Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Oktober 2017

 • Vorming
  20.09.16

  Preventieadviseur Niveau 1

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit het KB over de vorming van preventieadviseurs. Deze...
 • Vorming
  07.09.17

  Multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in het KB van 17 mei 2007 en 29 januari 2013. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2...
 • Vorming
  12.09.17

  Hogere opleiding brandpreventie 2017-2018

  In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare...
 • Vorming
  12.09.17

  A-FIRST Hogere opleiding brandpreventie 16 modules van september tot mei

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  14.09.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  Inleiding en doelstelling van de opleiding In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de...
 • Vorming
  15.09.17

  Basisveiligheid preventieadviseur NIV III

  Elke onderneming dient te beschikken over een interne preventieadviseur. De opleiding van de preventieadviseur is naar gelang de aard van het bedrijf anders. Elke preventieadviseur dient minstens voldoende technische en wetenschappelijke kennis in...
 • Vorming
  25.09.17

  Preventieadviseur niveau II

  De Hogeschool Gent biedt binnen haar bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Milieumanagement, de vorming van preventieadviseur niveau II aan. Voor deze vorming kan (onder voorwaarden) apart worden ingeschreven. De vorming...
 • Vorming
  26.09.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 3: Energie, verwarming risico’s

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • 02.10.17

  Bijscholing voor preventieadviseurs en leidinggevenden

 • 02.10.17

  Safety Update Programma 2017

 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  03.10.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Evenement
  03.10.17

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - VOLZET

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • 03.10.17

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs: Risicoanalyse in KMO

  In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste...
 • Vorming
  04.10.17

  Veiligheidscoördinatie op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

  Het programma niveau A (150u) wordt aangeboden en is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens het K.B. van 25/01/2001.
 • Vorming
  04.10.17

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

  De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  05.10.17

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met de...
 • Bijscholing
  05.10.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Evenement
  05.10.17

  Workshops voor preventieadviseurs: 'back to basics' - VOLZET

  Het Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid organiseert in samenwerking met Prebes en het Actiecomité voor de bevordering van de arbeid in het Brussels Hoofdstedelijke gewest op donderdag 5 oktober 2017 een studievoormiddag “back to basics”.
 • Bijscholing
  05.10.17

  Module: Basisreglementering, externe intervenanten & overlegorganen

  Een vlotte communicatie en samenwerking met externe intervenanten en overlegorganen is van cruciaal belang bij de uitvoering van uw taak als preventie-adviseur. Alle betrokken partijen buiten de onderneming worden in kaart gebracht en de wetgeving...
 • Bijscholing
  05.10.17

  Module: Risicoanalyse, globaal preventieplan & jaarlijks actieplan

  Sinds 1998 bent u als werkgever verplicht om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te stellen op basis van de risicoanalyse van uw bedrijf. De motor van uw welzijnsbeleid wordt tijdens deze opleiding pragmatisch uitgelegd.
 • Vorming
  09.10.17

  Basis brandbestrijding met evacuatietechnieken in het onderwijs

 • Evenement
  09.10.17

  Infosessie over de nieuwe codex over het welzijn op het werk

  De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.
 • 09.10.17

  Jong en welzijn op het werk: hoe combineren?

  Mag de jongere zich met een bedrijfswagen verplaatsen? Wat als dit niet vooraf in het contract stond? En hoe zit dit met de verzekering? Dit en vele andere zaken in verband met jongeren op het werk komen aan bod tijdens deze studie-activiteit van...
 • Vorming
  10.10.17

  Zich perfectioneren in de expertise voor het opsporen van brandoorzaken bij motorvoertuigen

 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  10.10.17

  De vertrouwenspersoon

  Als vertrouwenspersoon bent u de sleutelfiguur in de strijd tegen geweld, pesten en ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. Delicate zaken waarvoor er geen pasklare antwoorden zijn. Improviseren doet u beter niet. Daarom focust deze...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  10.10.17

  Preventieadviseur - Bijscholing

  De bijscholing is een jaarlijkse wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk op op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen en ook om periodiek de basisprincipes inzake preventie en bescherming in herinnering te brengen.
 • Evenement
  10.10.17

  Studiedag: "Wat moet je weten over elektriciteit in een organisatie?

