Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen voor het secundair onderwijs - wordt vervangen door een online sessie

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg i.s.m. het Departement Onderwijs
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Vrijdag 23/10/2020 - 09:30 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
IVV - Guislain Vormingscentrum
Jozef Guislainstraat 43
Gent 9000
België
BE
Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht. Pas als een school werk maakt van een schoolbreed beleid, kan de hoeveelheid agressie effectief dalen en zal het welbevinden van alle betrokkenen toenemen.

In dit programma worden leden uit het (midden)kader van scholen op weg gezet om dit proces op te starten. Zowel de inhoud van een preventief én curatief agressiebeleid, als het proces dat de school dient te doorlopen, komen aan bod. Naast grondige kennis van het fenomeen agressie worden in deze cursus een aantal actuele, praktisch bruikbare kaders aangeboden, waarop scholen hun agressiebeleid kunnen enten. In de timing is ruimte voorzien voor reflectie-opdrachten, interactie, groepswerk, vragen en bespreking van eigen casussen.

Doelgroep

Ieder lid van het schoolteam (basis- en/of secundair onderwijs) dat ondersteunend en/of beleidsmatig te maken heeft met agressie. Bedoeld worden o.m.: (adjunct)directeurs, graadcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, preventieadviseurs, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders en CLB-medewerkers.

Aantal deelnemers: Opgelet: doordat ook wij als Federale Overheidsdienst de nodige veiligheidsmaatregelen treffen, is het door Covid-19 niet mogelijk om meer dan 10 personen in te schrijven.

Begeleiding

De lesdagen zullen begeleid worden door Anke Maes en Gerrit De Moor.

Anke Maes is master in de pedagogische wetenschappen. Ze werkt als orthopedagoog  in het multifunctioneel centrum OC Nieuwe Vaart en als vormingsmedewerkster in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ te Gent.

Gerrit De Moor is vormingsmedewerker in het Orthopedagogisch Centrum (OC) 'Nieuwe Vaart' te Gent.

Duur: twee dagen van 9u30 tot 16 uur (met vrije lunchpauze) - Secundair onderwijs: vrijdag 23 oktober en vrijdag 30 oktober 2020

Inlichtingen

Nadia.Corryn@werk.belgie.be