Studienamiddag 'Noodplanning en crisismanagement in het onderwijs' op vrijdag 20 oktober 2023

Honderden leerlingen en personeelsleden, ouders, familie én buurtbewoners: een school is een kwetsbare minisamenleving. Daarom is het verstandig om je voor te bereiden op een crisis. Een noodplan biedt houvast. De wet op Welzijn verplicht elke school zo’n noodplan te hebben. Een noodplan maak je op maat van je school, samen met je preventieadviseur, je team, je CLB, deskundigen, de gemeentelijk ambtenaar noodplanning, brandweer, politie …

Tijdens deze studienamiddag worden de basisprincipes van noodplanning en de oprichting van een crisisteam toegelicht.

Kon je er niet bij zijn maar weet je graag meer over deze studienamiddag? Bekijk dan hier de presentaties.

Doelgroep:

Preventieadviseurs, leerkrachten en ondersteunend personeel, directieleden, schoolbesturen

Locatie:

Auditorium De Schelde (1e verdieping)
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2 · 9000 Gent

Programma:

13.15-13.30: Ontvangst deelnemers

13.30-13.45 Inleiding (Anthony Kets, Departement Onderwijs en Vorming, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming in het Vlaams Onderwijs)

 • Verwelkoming
 • Programma studienamiddag
 • Toelichting thematiek

13.45-14.05: Doorlichting “proces 3: Noodplanning ” door onderwijsinspectie

 • Doorlichting BVH door onderwijsinspectie: wat en hoe wordt gecontroleerd?
 • Inhoud proces 3:  noodplanning
 • Ervaringen vanuit doorlichting proces 3

14.05-14.45: Noodplanning in onderwijs: deel 1

 • Toelichting van enkele noodplannen
 • Oprichting van een crisisteam
 • Good practices

14.40-15.00:  Pauze

15.00-15.40: Noodplanning in onderwijs: deel2

 • Toelichting van enkele noodplannen
 • Oprichting van een crisisteam
 • Good practices

15.40-16.00: Vragenronde