toch brand zou uitbreken moet hij tevens zodanig georganiseerd zijn om ieder begin van brand snel en...
 • Vorming
  09.06.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • Vorming
  09.06.16

  Opleiding milieu basisadministratie

 • Evenement
  08.06.16

  Werken met anderstaligen - Award preventieadviseur 2016

  Werknemers die een andere taal spreken dan Nederlands of Frans en die werken op werven zijn vandaag binnen de contractingwereld een realiteit waar niet naast kan gekeken worden. De openstelling van de Europese arbeidsmarkt, de recente migratie uit...
 • Vorming
  08.06.16

  Opleiding Veilig Gebruik van Arbeidsmiddelen

 • Bijscholing
  07.06.16

  BNT - Bijscholing Preventieadviseur - Werken met derden en aankoopbeleid

  Bijscholing preventieadviseurs
 • Bijscholing
  07.06.16

  BNT - Bijscholing Preventieadviseur - Basiskennis omgevingsrisico's: lawaai en trillingen

  Bijscholing preventieadviseurs
 • Vorming
  07.06.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • Vorming
  06.06.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  06.06.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Vorming
  03.06.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - vervolmakingsoefeningen

  Doelstellingen: • De eerste interventiemiddelen herkennen en op een correcte manier leren gebruiken • Herhaling van de gevaren verbonden aan een interventie bij een begin van brand • Specifieke blustechnieken verwerven die leiden tot meer...
 • Bijscholing
  02.06.16

  Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  "Sinds 3 mei 2014 is het KB brandpreventie op arbeidsplaatsen van kracht. Gevolg: nieuwe preventieverplichtingen voor de preventieadviseur. Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kunt een brandrisicoanalyse...
 • Bijscholing
  02.06.16

  Studiedag "Minder zitten op kantoor"

  VerV - Langdurig zitten als gezondheidsrisico is een hot topic binnen de ergonomie. Minder zitten en meer bewegen zijn de voorgestelde oplossingen. Deze studiedag wil het minder zitten op kantoor concreet maken. Het programma omvat een combinatie...
 • Bijscholing
  02.06.16

  Intern transport

  Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector materiaalverhandeling op...
 • 02.06.16

  Infosessie 'beter samenwerken dankzij een gedragscode'

  Het doel van deze infosessie bestaat erin om de deelnemers te laten kennismaken met een gedragscode (wat het wel/niet is) en hoe deze binnen een organisatie kan worden opgesteld en geïmplementeerd. We bekijken de gedragscode als instrument voor de...
 • Bijscholing
  02.06.16

  Toolboxmeetings organiseren

  Organiseer jij regelmatig toolboxmeetings of wil je daar nu mee starten? Heb je ook niet altijd even veel inspiratie om dergelijke korte meetings op te zetten, of weet je niet hoe eraan te beginnen? Deze opleiding geeft je alvast een aantal...
 • 02.06.16

  Stressmanagement

  Securex - Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  02.06.16

  Gebruik van perslucht voor adembescherming

  Giftige rook? Gevaarlijke gaswolken? Het deert niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving adem te kunnen halen. Adembescherming is een zaak van levensbelang. Dankzij de...
 • Bijscholing
  01.06.16

  BNT - BA4 en BA5 bijscholing (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: De bijscholing is een opfrissing van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. De belangrijkste elektrische grootheden met hun risico’s voor installaties en voor de mens, worden herhaald...
 • 31.05.16

  Vertrouwenspersoon

  Securex - Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust...
 • Vorming
  31.05.16

  BNT - Opleiding 'Heffen en tillen'

  Doelstellingen: Na deze cursus kunnen werknemers lasten hanteren met aangepaste technieken en methoden waardoor de kans op rugletsel wordt beperkt...
 • Evenement
  31.05.16

  Ontbijtsessie: "Preventie welzijn op het werk in de KMO"

