Colloquium: 10 jaar OiRA in België: een stand van zaken en nieuwigheden

OiRA in België bestaat 10 jaar. Tijd om eens een stand van zaken op te maken met enkele belangrijke actoren.

Wat is er gebeurd tijdens deze 10 jaar? Welke tools werden ontwikkeld? Hoe verloopt de promotie van de tool? Wat leren we uit evaluaties? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Wat is het belang van OiRA op beleidsniveau? Wat zijn de ervaringen van de inspectie, van de OiRA-sectoren en van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk?

Tijdens dit colloquium, dat doorgaat op vrijdag 10 november 2023 in zaal Bluepoint te Schaarbeek trachten we hierop te antwoorden. 

De allereerste Belgische OiRA-tool werd in 2013 ontwikkeld. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft destijds het OiRA memorandum met EU-OSHA ondertekend vanuit de vaststelling dat kleine bedrijven vaak over beperkte kennis en middelen beschikken voor het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van adequate preventiemaatregelen.

OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van dezelfde tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers, in 2018 kwamen de sectoren van de podiumkunsten en de parken en tuinen aan de beurt, in 2019 was er de tool voor de autocar en autobus sector en daarna in 2020 de vastgoedsector en covid. In 2021 werd de OiRA kleuter- en lager onderwijs (NL) gelanceerd en in 2022 de OiRA sierteelt. Dit jaar, 2023, werden de OiRA dienstboden en de OiRA Bureau gelanceerd.
Van 2020 tot 2022 werd ook een grootschalige OiRA promotiecampagne naar de verschillende sectoren en actoren gelanceerd.

Programma

09:00 Onthaal
09:30 Inleiding OiRA – Frank Dehasque – Adviseur Europese strategie en Belgisch OiRA countrymanager – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
09:45 OiRA: Where are we now + new features (ENG) Julia Flintrop – OiRA project manager - EU-OSHA
10:15 Het belang van OiRA en preventie in KMO’s - Hanne Sanders – Adviseur welzijn en veiligheid op het werk bij het Kabinet van Federaal Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne
10:35 De ervaringen en de visie van een inspecteur – Marjan Schauwers – Sociaal inspecteur AD Toezicht van het welzijn op het werk Antwerpen – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
11:00 Ervaringen van een externe dienst - Hilde De Raeve – Arbeidsarts en Projectmanager innovation & co-creation & Filip Pelgrims -Support Collectieve Preventie - IDEWE
11:30 Ervaringen van de houtsector: Stefan Hinnekens - Consulent Veiligheid en Welzijn - Woodwize
12:00 Vraagstelling
12:15 Einde

Simultaanvertaling Nederlands-Frans wordt voorzien.