  Tijdens deze studiedag in samenwerking met Prebes Vlaams Brabant – Brussel, Prebes Antwerpen en het Provinciaal Comité Vlaams Brabant gaan we dieper in op een aantal aspecten die van belang zijn in het kader van elektriciteit binnen een organisatie...
 • Bijscholing
  11.10.17

  Aan- en inkoopbeleid integreren en borgen in het DRBS

  Tijdens deze workshop reiken we je de kapstokken aan om het aan- en inkoopbeleid in het DRBS van je bedrijf te integreren. Je krijgt bovendien een update van de relevante regelgeving. Deze workshop is specifiek bedoeld voor deelnemers die interesse...
 • 11.10.17

  Infosessie 'Een gezond verzuimbeleid'

  ‘Verzuim aanpakken’ is een veelgehoorde slogan, maar hoe doe je dit en waar begin je? Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en zorg je ervoor dat ze graag komen werken? Wat kun je doen om te frequente en te lange afwezigheden te voorkomen? Hoe krijg...
 • Bijscholing
  11.10.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  12.10.17

  Watermistsystemen

  Sprinklersystemen hebben reeds jarenlang hun nut bewezen als automatisch blussysteem. De technologie blijft echter evolueren. Eén van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van blussen is het watermistsysteem. Aangezien dit systeem nog niet zo lang op...
 • Bijscholing
  12.10.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Evenement
  12.10.17

  Voor een behoud van de tewerkstelling en een geslaagde terugkeer naar het werk : Rol van de verpleegkundige in de arbeidsgeneeskunde?

  Een lange afwezigheid uit een professioneel milieu is nadelig voor zowel het mentale, fysieke als het sociaal welbevinden van de mens. De uitdaging bestaat erin om afwezigheid te voorkomen en alle noodzakelijke middelen te mobiliseren die kunnen bijdragen tot het ondersteunen en het re-integreren in het arbeidsproces. Hoe kunnen wow-verpleegkundigen hiertoe bijdragen?
 • 12.10.17

  Interne preventieadviseurs: wat te doen bij stress en conflicten op de werkvloer?

  Via deze opleiding willen we interne preventieadviseurs sensibiliseren en adviseren omtrent hoe om te gaan met psychosociale risico’s op het werk: stress, overspannenheid, conflicten en ongewenst gedrag op het werk. Na het volgen van deze...
 • Bijscholing
  12.10.17

  Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie

  Een brand kan dramatische gevolgen hebben op menselijk en financieel vlak, zowel voor u als werkgever, alsook voor uw werknemers. Ook uw bedrijf loopt risico op brand. De lesgever informeert u over de oorzaken en gevolgen en leert hoe u brand...
 • Bijscholing
  12.10.17

  Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers

  Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze organiseert gezondheidstoezicht en ondersteunt u in het beheersen van risico's op de werkvloer. In deze opleiding maakt u kennis met:...
 • Vorming
  12.10.17

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Vorming
  12.10.17

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Vorming
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  17.10.17

  Preventieadviseur Niveau 3 - Basisopleiding

  Een interne preventieadviseur waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Hij kent álle wettelijke verplichtingen op dit domein. En stelt het globaal preventieplan op. Maak van veiligheid een prioriteit met de...
 • Vorming
  17.10.17

  A-First - Hogere opleiding brandpreventie – Module 2: Passieve bescherming

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  17.10.17

  Module: Basisreglementering, externe intervenanten & overlegorganen

  Een vlotte communicatie en samenwerking met externe intervenanten en overlegorganen is van cruciaal belang bij de uitvoering van uw taak als preventie-adviseur. Alle betrokken partijen buiten de onderneming worden in kaart gebracht en de wetgeving...
 • 17.10.17

  Hoe personeel bevlogen houden, stress detecteren en aanpakken?

  Sinds de laatste wetswijziging betreffende psychosociale risico’s op 1 september 2014, dienen stress en burn-out als volwaardige psychosociale risico’s aangepakt te worden door de werkgever. Stress op het werk is echter nog steeds een taboe en...
 • Evenement
  17.10.17

  Mediation week "Stress gevolg van conflict? Conflict een gevolg van stress?"

  Stress en conflict zijn onvermijdelijk op de werkvloer. Tijdens deze sessie leer je wat de effecten zijn van stress op lichaam en geest. Op basis van deze inzichten wordt dieper ingegaan op de rol van stress in het ontstaan van conflict en de...
 • Bijscholing
  17.10.17

  Module: Risicoanalyse, globaal preventieplan & jaarlijks actieplan

  Sinds 1998 bent u als werkgever verplicht om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te stellen op basis van de risicoanalyse van uw bedrijf. De motor van uw welzijnsbeleid wordt tijdens deze opleiding pragmatisch uitgelegd.
 • Bijscholing
  17.10.17

  Milieu– en preventiemanagement Alumni-event

 • Vorming
  Logo Provincie Antwerpen
  18.10.17

  TMB voor preventieadviseurs

  Verkorte cursus van 6 dagen voor wie het getuigschrift van preventieadviseur al op zak heeft. Deze opleiding reikt jou als preventieadviseur voldoende informatie aan om de veiligheidscoördinatie op een bouwplaats te kunnen uitvoeren. Op het einde...
 • Vorming
  18.10.17