  Ontbijtsessie: proventie welzijn op het werk in de KMO Dagelijks gebeuren in ons land meer dan 1.000 arbeidsongevallen met werkverlet van meer dan één dag. Elk jaar overlijden meer dan 200 mensen aan de gevolgen van een arbeidsongeval. De wet...
 • Bijscholing
  26.05.16

  Verbeter de werking van uw CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)

  "U bent voorzitter van het CPBW in uw organisatie. Via dit forum zit u structureel samen met alle betrokken stakeholders rond welzijn. Maar haalt u eruit wat erin zit? Via het CPBW kunt u het welzijnsniveau in uw organisatie naar een hoger...
 • Evenement
  26.05.16

  Brandbestrijding kleine blusmiddelen

  De opleiding richt zich tot het personeel van onderwijsinstellingen. Er is geen voorkennis vereist, deze opleiding is echter een goede opfrissing voor cursisten die reeds de basiscursus gevolgd hebben. Theorie: Wat is brand, vuurdriehoek, de...
 • Vorming
  26.05.16

  BNT - Toegepaste vacuümtechnologie

  Doelstellingen: Na het voltooien van de cursus hebben kandidaten inzicht in de werking van vacuümapparatuur en in de bediening ervan. Ze kunnen apparatuur selecteren en testen en ze kunnen karakteristieke eigenschappen als pompsnelheid, einddruk...
 • Evenement
  25.05.16

  Voorstelling 4de cahier Gevormd Welzijn: 'Arbeid en Gezondheid: een delicaat evenwicht?'

  Op 25 mei 2016 wordt het 4de cahier Gevormd Welzijn gepresenteerd. Enkele thema’s uit het cahier worden die dag aan u toegelicht. Nadien volgt een aangename receptie, het ideale moment om bij te praten met collega’s uit het werkveld welzijn op het...
 • Vorming
  25.05.16

  BA4 - BA5 opleiding

  Zoals je wel of niet weet vereist het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. Vaak is er heel wat onduidelijkheid omtrent dit certificaat, o.a.: Wat is de inhoud...
 • Bijscholing
  25.05.16

  Machineveiligheid

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • 25.05.16

  Absenteïsme - Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid

  Securex - Het langdurig absenteïsme stijgt zienderogen, dit is een zorgwekkende evolutie. Wie vandaag geen werk maakt van een goed beleid rond ziekteverzuim zal het dus alleen maar moeilijker krijgen. Inzetten op een doordacht aanwezigheidsbeleid...
 • 25.05.16

  Absenteïsme - Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid

  Securex - Het langdurig absenteïsme stijgt zienderogen, dit is een zorgwekkende evolutie. Wie vandaag geen werk maakt van een goed beleid rond ziekteverzuim zal het dus alleen maar moeilijker krijgen. Inzetten op een doordacht aanwezigheidsbeleid...
 • Bijscholing
  24.05.16

  BNT - Intern noodplan

  Bijscholing preventieadviseurs
 • Evenement
  24.05.16

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken

  De opleiding richt zicht tot het personeel van onderwijsinstellingen: geen voorkennis vereist. Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een...
 • Vorming
  24.05.16

  Hoe een effectief alcohol- en drugbeleid opzetten?

  Deze opleiding wil u helpen om een alcohol en drugbeleid op maat van uw onderneming uit te werken. De nodige praktische bagage wordt aangereikt om een beleid uit te tekenen dat voor uw organisatie echt werkt.
 • Bijscholing
  24.05.16

  BNT - Bijscholing Preventieadviseur - Basiskennis milieuwetgeving

  Bijscholing preventieadviseurs
 • 23.05.16

  EHBO - Bijscholing hulpverlener (halve dag opleiding)

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen. (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO...
 • Vorming
  23.05.16

  BNT - Opleiding Flensmonteur (IS-010)

