Ergonomiebeleid op kantoor en in de industrie (Aalst)

Hecht jij als preventieadviseur veel belang aan ergonomie op het werk? Wil je graag een ergonomiebeleid op poten zetten? En heb je hierbij informatie nodig over het beheersen van ergonomische risico's?

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die hun basis in de ergonomie willen updaten.

Het programma

Met het toenemend ziekteverzuim en het langer werken, komt ergonomie meer en meer op de voorgrond. Ergonomie heeft zo zijn vaste plaats binnen de multidisciplinaire risicoanalyse. Deze basisopleiding wil daarom aan preventieadviseurs een update geven hoe je deze ergonomische risico's kan beheersen.

Op de eerste dag staat het ontwerpen van werkposten centraal. Dit dient als basis voor de twee volgende dagen: ergonomiebeleid in de industrie en ergonomiebeleid op kantoor. Het is mogelijk om slechts één van deze twee dagen te volgen.

Basis ergonomie

  • Toepassingsgebieden van ergonomie
  • Ontwerprichtlijnen
  • Berekenen van werkhoogtes

Ergonomiebeleid op kantoor

  • Nieuwe ontwikkelingen rond dynamisch werken
  • Ontwerpen van kantoren
  • Risicoanalyse ergonomie

Ergonomiebeleid in de industrie

  • Risicoanalyse ergonomie
  • Screening en observatie
  • Tools om ergonomische risico's te analyseren