  Basisopleiding preventieadviseur

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico.
 • Vorming
  18.10.17

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Bijscholing
  18.10.17

  Bijscholing EHBO

  Een opfriscursus is de ideale manier om enerzijds de belangrijkste principes en technieken her op te frissen. Bepaalde zaken gaan met de tijd wat verloren, via deze opleiding zit alles opnieuw fris in het geheugen en in de vingers. Tevens laat deze...
 • Bijscholing
  19.10.17

  Module: Arbeidsongevallen (analyse & statistieken)

  Arbeidsongevallen kosten handenvol geld en brengen de werkorganisatie in het gedrang. U heeft er alle belang bij om de ongevallen in uw onderneming te analyseren. Dankzij zo'n analyse vermijdt u ongevallen in de toekomst en werkt u aan de...
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  19.10.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Bijscholing
  19.10.17

  Module: Ergonomie van de werkposten & psychosociale aspecten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  19.10.17

  Werkvergunningen

  Waarom deze opleiding? Werkvergunningen, het is een dagelijks gegeven. Voor welke taken heb je er één nodig? Welke informatie moet zeker aanwezig zijn? Met welke risico’s moet je rekening houden en wat zijn mogelijke maatregelen om het risico te...
 • Logo Provincie Antwerpen
  23.10.17

  Train de Opleider Basisveiligheid VCA

  2-daagse opleiding voor leerkrachten die hun leerlingen of studenten willen voorbereiden op het examen VCA. Met interactieve lessen in de didactische ruimte van het Veiligheidsinstituut op 23 oktober en 8 november.
 • Evenement
  24.10.17

  Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid?

  Het hierbij voorgestelde programma van dit colloquium biedt een forum voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook voor ‘best practices’ in twee domeinen: gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen inzichten en ideeën aanreiken, waar organisaties inspiratie uit kunnen opdoen om er concreet mee aan de slag te gaan!
 • Bijscholing
  24.10.17

  Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie

  Een brand kan dramatische gevolgen hebben op menselijk en financieel vlak, zowel voor u als werkgever, alsook voor uw werknemers. Ook uw bedrijf loopt risico op brand. De lesgever informeert u over de oorzaken en gevolgen en leert hoe u brand...
 • Bijscholing
  24.10.17

  Intern Transport

  Waarom deze opleiding? Mobiele arbeidsmiddelen zijn in onze bedrijven haast niet meer weg te denken. Ze zijn onmisbaar geworden en zorgen voor het snel en efficiënt verplaatsen van goederen. Dankzij deze mechanische hulpmiddelen is er in de sector...
 • Bijscholing
  24.10.17

  Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers

  Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze organiseert gezondheidstoezicht en ondersteunt u in het beheersen van risico's op de werkvloer. In deze opleiding maakt u kennis met:...
 • 24.10.17

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs: Brandpreventie

  Op 3 mei 2014 trad het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen in werking. Dit KB vervangt en verruimt tegelijkertijd het welbekende artikel 52 uit het ARAB. Niet alle bepalingen uit het ARAB art 52...
 • Bijscholing
  26.10.17

  Module: Fysische omgevingsfactoren & chemische agentia

  Een juiste inschatting van de fysische en chemische risico's in uw bedrijf is van groot belang. Wanneer u de risico's onder controle houdt, optimaliseert u immers de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers...
 • Bijscholing
  26.10.17

  De vertrouwenspersoon - Bijscholing

  Herbekijk de invulling van uw rol als vertrouwenspersoon via praktijkgerichte oefeningen. En poets uw kennis van de wettelijke procedures op.
 • Vorming
  26.10.17

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de kinderopvangsector

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Bijscholing
  www.securex.be/opleidingwelzijn
  26.10.17

  Verhoog je veerkracht en leer positief om te gaan met stress

  Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Hij geeft u geen adrenalineboost, die op zijn beurt leidt tot betere prestaties. Daarom is inzicht in stressmechanismen voor iedereen leerrijk.
 • Evenement
  26.10.17

  Benelux slotcolloquium van de EU-OSHA campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden”

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Benelux slotcolloquium van de EU-OSHA campagne: “Gezond werk, voor alle leeftijden” op donderdag 26 oktober 2017 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
 • Bijscholing
  26.10.17

  Module: Opdrachten en rol van de preventie-adviseur en interne intervenanten

  De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. De presentaties omvatten uiteraard de wettelijke verplichtingen, maar vooral de te ondernemen acties en concrete voorbeelden of...
 • Bijscholing
  26.10.17

  studieavond 'Samenwerken met onderaannemers'

  Werken met onderaannemers is onder meer in de bouwsector een veelvoorkomende praktijk. Er zijn talrijke verplichtingen voor zowel de (hoofd)aannemer als de onderaannemer en tijdens deze studieavond zullen deze toegelicht worden vanuit diverse...
 • Bijscholing
  27.10.17

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...