Wanneer lithium-ionbatterijen gelijkstaan aan brand: welke oplossingen zijn er?

Deze conferentie en debat staan open voor alle stakeholders van de afval- en recyclagesector die willen bouwen aan een veiligere, duurzamere toekomst. De brandproblematiek van lithium-ionbatterijen wordt steeds groter en is alomtegenwoordig in de afval- en recyclagesector. Daarom wil Denuo spelers uit de sector, academici, veiligheidsexperts en politici samenbrengen om te debatteren en actie te ondernemen om dit probleem op te lossen.

Programma

  • 13:00 - Onthaal
  • 13:30 - Introductie & academische zitting
  • 14:00 - Rondetafelgesprekken en videoboodschappen over enkele cruciale thema's:

Verduidelijking van het wetgevend kader en productnormen

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Verbetering van selectieve inzameling en bewustmaking

Terreinkennis en controle met behulp van statistieken

  • 16:30 - Slotspeech
  • 16:40 - Networking drink

Voor elk thema zullen de eisen en/of oplossingen van de sector naar voren worden gebracht om het debat en het besluitvormingsproces aan te wakkeren.