Toelichting van enkele meetresultaten over blootstelling tijdens werken (NL)- D. De Coninck