  Doelstellingen: Kandidaten die de opleiding met succes voltooien, beschikken over de kennis en vaardigheden om lagedruk flensverbinden veilig en verantwoord te openen en lekdicht te sluiten. Cursisten kennen de specifieke veiligheids- en...
 • Vorming
  23.05.16

  Opleiding asbestverwijdering eenvoudige handelingen

 • Vorming
  20.05.16

  BNT - VOL-VCA - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding leren de deelnemers de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en de verschillende bepalingen uit de betreffende welzijnswetgeving. Ze leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en...
 • Vorming
  19.05.16

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  Tijdens deze workshop ontdekt u hoe u een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van uw werknemers, opzet in uw organisatie. U ontdekt best practices en tools die u gemakkelijk naar uw eigen organisatie vertaalt. U...
 • Bijscholing
  19.05.16

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  "Tijdens deze workshop ontdekt u hoe u een beleid in uw organisatie opzet dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van uw werknemers. U ontdekt best practices en tools die u gemakkelijk naar uw eigen organisatie kunt...
 • Bijscholing
  19.05.16

  VUSA 2016 : Reïntegratie. Stakeholders aan het woord

 • 19.05.16

  Creëer een positief veiligheidsklimaat in uw organisatie

  Deze uiterst praktische en interactieve opleiding wil tegemoet komen aan de grote behoefte die er heerst aan training rond de concrete toepassing van veiligheidsmanagement. Centraal staat de vraag hoe veiligheid op een leuke en praktische manier...
 • 19.05.16

  Begeleiden, tillen en verplaatsen van Obese Patiënten

  De deelnemers weten de verworven inzichten, kennis en vaardigheden op gebied van de obese patiënt te vertalen naar verantwoord Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT), waarbij de obese patiënt actief betrokken wordt. Hierdoor verbetert de kwaliteit...
 • Bijscholing
  19.05.16

  Veiligheidsmanagement voor leidinggevenden

  Een efficiënt veiligheidsbeleid in een onderneming kan niet gedragen worden door de preventieadviseur alleen. De medewerking van de hiërarchische lijn is doorslaggevend. De wetgever heeft deze noodzaak duidelijk ingezien en specifieke plichten aan...
 • 19.05.16

  Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk

  "De opleiding 'De ISO150001 in theorie en praktijk' geeft u inzicht in alle aspecten van de nieuwe iso 150001. U ontdekt wat deze norm inhoudt, hoe u hem toepast, hoe u de norm in uw organisatie kunt implementeren en in andere normen...
 • Bijscholing
  19.05.16

  Creëer een positief veiligheidsklimaat in uw organisatie

  "Deze uiterst praktische en interactieve opleiding wil tegemoet komen aan de grote behoefte die er heerst aan training rond de concrete toepassing van veiligheidsmanagement. Centraal staat de vraag hoe veiligheid op een leuke en praktische...
 • Bijscholing
  19.05.16

  De wet op de psychosociale risico's

  "Stress, burn-out, … komen steeds meer voor. Met de nieuwe wet op de psychosociale risico's (28 april 2014) zet de overheid een stap in de aanpak van deze problemen. Deze nieuwe verplichtingen zijn voor u een opportuniteit om een stevig...
 • Vorming
  19.05.16

  BNT - Insights: adapt to connect

  Doelstellingen: • inzicht in uw eigen functioneren en uw uitstraling naar de buitenwereld toe • betere samenwerking...
 • Evenement
  17.05.16

  REACH 2018 : in de startblokken! – Gratis workshop op 17 en 24 mei 2016

  Essenscia en VITO slaan de handen in elkaar en organiseren een workshop voor KMO’s over de REACH 2018 registratiedeadline. Na een inleiding door de Belgische REACH helpdesk maken experts u wegwijs in het REACH registratie-kluwen en krijg je...
 • Bijscholing
  17.05.16

