Europese Week colloquium 2018 - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 23/10/2018 - 09:00 tot 15:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Thema's: 
gevaarlijke stoffen
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van EU-OSHA : “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.

Programma

09.00 Lange termijn onderzoek mortaliteit in verschillende sectoren en beroepen - Laura Van Den Borre - VUB

09.40 Probe onderzoek blootstelling Belgische werknemers - Sara Pauwels - KULeuven

10.20 Koffiepauze

10.40 Hoe meten? Hoe een meetstrategie opstellen? Tom Geens BSOH

11.20 Vergelijking van de grenswaarden tussen de verschillende landen (BE, NL, DE, ...): conclusie onderzoek/reflectie - Marie-Noëlle Blaude - Sciensano

12.00 Lunch

13.00 De risicoanalyse en preventiemaatregelen gevaarlijke stoffen - Ludo Colaers - IDEWE

13.50 Eindwerk over risicoanalysetools gevaarlijke stoffen voor de leidinggevende – Lieve Monté – UZ Leuven

14.20 Van extended –Safety Data Sheet naar veiligheidsinstructies in de praktijk - Bruno Reiners - Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen

15.00 Einde

Taal: Nederlandse en Franse simultaanvertaling wordt voorzien.