Preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk - VOLZET

Organisatie: 
FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 30/05/2017 - 09:20
Kostprijs: 
12,00€ €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
50° 50' 15.0576" N, 4° 20' 5.3016" E
BE
Thema's: 
kankerverwekkende stoffen
Kanker blijkt de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. De diagnose van deze kankers wordt meestal vele jaren na de blootstelling gesteld.

Beroepskankers kunnen voorkomen worden door risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia  op de werkplek ter vermijden.

Tijdens dit colloquium kijken we verder dan de welzijnswetgeving, de Europese regelgeving over chemicaliën komt ook aan bod omdat deze wetgeving een grote bijdrage kan leveren aan de bescherming van werknemers.

Verder wordt aandacht besteed aan hoe de preventie georganiseerd kan worden, aan hoe men risico’s kan opsporen, en tonen we enkele goede praktijken.

Dit colloquium kadert in de ‘roadmap on carcinogens’. Dit is een Europese bewustmakingscampagne waarbij goede praktijken op de werkvloer worden gepromoot. De actie wordt gedragen door de overkoepelende Europese werknemers- en werkgeversorganisaties en door de  betrokken overheidsdiensten.

Programma:

Voorzitter: Dr. Karel Van Damme, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

9:30: Bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen: juridisch kader. Linda Wouters, expert chemische agentia, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

10u00: REACH & CLP : gebruik van chemische stoffen op het werk, Donatienne Monfort, experte REACH, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

10u45: Koffiepauze

11u:15: Hoe kan men risico’s voor mogelijke kankers opsporen? Prof.dr. Lode Godderis, Associate Professor Occupational Medicine and Toxicology, KU Leuven.

12u: Vragen

12:15: Lunch

13:00: Preventie in de praktijk: voorbeeld uit de inspectiecampagne van TWW (Toezicht Welzijn op het Werk) rond chroom 6. Dimitri De Coninck, laboratorium TWW.

13:30: Preventie in de praktijk: een voorbeeld van de werknemersorganisaties, ETUI (European Trade Union Institute), Tony Musu of Laurent Vogel.

14:00: Preventie in de praktijk: collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen bij manipulatie van cytostatica. David Vanhelmont, EHS&S Manager, CENEXI-Laboratoires Thissen S.A.

14u30: Vragen/reacties over preventie in de praktijk

14u45: Risicobeheersing van chemische stoffen gedurende de hele levenscyclus en circulaire economie, Christa Huygh, experte REACH, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

15u15- 15u30: Vragen

Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Inlichtingen: Nadia.Corryn@werk.belgie.be