  Procesveiligheid

  Procesveiligheid houdt zich bezig met de veiligheid van procesinstallaties. In dergelijke installaties worden chemische stoffen opgeslagen, verwerkt of geproduceerd. We vinden deze installaties in de eerste plaats terug in de chemische en...
 • Vorming
  13.05.16

  BNT - BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers “vakbekwaam”: dat betekent dat ze op hoogte zijn van de verschillende risico’s van elektrische installaties. Ze zijn vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden en ze kunnen de risico’s...
 • 12.05.16

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Securex - Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met...
 • Bijscholing
  12.05.16

  De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

  "Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. " ...
 • Vorming
  12.05.16

  BNT - BA4 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Na deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende risico’s die aan elektrische installaties zijn verbonden. Dat betekent dat ze vertrouwd zijn met de belangrijkste elektrische grootheden en met hun risico’s voor...
 • Vorming
  12.05.16

  BNT - BA4 en BA5 (elektrische gevaren)

  Doelstellingen: Veilig werken in de omgeving van elektrische installaties...
 • Evenement
  12.05.16

  55ste Interprovinciaal Welzijnscongres

  Vooruitstrevende organisaties werken aan méér welzijn op het werk. De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger/klant wordt in hoge mate bepaald door een gerichte aanpak van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers; competentie,...
 • Bijscholing
  11.05.16

  Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: Nieuwe bouwtechnieken, nieuwe risico's voor de veiligheidscoördinator

  Op woensdag 11 mei organiseert Prevent een specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren over het thema: "Nieuwe bouwtechnieken, nieuwe risico's voor de VC"...
 • Bijscholing
  10.05.16

  Recente wijzigingen in het bodemdecreet: bijscholing voor milieucoördinatoren

  Op 10 mei in de namiddag organiseert Prevent een bijscholing voor de cursisten en alumni van de opleiding milieucoördinator. Thema zijn de recente wijzigingen in het bodemdecreet. Spreker is dhr Raf Engels, docent aan de opleiding bij Prevent en...
 • Vorming
  10.05.16

  A-First - Hogere cursus: Module 16 - Interventie + bezoek

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Vorming
  10.05.16

  BNT - VCA basisopleiding

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding worden kandidaten geïnitieerd in de grondbeginselen van veiligheid en gezondheid en in de verschillende wetten terzake. Kandidaten leren risico’s, onveilige handelingen en situaties herkennen en voorkomen...
 • Bijscholing
  10.05.16

  BNT - Bijscholing Preventieadviseur - Veiligheids- gedrags- en leiderschapscultuur

  Bijscholingsmodule Preventieadviseurs
 • Vorming
  10.05.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - vervolmakingsoefeningen

  Doelstellingen: • De eerste interventiemiddelen herkennen en op een correcte manier leren gebruiken • Herhaling van de gevaren verbonden aan een interventie bij een begin van brand • Specifieke blustechnieken verwerven die leiden tot meer...
 • Bijscholing
  09.05.16

  A-First - Eerste interventieploegleider (bijscholing)

  Doelstellingen: • De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor interventieploegleider herhalen en opfrissen • De verschillende aspecten van preventie uitdiepen • De interventieploeg leren leiden bij meer complexe scenario’s •...
 • Vorming
  09.05.16

  BNT - Hulpverlening - Basisopleiding

  Doelstellingen: Cursisten die slagen voor het examen kunnen in afwachting van de komst van professionele hulpverleners de gepaste hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers van ziekte of ongeval op de werkvloer. Ze zijn bekend met de principes...
 • Bijscholing
  De Lunch & Learn webinars van senTRAL (Wolters Kluwer)
  04.05.16

  Veiligheid van elektrische netsystemen

  senTRAL / Electrosafe biedt dit webinar aan voor abonnees in de 'Lunch & Learn' reeks online opleidingen. Op 10 mei a.s. vanaf 12:30 u. komt Tom Carlier van Vinçotte praten over de elektrische veiligheid van netsystemen. ...
 • Bijscholing
  03.05.16

