Verluchting en verlichting van de arbeidsplaatsen - VOLZET-Wachtlijst

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in samenwerking met BSOH en BES
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Vrijdag 23/09/2016 - 09:00 tot 16:20
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
50° 50' 15.0576" N, 4° 20' 5.3016" E
BE
Thema's: 
verlichting en verluchting
Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. CO2 is de nieuwe parameter om na te gaan of er voldoende verluchting is . Er zal uitgelegd worden waarom voor deze parameter gekozen is en hoe men hem kan gebruiken in de risicoanalyse. De verluchting wordt ook vanuit een breder perspectief bekeken door in te gaan op aspecten van binnenluchtkwaliteit en ventilatie. Voor verlichting zullen de normen voor binnen- en buitenverlichting, waar in het K.B. naar verwezen wordt, uitgelegd worden. Omdat in veel bedrijven overgeschakeld wordt naar LED-verlichting, zijn er voordrachten over mogelijke risico’s van dit soort verlichting, waar men rekening moet mee houden om de beste keuze te maken, en welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen.

Programma

9:00       Onthaal met koffie.

9:30       Introduction de la journée. Véronique Crutzen, DG Humanisation du travail, SPF ETCS.

9:40       De nieuwe bepalingen rond verluchting en verlichting. Dr. Maurits de Ridder, AD HUA, FOD WASO en secretaris van BSOH.

10:10     Binnenluchtkwaliteit. Dr. Marianne Stanger, VITO

11:00     La ventilation, outil d’assainissement de l’air : entre théorie et pratique. Dr. Valérie Rooryck,  Attentia et maître de conférence à l’ULB.

11:30     Rekenmodel en metingen voor de evaluatie van de verluchting. Dr. Ir. Tom Geens, Provikmo en voorzitter van BSOH.

12:00     Vragen en discussie

12:15     Broodjes

13:15     Les normes NBN EN 12464-1 et 12464-2: éclairage des lieux de travail intérieurs et extérieurs. Ir. Arnaud Deneyer, BBRI Laboratoire lumière et bâtiment.

14:10     Is blauw (LED)licht een gezondheidsprobleem? Dr. Maurits De Ridder, Vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde Universiteit Gent.

14:30     Koffiepauze

14:50     Hoe een verlichting kiezen? Catherine Lootens. Laboratorium voor lichttechnologie, KULeuven, Technologiecampus Gent .

15:35     Casus. Problemen bij het vervangen van een klassieke verlichting door LED lampen. Karl Creemers, Varda.

16:05     Vragen en discussie

16:20     Einde

Voorzitter ’s morgens: Dr. Ir. Tom Geens, voorzitter BSOH

Voorzitter ‘s namiddags: Ing. Alain Piette, voorzitter BES

Inlichtingen: maurits.deridder@werk.belgie.bealain.piette@werk.belgie.be