Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Januari 2025

  1. Wil je leren hoe je een grote groep kan motiveren? Hoe je kan stimuleren tot gedragsverandering? Hoe je veranderingen kan begeleiden? En hoe je moeilijke onderwerpen kan aankaarten? In deze verhelderende opleiding leer je je overtuigingskracht en dus ook je impact als preventieadviseur te vergroten. De focus op praktische cases zorgt
  2. Kijk vanuit meer dan één perspectief. Verbreed en verdiep jouw analyse van incidenten. Vier methoden voor incidentanalyse, vier perspectieven op incidenten en ongevallen. De vier methoden: een klassieke oorzakenboom vertrekkend vanuit één gevolg, een ruimere oorzaken- en gevolgenanalyse, een episode-analyse waarbij het verloop van het
  3. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag ondersteuning bij je taken? Doelgroep Enkel officieel aangestelde vertrouwenspersonen kunnen deelnemen aan deze supervisie. Praktisch De supervisies kaderen in de wetgeving
    Online