  Supervisie vertrouwenspersoon: bemiddelings- en conflicthanteringsvaardigheden

  "Als vertrouwenspersoon beweegt u zich bij een dossier doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdekt u de allerlaatste stand van zaken in de wetgeving en hoe ongewenst gedrag tot stand komt...
 • 03.05.16

  BNT - Coachen en motiveren

  Doelstellingen: • u kent de verschillende elementen van coaching • u kent de verschillende basisvaardigheden • u kent het schema van projectcoaching • u kent de verschillende elementen van het stress- en motivatie schema • u kent de...
 • Vorming
  29.04.16

  Werken op hoogte

  Studienamiddag 'Werken op hoogte' op vrijdag 29 april 2016 Plaats: PAC Het Zuid w. Wilsonplein 2 9000 Gent Inschrijven verplicht...
 • Evenement
  29.04.16

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken

  De opleiding richt zicht tot het personeel van onderwijsinstellingen: geen voorkennis vereist. Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een...
 • Vorming
  29.04.16

  A-First - Eerste interventieploegleden

  Doelstellingen: • Zich bewust worden van het belang van brandpreventie in het dagelijkse leven • Snel en efficiënt handelen bij brand • De eerste interventiemiddelen kunnen herkennen en correct kunnen gebruiken • Zich bewust zijn van de...
 • Bijscholing
  28.04.16

  Extended SDS

  Sinds kort worden nieuwe (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen (VIB) verstrekt door producenten die hun chemische stof reeds hebben geregistreerd conform REACH. Deze nieuwe VIB’s omvatten niet enkel gegevens over de aard en de kenmerken van een...
 • Bijscholing
  28.04.16

  Veilig werken met derden

  "Werkt u met derden? Vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van deze onderaannemers. Kent u uw veiligheidsverplichtingen? En hoe u die in de praktijk toepast? Tijdens deze 'Workshop veilig werken met derden'...
 • Bijscholing
  28.04.16

  BNT - Levensreddend handelen voor volwassenen (bijscholing)

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding verdiepen cursisten zich verder in de theorie en praktijk van levensreddende handelingen: bewustzijnscontrole, vrije luchtweg en CPR – met en zonder AED. De module zoomt in op verschillende nuttige steun- en...
 • Bijscholing
  28.04.16

  BNT - Hulpverlening - Bijscholing wondzorg

  Doelstellingen: Tijdens de opleiding verdiepen cursisten zich verder in de theorie en praktijk van wondzorg en verbandleer. De module zoomt in op verschillende nuttige steun- en wondbedekkende verbanden...
 • Bijscholing
  26.04.16

  Werken in de hoogte

  Een werkvloer op hoogte, een hoogtewerker, heftruck, kraan, lift, trap of trapladder. Ben je je bewust van de gevaren? Kan jij de risico's inschatten? Leer tijdens deze training aan de hand van praktische voorbeelden de risicofactoren kennen...
 • Bijscholing
  26.04.16

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  "Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Heeft u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze...
 • Vorming
  26.04.16

  A-First - Hogere cursus: Module 15 - Evacuatie- en interventieplan

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Evenement
  25.04.16

  Kleine blusmiddelen + EHBO in het onderwijs

  De opleiding richt zich tot het personeel van onderwijsinstellingen. Er is geen voorkennis vereist. Wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding. Het gebruik van de eerste...
 • Bijscholing
  25.04.16

  Ondergrondse risico's

  Gevaren detecteren en risico’s analyseren bij werkzaamheden aan bovengrondse gebouwen en installaties is voor velen een heuse opgave. Er gebeuren echter ook arbeidsongevallen door het onvoldoende beheersen van risico’s ten gevolge van ondergrondse...
 • Vorming
  22.04.16

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Evenement
  21.04.16

  EU-OSHA campagne: Gezond werk, voor alle leeftijden

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u uit voor het Belgisch lanceringsevent van de nieuwe EU-OSHA campagne: “Gezond...
 • 20.04.16

  Basiscursus preventieadviseur

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de...
 • Bijscholing
  20.04.16

  Binnenklimaat

  "Het binnenklimaat van kantoren is een fundamenteel aspect van het welzijn van de werknemer, en één van de vele, moeilijke uitdagingen voor de preventieadviseur. Tijdens de praktijkgerichte opleiding 'Binnenklimaat voor kantoren'...
 • Bijscholing
  20.04.16

  Binnenklimaat

  "Het binnenklimaat van kantoren is een fundamenteel aspect van het welzijn van de werknemer, en één van de vele, moeilijke uitdagingen voor de preventieadviseur. Tijdens de praktijkgerichte opleiding 'Binnenklimaat voor kantoren'...
 • Vorming
  19.04.16

  Didactische vaardigheden voor preventieadviseurs

  In deze opleiding ligt de focus niet zo zeer bij de spreker, maar wel bij wat jij meeneemt vanuit een opleiding. Hoe kan jij ervoor zorgen dat deelnemers effectief iets onthouden en de bijgebrachte leerstof ook echt gaan toepassen? Naast leerdoelen...
 • Vorming
  19.04.16

  A-First - Hogere cursus: Module 14 - Adembescherming

  Doelstellingen: In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en...
 • Vorming
  18.04.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - in de zorgsector

  Doelstellingen: • Zich bewust worden van het belang van brandpreventie in het dagelijkse leven • Snel en efficiënt handelen bij brand (interventie/evacuatie) • De eerste interventiemiddelen kunnen herkennen en correct kunnen gebruiken • Zich...
 • Bijscholing
  18.04.16

  A-First - Tweede interventieploegleider - bijscholing

  Doelstellingen: • De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor interventieploegleider herhalen en opfrissen. • Doeltreffender worden in het leiden van een interventieploeg. • De interventieploeg leren leiden bij meer complexe...
 • Vorming
  15.04.16

  A-First - Eerste interventieploegleden - vervolmakingsoefeningen

  Doelstellingen: • De eerste interventiemiddelen herkennen en op een correcte manier leren gebruiken • Herhaling van de gevaren verbonden aan een interventie bij een begin van brand • Specifieke blustechnieken verwerven die leiden tot meer...
 • 14.04.16

  Adviseur psychosociale aspecten

  De opleiding is een voortzetting van de opleiding tot vertrouwenspersoon gedoceerd aan Prevent-Academy. Deelnemers die de opleiding tot vertrouwenspersoon succesvol afgerond hebben kunnen 5 aanvullende dagen volgen om het getuigschrift van adviseur...
 • 14.04.16

  Van stress naar burn-out

  Securex - Absenteïsme is vaak het gevolg van stress of burn-out: dé beroepsziektes van de eenentwintigste eeuw. Krijg als leidinggevende inzicht in de problematiek van stress, overbelasting en burn-out. Ontdek met welke (preventieve) maatregelen en...
 • Bijscholing
  13.04.16

  Machineveiligheid

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • Evenement
  12.04.16

  (TE) HOGE WERKDRUK: economische dwangmatigheid of psychosociaal risico?

  Voor vele werknemers is de werkdruk in ondernemingen/organisaties de voorbije decennia aanzienlijk toegenomen, met een zware psychische belasting tot gevolg. (Te) hoge werkdruk wordt dan ook aangezien als één van de oorzaken van stress en burn-out...
 • Bijscholing
  12.04.16

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  "De nieuwe verordening 517/2014 is ondertussen 1 jaar van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens de opleiding 'Verplichtingen voor koelinstallaties en airco's' ontdekt u...
 • 12.04.16

  Vertrouwenspersoon

  Securex - Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust...
 • Evenement
  29.03.16

  (TE) HOGE WERKDRUK: economische dwangmatigheid of psychosociaal risico?

