Jobkwaliteit in België in 2021 : analyse aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021

Het doel van deze conferentie is de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWC(t)S 2021 enquête. Dit rapport zal enkele dagen voorafgaand aan de conferentie beschikbaar zijn op de website van de FOD Werkgelegenheid.

In dit rapport stellen we een gedetailleerde analyse van de gegevens voor België voor die werden verzameld op basis van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWC(t)S 2021) van Eurofound. Sinds de start in 1990 heeft deze enquête tot doel de arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in de Europese Unie in kaart te brengen, het verband tussen verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te onderzoeken en risicogroepen en probleemgebieden te identificeren om zo bij te dragen tot het ontwikkelen van een adequater beleid voor de kwaliteit van werk en werkgelegenheid. Net als in 2010 en 2015 werd opnieuw een overeenkomst tussen België en Eurofound afgesloten om de Belgische steekproef uit te breiden. Als gevolg van de COVID-crisis werd de enquête, die oorspronkelijk gepland was voor 2020 via face-to-face interviews, uitgesteld naar 2021 en uitgevoerd via telefonische interviews (CATI).

Het eerste deel van het rapport geeft een vrij algemene kijk op de kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België, terwijl het tweede deel zich richt op de specifieke verbanden tussen de kenmerken van werk en werkgelegenheid en de directe of indirecte gevolgen voor de werknemer.

Voorzitterschap:
Aurore Massart, Directrice Générale de la DG Humanisation du travail (SPF Emploi)

Simultaanvertaling wordt voorzien.

8h30: Onthaal

9h00: Mots de bienvenue Aurore Massart, Directrice Générale de la DG Humanisation du travail

9h10: Inleiding Un représentant du Ministre de Travail et Economie Pierre-Yves Dermagne

9h30: La qualité de l’emploi et du travail en Belgique en 2021  (chapitres 1,2) - Les types d’emplois en Belgique (chapitre 4)Laurène Thil(HIVA KU Leuven)

10h00-10h10: vragen

10h10: L’évolution de la composition des tâches des travailleurs belges entre 1995 et 2021 (chapitre 3) Céline Detilleux (ECON- KU Leuven)

10h25-10h30: vragen

10h30: Méér uitputting dan bevlogenheid?  Een exploratie van de antecedenten, gevolgen en onderlinge samenhang van uitputting en bevlogenheid in België in 2021 (chapitre 5) - Jobonzekerheid in België in 2021: peilen naar antecedenten, gevolgen en evoluties sinds 2015 (chapitre 8) - Hans De Witte (WOPP-KU Leuven)

10h45-10h50: vragen

10h50–11h20: pauze

11h20: Musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risicofactoren (chapitre 6) - Steven Vanmarcke (HIVA KU Leuven)

11h35-11h40: vragen

11h40: Travailleurs âgés et travail soutenable (chapitre 7) - Manon Pierrot (ULB)

11h55-12h00: vragen

12h00: Precaire arbeid en de meest kwetsbare werknemers (chapitre 9) - Karen Van Aerden (Interface Demography-VUB)

12h15-12h20: Questions - vragen

12h20: Conclusions Alain Piette, DG Humanisation du travail (SPF Emploi)

12h30: Einde

 

Meer informatie: 2023 - Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door EUROFOUND (EWC(t)S 2021) - Jobkwaliteit in België in 2021 | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)