Agressie in openbare diensten: preventiebeleid en aanpak - VOLZET

Organisatie: 
FOD BOSA en FOD WASO
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 26/09/2019 - 08:30 tot 15:40
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Thema's: 
Agressie
Psychosociale risico’s op het werk vormen een welzijnsdomein dat gedurende de laatste decennia geleidelijk evolueerde en in 2002, 2007 en 2014 aangepast werd in de regelgeving. Agressiepreventie vormt een onderdeel van een beleid rond deze psychosociale risico’s op de werkvloer.

Personeelsleden die in contact staan met het publiek,  met cliënten of leerlingen worden soms geconfronteerd met agressie. Agressie-incidenten tasten de veiligheid en het welzijn van medewerkers én cliënten aan. Ze beïnvloeden het leef- en werkklimaat en staan een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de weg. Reden genoeg om agressie te beheersen en daar waar mogelijk te voorkomen.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) organiseert in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) deze studiedag over agressiepreventie waarbij zowel aandacht gaat naar de regelgeving, het beleid als naar concrete cases en voorbeelden.

Programma

Voorzitter : Véronique Crutzen, Directeur-generaal a.i. AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

8u30: Onthaal met koffie

9u00: Inleiding door Véronique Crutzen, Directeur-generaal a.i. AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

9u10: Improvisatietheater Talkin' To Me

9u20: Omgaan met situaties van agressie en intimidatie: waar gaat het over? Natacha Kossiakin, Onafhankelijke trainer.

10u00 : De verplichtingen van de werkgever betreffende de preventie van psychosociale risico’s: de risicoanalyse, het register van feiten van derden, ervaringen van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). Maddy Van Temsche  en Alan Biot, inspecteurs TWW.

10u20: Improvisatietheater Talkin' To Me

10u30: Register van feiten met derden en concrete voorbeelden van een preventiebeleid in openbare diensten. Johan Van Impe, Preventieadviseur FOD Mobiliteit en Seth Lemaire, Preventieadviseur Empreva ( FOD Bosa).

11u00: Improvisatietheater Talkin' To Me

11u10: koffiepauze

11h25 : Methodische interventiemethodiek ‘Life Space Crises Intervention’ als hefboom tegen grensoverschrijdend gedrag. De transitie van een eerder sanctionerende, naar een herstelgerichte aanpak blijkt een sleutel te zijn  naar een organisatie waarin het welzijn van jongeren en medewerkers de maatstaf is. Wim Hanssens, Adjunct directeur Don Bosco -school Groenveld, LSCI senior trainer.

12u25: vragen

12u30: lunch

13h15 : Geweld als schokervaring. Een analyse van het menselijk gedrag in crisissituaties, de impact van geweld en de nazorg in de context van de arbeids- en verzekeringsgeneeskunde. Erik de Soir, Majoor dr., crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut.

14u15: Improvisatietheater Talkin' To Me

14u25 : Een intern beleid rond crisisbeheersing ontwikkelen. Françoise Legros,  Psychologe – Psychosociale crisisbeheersing, oprichtster van Crisalyence.

14u55: Het agressiepreventiebeleid bij De Lijn. Sofie Troonbeeckx, coördinator Veiligheid & Beveiliging, De Lijn.

15u30: Improvisatietheater Talkin' To Me

15u40: Vragen en slotwoord van Jean-Marc Mativa -Empreva (FOD Bosa)

Er wordt simultaanvertaling voorzien.