Wat is nieuw in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk?

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 25/04/2019 - 08:30 tot 16:00
Kostprijs: 
16,00€ €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Thema's: 
welzijn op het werk
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert een studiedag om de onderzoeksresultaten voor te stellen die in 2017 en 2018 zijn uitgevoerd.

In het bijzonder richtten zij zich op de impact van nieuwe vormen van werk op de arbeidsomstandigheden, het welzijn van leidinggevenden/managers van kleine bedrijven en op psychosociale risico's. Als onderdeel van de campagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA 2018-2019), zijn er 2 onderzoeken gericht op blootstelling aan gevaarlijke producten. Deze 2 onderzoeken zullen ook voorgesteld worden.

Programma :

De presentatie van elk project zal ongeveer 35 minuten duren en zal gevolgd worden door een vragen- en antwoordronde van telkens 10 minuten.

08:30   Onthaal

09:00   Verwelkoming - Véronique Crutzen, Adviseur-generaal, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid

09 :10 Introduction de la journée : bilan des recherches présentes et futures - Alain Piette, Ergonome Européen, responsable de la DIRACT, DG Humanisation du travail, SPF Emploi

09:30   C. Vanroelen (centre Interface Demography – Vrije Universiteit Brussel)

10:15   Onderzoek over het welzijn van de bedrijfsleiders van ZKO’s (zeer kleine ondernemingen) en van de impact op hun werknemers - Miet Lamberts, HIVA – KuLeuven

11:00   Pauze

11:30   Etude de prévalence du burnout dans la population belge - Isabelle Hansez, ULg, Unité de valorisation des ressources humaines (VALORH)

12:15   Questions/Vragenronde

12:30  Lunch

13:30   Realisatie van een verzamelbundel van goede praktijken in ondernemingen inzake preventie van psychosociale risico’s (PSR) - Miet Lamberts, HIVA – KuLeuven; Isabelle Hansez, ULg, Unité de valorisation des ressources humaines (VALORH)

14:15   Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten (PROBE) - Sara Pauwels, KU Leuven, Centrum voor Omgeving en Gezondheid

15:00   Agents chimiques : base de données et comparaison des valeurs limites entre les différents pays (BE, NL, DE, ...) - Marie-Noëlle Blaude - Sciensano

15:30   Présentation des nouveaux projets de recherche 2019 - Alain Piette, Ergonome Européen, responsable de la DIRACT, DG Humanisation du travail, SPF Emploi

16:00   Einde

Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Inlichtingen:

Nadia.Corryn@werk.belgie.be