Re-integratie langdurig zieken

Sinds 1 januari 2017 wordt je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Maar welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is jouw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Sinds 1 oktober is het kb van 11 september 2022 tot wijziging van de codex met betrekking tot re-integratie arbeidsongeschikte werknemers van kracht.

Tijdens deze halve dag ontdek je alles wat je moet weten om de re-integratie van langdurig zieken te laten slagen. Je krijgt inzicht in de laatste wetgeving en er is tijd voorzien om je eigen vragen en cases te bespreken.

Pluspunten

  • Onze trainer is een topexpert in de materie en het aanbod is een ideale combinatie van wetgeving en praktijk.
  • Je ontdekt de allerlaatste wetgeving en vertaalt deze naar jou praktijk.
  • Er is tijd om jouw praktische cases en vragen te bespreken.