Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Oktober 2023

 1. Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt? Als preventieadviseur heb je een belangrijke rol in de preventieve aanpak van agressie binnen je organisatie. Je vormt
 2. Doelgroep: Iedereen Voorkennis/vereiste: Geen Inhoud: Groepsgewijze opleiding van 3 uur. Combinatie van theorie & praktijk, interactief & dynamisch. Gedragsverandering stimuleren en aanleren hoe ons lichaam veilig & ergonomisch te gebruiken. Onderdelen: 1) BackPerfect® Praktijk Voelen, rug Bol of Op Slot Lijnrechtershouding /
 3. Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Doelgroep Werknemers die in hun bedrijf instaan voor de opvolging van
 4. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
  Online
 5. Deze bijscholing is alleen toegankelijk voor medewerkers van Engie. Plaatsen: on-line Tijdens deze dag worden de nieuwe wetgevende ontwikkelingen op het gebied van welzijn op het werk van het afgelopen jaar voorgesteld. De andere onderwerpen zorgen ervoor dat de vaardigheden en expertise van preventieadviseurs op verschillende domeinen
  Online
 6. Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door verkeersvoorschriften? Doelgroep Preventieadviseurs die in hun onderneming in aanraking komen met
 7. Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie? Dan is deze opleiding iets voor jou! Deze opleiding wordt op een participatieve en interactieve manier gebracht. Er wordt rekening gehouden met een gezonde afwisseling tussen praktijk en theorie
 8. Roadmap on Carcinogens: “STOP”

  Deze studiedag, georganiseerd door het Belgisch focal point binnen het kader van de activiteiten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), gaat over het preventieprincipe STOP (Substitutie, Technische maatregelen, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen), dat zal
 9. Wil je je trainingen op een andere manier geven? Wil je praktische tips voor het geven van toolboxmeetings? Wil je op een heldere manier informatie overbrengen en ervoor zorgen dat de boodschap blijft plakken? Deze opleiding is een must voor elke preventieadviseur. “Ik heb ontzettend veel bijgeleerd als preventieadviseur” “Een nieuwe
  Online
 10. Wil je je trainingen op een andere manier geven? Wil je praktische tips voor het geven van toolboxmeetings? Wil je op een heldere manier informatie overbrengen en ervoor zorgen dat de boodschap blijft plakken? Deze opleiding is een must voor elke preventieadviseur. “Ik heb ontzettend veel bijgeleerd als preventieadviseur” “Een nieuwe
  Online
 11. Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie? Doelgroep De doelgroep voor deze opleiding zijn preventieadviseurs op weg naar een bredere context en meer strategisch inzicht. Het programma De adviserende en onafhankelijke hoofdrol van
 12. Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als doel een efficiënte risicobeheersing in de onderneming op te zetten. Machines en installaties maken een
 13. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 14. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 15. Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid. Doelgroep Preventieadviseurs die meer willen weten over de machinerichtlijn, bestellingen, indienststellingen
 16. De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen: Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen? Waar moet ik op letten in de
  Online
 17. Doelstellingen Tijdens deze opleiding ontdek je welke aspecten leiden tot overlast bij het werken in open ruimten en hoe je hierop antwoorden formuleert waarmee je het welzijn van je medewerkers bevordert. Daarnaast leer je de impact van de coronacrisis op het werken in open ruimte: mag dit nog bestaan? En zo ja, in welke vorm? Doelgroep
 18. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 19. Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. Doelgroep Alle werknemers die werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. BA4 zijn
 20. In de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) 100 van 1 april 2009 met betrekking tot “het preventief alcohol en drugsbeleid in ondernemingen” wordt aan elk bedrijf de verplichting opgelegd om in een eerste fase een beleids- of intentieverklaring ter zake in het arbeidsreglement op te nemen. Wat betekent deze verplichting voor de
 21. Naast het algemeen kader wordt tijdens deze studienamiddag aandacht besteed aan de preventie, sensibilisering en het omgaan met digitale pesten op de werkvloer. PROGRAMMA 13.00 : Onthaal van de deelnemers 13.30 : Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de bevordering
 22. Deze supervisie is een echt klankbord voor vertrouwenspersonen die worstelen met een actueel dossier. De focus ligt op het bespreken van je eigen cases. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties
  Online
 23. Functionele veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en samenbouwen van machines. Zo moet de betrouwbaarheid van besturingssystemen worden aangetoond. In deze module ga je dieper in op het bepalen van performance level en SIL, het ontwerpen van controlefuncties met een veiligheidskarakter en het valideren van het resultaat
 24. Ontdek de sleutel tot het vinden van evenwicht tussen connectiviteit en welzijn tijdens onze boeiende workshop van een dag. In een wereld waar deconnectie een waardevolle strategie lijkt te zijn in de strijd tegen stress en burn-out, ervaren velen het als een bedreiging voor hun autonomie. Werkgevers, leidinggevenden en werknemers delen
 25. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Schrijf je dan in voor dit webinar van 2uur. Je kan kiezen uit verschillende data.
  Online
 26. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Dan is dit webinar iets voor jou! Prebes wil voor de vertrouwenspersonen dat extra netwerk voorzien om hen te verenigen in een ‘lerend en ondersteunend netwerk’
  Online
 27. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? De intervisies kaderen in de wetgeving Psychosociale risico’s op het werk. De sessies worden georganiseerd door enthousiaste vertrouwenspersonen en vrijwilligers
  Online
 28. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Doelgroep Als officieel aangestelde vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan deze intervisie. Het programma Lerend en ondersteunend netwerk Sinds 2013 kan je op
  Online
 29. VerV organiseert opnieuw een Ergonomiecongres in De Montil in Affligem. Dit is een dag die iedereen samenbrengt die bezig is met ergonomie. Ja kan je programma zelf samenstellen met workshops, demo's en lezingen voor een studiedag op jouw maat. Wees erbij op dit event voor ergonomie in de zorg, kantoor en industrie! Programma
 30. Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de
  Online
 31. In deze opleiding staan we stil bij hoe je met emoties van jezelf en anderen omgaat, hoe je (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en hebben we het over je ‘empatisch vermogen’. Als vertrouwenspersoon zijn de vaardigheden die onder “emotionele intelligentie” vallen bijzonder belangrijk, niet alleen voor hoe je je rol als
 32. In deze opleiding staan we stil bij hoe je met emoties van jezelf en anderen omgaat, hoe je (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en hebben we het over je ‘empatisch vermogen’. Als vertrouwenspersoon zijn de vaardigheden die onder “emotionele intelligentie” vallen bijzonder belangrijk, niet alleen voor hoe je je rol als
 33. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De administratieve last voor nieuwe (grote) projecten is vereenvoudigd. Tijdens dit webinar ontdek je hoe
  Online
 34. Je moet ervoor zorgen dat de lading op een juiste manier wordt gezekerd en vastgezet om boetes, gevaarlijke situaties op de weg en ongelukken te voorkomen. Het is belangrijk om de verschillende regelgevingen omtrent ladingzekering te begrijpen en deze toe te passen op jouw eigen organisatie. In deze opleiding leer je om jouw eigen
 35. Train de Trainer betekent dat vakspecialisten worden opgeleid tot trainer/instructeur om anderen te trainen op hun vakgebied. Volgens dit Train de Trainer concept leert de vakinhoudelijk deskundige de didactiek om zijn kennis en vaardigheden professioneel over te dragen in trainingen. Met deze opleidingen pogen we de kennis en
 36. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen. Mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
  Online
 37. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen. Mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
  Online