#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?

Geweld en ongewenst seksueel gedrag halen de laatste jaren regelmatig de media. Dikwijls met een link naar de #MeToo-beweging. Ook op de werkvloer is dit een actueel en maatschappelijk relevant thema. Op nationaal en internationaal vlak werden er verdragen, conventies en regelgeving uitgewerkt om deze problematiek aan te pakken. Op de werkvloer zijn het de vertrouwenspersonen, de preventieadviseurs psychosociale aspecten, de vakbondsafgevaardigden en de leidinggevenden die instaan voor preventie, detectie en de bescherming van werknemers. In de aanpak van geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk vormen zij de eerste lijn.

In de aanloop naar de internationale vrouwendag van 8 maart organiseert de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en BOSA op 7 maart 2023 een studievoormiddag over het thema.

Zowel recente onderzoeksgegevens, als concrete voorbeelden uit de praktijk komen aan bod. De wijze waarop het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen ondersteuning en bijstand biedt in situaties van geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt grondig toegelicht. Ook de werking en de ervaringen vanuit syndicale hoek en de hulpverlening in de “Zorgcentra Seksueel Geweld” worden uiteengezet.

 

Programma

Voorzitsters: Véronique Crutzen en Griet Van Meulder (AD Humanisering van de Arbeid, FOD WASO)

9u00: Onthaal met koffie

9u30: Inleiding: Het belang van de Conventie van Istanbul en IAO-verdrag nr. 190 bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen, Nicolas Belkacemi, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en Valérie Poucet, juriste, FOD WASO. (F)

9u45: Seksisme op het werk. De enquête #YouToo? Hildegard Van Hove, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. (N)

10u05: Rol van het Instituut in het kader van juridische bijstand bij grensoverschrijdend gedrag, Pauline Loeckx en Charlot Bonte, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. (F + N)

10u35: Vragen

10u45: Koffiepauze

11u05: Digitaal seksueel geweld op het werk, Ellen De Pauw, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (N)

11u25: Getuigenissen over digitaal seksueel geweld op het werk: Florence Hainaut (F) en van Wendy Van den Heuvel (N)

11u55: Voorbeelddossiers vanop de werkplek, Stefanie Vermeire, ACV Openbare Diensten, UGent (N) 

12u15: Hulp aan slachtoffers na seksueel geweld door de Zorgcentra in België, Lien De Leeuw, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (N) 

12u30: Vragen

12u45: Lunch

 

Simultaanvertaling wordt voorzien.

 

 

Organisatie: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (AD Humanisering van de Arbeid) in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en BOSA