1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Maandag 23/04/2018 - 09:00 tot Zaterdag 15/12/2018 - 20:00
In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.

De 4 seminaries "Uitdagingen en perspectieven van het sociaal overleg" hebben tot doel de vragen te bespreken waarmee het Belgisch model van het sociaal overleg te kampen heeft en na te denken over pistes voor de verbetering of de hervorming van het systeem.

In september, oktober en november zal de Federal truck een tiental steden van het land bezoeken om de eindejaarsstudenten van het secundair onderwijs op een speelse en interactieve manier kennis te laten maken met het sociaal overleg.

De FOD Werkgelegenheid zal op een zaterdag in september ook zijn deuren openen voor het grote publiek en meer bepaald voor de jongeren om hen de gelegenheid te bieden rechtstreeks kennis te maken met het sociaal overleg en er gedetailleerde informatie over te krijgen.

Ten slotte, is het nuttig eraan te herinneren dat, hoewel het sociaal overleg ontstaan is in de 19e eeuw, de ontwikkeling ervan traag en geleidelijk is verlopen. Een tentoonstelling in de inkomhal van de FOD geeft een beeld van de oorsprong van het sociaal overleg en geeft toelichting bij de belangrijkste fasen van de ontwikkeling van de normen en de collectieve sectorale organen.

Bij het afsluiten van de activiteiten zal, in aanwezigheid van de hoogste autoriteiten van het land, een plechtige zitting worden georganiseerd om de balans op te maken van de onderwerpen waarover dit jaar werd nagedacht en om te weten te komen welke visie de sociale partners en de politieke overheid hebben op de toekomst van het sociaal overleg.

Inschrijven

Als u op de hoogte wenst te blijven van al deze activiteiten, schrijf u in voor de nieuwsbrief van de evenementenwebsite

Voor meer informatie over deze activiteiten, kan u contact opnemen met dircie@werk.belgie.be