Veilig en gezond omgaan met chemische stoffen: een leidraad voor de Preventieadviseur (chemische basisbegrippen)

Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf? Heb je aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia? En wil je jouw kennis verruimen om de risico's beter te kunnen inschatten?

Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die willen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia.