Ventilatie en binnenluchtkwaliteit

Luchtkwaliteit heeft al sinds het ontstaan van het ARAB een plaats in onze regelgeving. Tijdens de coronacrisis is des te meer duidelijk geworden dat een goede binnenluchtkwaliteit ook belangrijk is om de pathogenen in de binnenlucht te reduceren. <br />Hoe pakken we dit het beste aan en welke veranderingen bracht de Wet van 6 november 2022 betreffende de binnenluchtkwaliteit op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn met zich mee?