Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. Hoe deze problemen ombuigen naar een constructieve groepsdynamiek? - VOLZET

Organisatie: 
Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 27/11/2018 - 09:30 tot 15:30
Kostprijs: 
12,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
50° 50' 15.0576" N, 4° 20' 5.3016" E
BE
Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook hogere eisen op vlak van parate kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen personen en groepen met elk hun eigen achtergronden en ambities.

De evolutie in de regelgeving over het welzijn op het werk heeft hier op ingespeeld.

Maar hoe buig je problemen om naar een constructieve groepsdynamiek? Tijdens deze studiedag wordt daar vanuit verschillende disciplines een mogelijk antwoord op geboden.

De preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon brengen praktijkvoorbeelden om aan te tonen hoe geweld en conflicten voorkomen kunnen worden. Vanuit de inspectie “Toezicht Welzijn op het Werk” wordt de regelgeving kort toegelicht, evenals de terreinrealiteit tijdens inspecties op de werkvloer.

Professor Catherine Hellemans licht haar onderzoek toe naar het gedrag van collega’s die getuige zijn van pesterijen op het werk. Daarnaast situeert Fabienne Ramoisy het belang van het proces van de sociale verhoudingen in het voorkomen van geweld en conflicten.

Philippe Bailleur werkt als systemisch organisatiecoach in diverse organisaties en stelt dat een trauma zich ook kan nestelen in het relationele weefsel van groepen. Hij reikt handvaten en inzichten aan om dergelijke trauma’s op het spoor te komen en te helen, waardoor organisaties die vast zijn komen te zitten terug kunnen heropleven.

Gezien het aanbod aan onderzoeksresultaten, adviezen én ‘cases’en dat vanuit verschillende invalshoeken is dit colloquium zeker aan te bevelen voor vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, HR business partners, maar ook leidinggevenden!

PROGRAMMA

Voorzitter voormiddag:  Christine Laermans (APTO) – Voorzitter namiddag: Noël Derdaele (VOCAP)

9u30: Onthaal met koffie

10u00: Welkomstwoord door  Véronique Crutzen, Adviseur-Generaal  van de AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

10u10: Wat zegt de regelgeving over geweld, pesten en relationele problemen op het werk? Ervaringen van een inspectrice van Toezicht Welzijn op het Werk op de werkvloer. Maddy Van Temsche, inspectrice Toezicht Welzijn op het Werk.  (NL)

10u50: Koffiepauze

11u20: Het gedrag van collega’s die getuige zijn van pesterijen op het werk,  Professor Catherine Hellemans, Faculteit Psychologie, ULB. (FR)

12u00:  Praktijkvoorbeelden van een  preventieadviseur psychosociale aspecten in het voorkomen van geweld en conflicten op het werk.  Annelies Geuens, preventieadviseur psychosociale aspecten, PREMED. (NL)

12u30: Vragenronde

12u40: Lunch

13u30: Het belang van het proces van de sociale verhoudingen in het kader van conflicten en geweld op het werk,  Fabienne Ramoisy, Associate Partner chez Agile Maker (FR)

14u10: Trauma in de organisatie herkennen, aanpakken en voorkomen. Philippe Bailleur, systemisch organisatiecoach. (NL)

14u50: Groepsdynamiek en psychosociale aspecten, of hoe een groep begeleiden naar verandering? Marie-Digna Wijndaele, bemiddelaar, vormer van vertrouwenspersonen en preventieadviseur psychosociale aspecten, Sencio (NL) en Serge Dilleens, bemiddelaar, vormer en vertrouwenspersoon, Sencio (FR).

15u30: Vragenronde

De presentaties worden gegeven in het Frans of in het Nederlands. Simultaanvertaling wordt voorzien.

Doelgroep: Organisatie-, consumenten-en arbeidspsychologen, klinisch psychologen,leidinggevenden, HR-medewerkers, preventieadviseurs.

Inlichtingen:  Nadia.corryn@werk.belgie.be

Inschrijven: Ten laatste op 21 november  2018

Prijs: 12 euro

De infosessie is gratis voor leden van VOCAP en APTO (die lidgeld betaald hebben voor het jaar 2018) - Inschrijven is voor iedereen verplicht!