Covid-19: het nieuwe normaal van de anderhalvemeterorganisatie. De impact van de coronamaatregelen op het psychosociaal welzijn op het werk

Machiavelli leerde het ons al rond 1500: “de ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt”. De Corona-pandemie veranderde plots onze hele wereld. Op verschillende vlakken werden zowel werkgevers als werknemers gedwongen om zich aan te passen aan de veranderde situatie: telewerk, economische werkloosheid, social distancing, bubbels, mondmaskers, alcoholgel, …  

Alle gevolgen kennen we nog lang niet. Zowel op individueel, familiaal als sociaal en mentaal vlak, in het structureel organiserend domein, als op het systeemveld… zien we aardverschuivingen oppoppen. 

Op deze studiedag willen we dan ook stilstaan bij de invloed van COVID-19 op dit nieuwe organiseren. Diverse specialisten uit de academische wereld en sprekers met terreinervaring in organisaties en bedrijven brengen ons inzichten rond hoe we opnieuw de samenwerking en het vertrouwen kunnen herstellen tussen de collega’s en een structurele hersteldynamiek op gang kunnen brengen. 

De sprekers geven hun presentatie in hun moedertaal (NL of FR).

Er is simultane vertaling voorzien.

Programma

Voorzitter: Eva De Winter, medevoorzitter VOCAP (tweetalig)

9.10 Onthaal deelnemers

9.30 Inleiding (FR/NL)

Véronique Crutzen (Adviseur-generaal FOD WASO, AD Humanisering van de arbeid)

9.40 De COVID-19-pandemie: ervaringen van een preventieadviseur psychosociale aspecten (FR)

Anne Dumbruch, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Liantis (EDPBW)

10.00 “The future of teamwork?” Telewerk en teamwerk in organisaties (NL)

Prof. dr. Katrien Vangrieken, Research group Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning, KU Leuven  

10.20 Vragen

10.30 Pauze

11.00 Het teamverband en het vertrouwen in het team herstellen na COVID-19 (FR)

Jerry Penxten, arbeidspsycholoog

11.20 “Welk verband houdt telewerk - voor, tijdens en na corona  - met werknemerswelzijn en -prestatie?” (NL)

Dr. Joni Delanoeije, Postdoctoraal onderzoeker HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving & Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven.

11.40 De impact van de coronacrisis op het mentale welzijn van werkende Belgen (NL)

Dr.Tinne Vanderelst, IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, KU Leuven

Dr. Sofie Vandenbroeck, IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Centre for environment and health, department of public health and primary care, KU Leuven

12.00 Vragen en antwoorden

12.30 Einde