Octopus: Psychosociale risico's op het werk: Wat met Beroepsgeheim, discretie en GDPR (Webinar)

Beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid worden nogal eens op een hoopje gegooid.

Toch zijn deze concepten fundamenteel verschillend en belangrijk voor de praktijk van de verschillende preventieactoren: preventieadviseur, Papsy, vertrouwenspersoon, HR, enz. 

In deze werksessie gaan we in op vragen over het mee(delen) en bijhouden van informatie.

Je krijgt ook tips over wat wel en wat niet te doen bij (politie)verhoor en bezoek van de Sociaal Inspecteur.  Na een inleidende theoretische uiteenzetting volgt een interactief deel waar cases en vragen aan bod kunnen komen. 

Doelgroep

Preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, HR-specialisten en iedereen die binnen de onderneming een taak opneemt binnen het welzijnsbeleid

Het programma

De sessies omvatten een stukje theorie van ongeveer een half uur gevolgd door intervisie, casuistiek en vraagstelling gedurende de overige 2 uur.

 Wat vinden deelnemers van de octopussessies?

  • “Deze concrete tips ga ik meteen toepassen”
  • “De cases zijn heel herkenbaar”
  • “Boeiende opfrissing van een aantal zaken”
  • “Een nieuwe invalshoek”
  • “Ik heb veel gehad aan alle tips doorheen de sessie”

 

Vreemde titel? Toegegeven, dat is een beetje de bedoeling.

Octopussen leven onderwater en voelen feilloos aan wat er onder het oppervlak gebeurt. Ze zijn daarnaast bijzonder sociaal, intelligent en leervaardig. En is dat nu net niet wat er van jou als vertrouwenspersoon wordt verwacht? Jij houdt immers ook de vinger aan de pols bij de bedrijfssfeer en moet met je tentakels op alle niveaus voeling behouden.