Supervisie voor vertrouwenspersonen (Webinar)

Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken?

Doelgroep

Als officieel aangestelde vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan deze intervisie.

Het programma

Lerend en ondersteunend netwerk

Sinds 2013 kan je op elke Prenne kennismaken met de intervisies van het Lerend en Ondersteunend Netwerk voor vertrouwenspersonen. Daarnaast worden deze intervisies ook op regionaal niveau georganiseerd. Prebes wil voor de vertrouwenspersonen dat extra netwerk voorzien om hen te verenigen in een ‘lerend en ondersteunend netwerk’. Als officieel aangestelde vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan onze regionale intervisies om van elkaar te leren en hulp en ondersteuning te krijgen.

Praktisch

De intervisies kaderen in de wetgeving Psychosociale risico’s op het werk. De sessies worden georganiseerd door enthousiaste vertrouwenspersonen en vrijwilligers om het netwerk en de ondersteuning tussen vertrouwenspersonen te stimuleren. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 12 deelnemers. Bij te weinig inschrijvingen kan een sessie worden geannuleerd

Onthaal en voorstelling deelnemers

Aanbrengen van cases

Intervisie

Feedback en evaluatie