  Voor vele werknemers is de werkdruk in ondernemingen/organisaties de voorbije decennia aanzienlijk toegenomen, met een zware psychische belasting tot gevolg. (Te) hoge werkdruk wordt dan ook aangezien als één van de oorzaken van stress en burn-out...
 • Evenement
  24.03.16

  Ergonomie en disability management

  Met meer dan 321.573 personen op invaliditeit ( arbeidsongeschiktheid langer dan 12 maand) op 31 december 2014, of een verhoging met 25% in 4 jaar, en een kost van meer dan 4 miljard euro, is het thema van terug aan het werk en professionele re-...
 • Vorming
  22.03.16

  Basisvorming Productbeleid 2016

  Steeds wijzigende wetgeving, nieuwe werknemers,… tonen de nood aan voor een aantal kwaliteitsvolle basisopleidingen over de verplichtingen die bij het op de markt brengen van chemische producten horen. De basisvorming productbeleid is bedoeld als...
 • Evenement
  22.03.16

  Prenne #37

  Tijdens het Prebes Netwerkevent ontmoet je als preventieadviseurs zo'n 700 à 800 collega's en maak je een keuze uit maar liefst een 45-tal bijscholingsmodules. Tijdens de pauzes bezoek je de standen en netwerk je met collega's. Prenne...
 • Evenement
  21.03.16

  Werkhervatting na een langdurige ziekte: hoe pak je dit aan?

  Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij het werk succesvol hervat in dezelfde onderneming. Dit eist privé, voor de onderneming en ook maatschappelijk een zware tol. Zowel voor de betrokkene zelf als voor de onderneming is het daarom belangrijk om aandacht te hebben voor een goede begeleiding en een hervattingstraject op maat van de werknemer. Tijdens dit tweetalig colloquium bekijken we naast de cijfers ook de concrete aanpak. Ter preventie van langdurige afwezigheid is een beleid gericht op werkhervatting essentieel. Dit speelt in op de belemmerende factoren en zal mogelijkheden tot een vlotte werkhervatting creëren. Goede praktijken en cases worden voorgesteld en verschillende standpunten worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek toegelicht (medisch, psychologisch, ergonomisch ...) .
 • 17.03.16

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken

  De opleiding richt zicht tot het personeel van onderwijsinstellingen: geen voorkennis vereist. Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een...
 • Bijscholing
  17.03.16

  Brain Based Safety

  "Centraal in deze intensieve introductieopleiding staat de vraag hoe u uw medewerkers kunt motiveren om hun gedrag aan te passen. U ontdekt welke gedragsprogramma's worden gebruikt en wat hun voor- en nadelen zijn. Tal van voorbeelden,...
 • Bijscholing
  15.03.16

  Intern transport

  Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector materiaalverhandeling op...
 • 15.03.16

  Binnenklimaat

  "Het binnenklimaat van kantoren is een fundamenteel aspect van het welzijn van de werknemer, en één van de vele, moeilijke uitdagingen voor de preventieadviseur. Tijdens de praktijkgerichte opleiding 'Binnenklimaat voor kantoren'...
 • 15.03.16

  Binnenklimaat

  "Het binnenklimaat van kantoren is een fundamenteel aspect van het welzijn van de werknemer, en één van de vele, moeilijke uitdagingen voor de preventieadviseur. Tijdens de praktijkgerichte opleiding 'Binnenklimaat voor kantoren'...
 • 15.03.16

  Kleine blusmiddelen + EHBO in het onderwijs

  De opleiding richt zich tot het personeel van onderwijsinstellingen. Er is geen voorkennis vereist. Wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding. Het gebruik van de eerste...
 • 09.03.16

  Lancering van de evenementenwebsite

  Op deze website vindt u voortaan alle evenementen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Via een login kan u zich online inschrijven. Organisatoren kunnen vanaf nu zelf hun activiteiten invoeren in de Kalender Welzijn op het werk.