Basisopleiding lid van de brandbestrijdingsdienst

Doelgroep:

Deze opleiding is een stage die zich richt tot personen die instaan voor de organisatie en de leiding van een interventieteam in geval van een noodsituatie.

Voorkennis/vereiste:

De opleiding eerste interventieploegleden brandbestrijdingsdienst gevolgd te hebben

Inhoud:

Theorie:

 • Regelgeving omtrent brandbestrijding op de werkplaatsen
 • De basisprincipes van een brand begrijpen
 • De blusprincipes van een brand begrijpen
 • Weten welke blusmiddelen er bestaan
 • De ontwikkeling van verschillende soorten branden begrijpen
 • Het ontstaan en de gevaren van rook herkennen
 • De actieve, proactieve en preventieve maatregelen van brandbestrijding kennen (detectie,
 • Compartimentering, evacuatie, actieplan, organisatie brandweer, informatie en oefeningen)
 • Leiderschap en commando

Praktijk:

Verschillende soorten brand blussen

Een interventieploegleider neemt de leiding

 • Twijfels wegnemen
 • Deur testen en verkennen
 • Gebruik van geschikte brandbestrijdingsmiddelen
 • 2 ploegen worden ingezet
 • Controleren of de brand correct is geblust.
 • Debriefing

Praktische gegevens

Dinsdag 14/11/2023 - In het Opleidingscentrum van de Brusselse brandweer dat zich bevindt bij Brusafe, Zweefvliegtuigstraat 10 te 1130 Brussel

 • Onthaal: 8.30 u. tot 9.00 u.
 • Ochtendsessie: 9.00 u. tot 12.00 u.
 • Lunch: 12.00 u. tot 13.00 u.
 • Namiddagsessie: 13.00 u. tot 16.00 u.