Octopus: Wetgeving in de praktijk: plagen of pesten? (Webinar)

Plagen of Pesten? Meer dan drie letters verschil.

In een eerste deel krijg je de wetgeving rond pesten op het werk op een behapbare manier uitgelegd (30 minuten). In een tweede praktijkgedeelte gaan we aan de slag met cases, stellingen en vragen van deelnemers.

Doelgroep

Als officieel aangesteld vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan deze opleiding.

Het programma

In een eerste deel krijg je de wetgeving rond pesten op het werk op een behapbare manier uitgelegd (30 minuten). In een tweede praktijkgedeelte gaan we aan de slag met cases, stellingen en vragen van deelnemers.

Wat vinden deelnemers van de octopussessies?

  • “Deze concrete tips ga ik meteen toepassen”
  • “De cases zijn heel herkenbaar”
  • “Boeiende opfrissing van een aantal zaken”
  • “Ik heb veel gehad aan alle tips doorheen de sessie”

Waarom “octopus”-sessies?

Octopussen leven onderwater en voelen feilloos aan wat er onder het oppervlak gebeurt. Ze zijn daarnaast bijzonder sociaal, intelligent en leervaardig. En is dat nu net niet wat er van jou als vertrouwenspersoon wordt verwacht? Jij houdt immers ook de vinger aan de pols bij de bedrijfssfeer en moet met je tentakels op alle niveaus voeling houden.